Prev
Next
A+ a-

Pretenzijų nagrinėjimas

gincai

Medicinos bankas siekia, kad klientai visada būtų patenkinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybe, atitinkančia Jūsų lūkesčius. Todėl mums ypatingai svarbi Jūsų nuomonė, pasiūlymai bei atsiliepimai.

 

Jeigu manote, kad Jūsų teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti, naudojantis Medicinos banko teikiamomis paslaugomis, pirmiausia siūlome kreiptis į Jus aptarnaujantį banko darbuotoją arba skambinti bendruoju kontaktų centro numeriu 8 800 60 700 (+370 5 264 4800 skambinant iš užsienio). Jeigu susidariusi situacija nebuvo išspręsta kreipiantis šiais būdais, Jūs turite galimybę pateikti pretenziją Medicinos bankui raštu (pretenzijos forma čia) šiais būdais:

 

 1. Internetinės bankininkystės sistema (Pranešimai -> Naujas pranešimas);
 2. Elektroniniu paštu: [email protected]. Laiško pavadinime nurodykite „Pretenzija“ arba „Skundas“ ir prisekite užpildytą bei pasirašytą pretenzijos formą (šis būdas labiau tinka bendro pobūdžio klausimams);
 3. Faksu 8 (5) 264 4801;
 4. Registruotu paštu – Pamėnkalnio g. 40, 01114 Vilnius;
 5. Bet kuriame banko klientų aptarnavimo padalinyje (padalinių sąrašas čia).

 

Teikiant pretenziją prašome nurodyti šiuos duomenis:

 1. Vardą, pavardę ir asmens kodą / Juridinio asmens pavadinimą ir kodą;
 2. Kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą);
 3. Pretenzijos pateikimo datą;
 4. Pretenzijos priežastį, t.y. kokios teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti;
 5. Reikalavimą dėl teisių ar teisėtų interesų pažeidimo;
 6. Būdą atsakymui gauti: Banko padalinyje, Registruotu paštu, Internetinės bankininkystės sistema ar Elektroniniu paštu (tik bendro pobūdžio informacijai gauti).

 

Bankas nagrinėja įskaitomai valstybine (lietuvių) ir / ar anglų, rusų kalbomis parašytas bei asmeniškai kliento ar jo tinkamai įgalioto asmens pasirašytas pretenzijas. Prie pretenzijos turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys teikiamos pretenzijos esmę.

 

Raštu klientų pateiktas pretenzijas nagrinėja kompetentingi banko padaliniai banke nustatyta tvarka. Pretenzija išnagrinėjama ir atsakymas raštu klientui pateikiamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo kitos dienos po skundo gavimo. Ypatingais atvejais, kai įvardytų aplinkybių nagrinėjimas reikalauja papildomo išsamaus tyrimo, atsakymo terminas gali būti pratęsiamas. Apie pretenzijos nagrinėjimo termino pratęsimą ir priežastis klientas informuojamas raštu.

 

Jeigu Jūsų netenkina banko pateiktas atsakymas, per vienerius metus nuo kreipimosi į banką dėl kilusio ginčo neteisminio nagrinėjimo Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą. Taip pat savo pažeistas teises galite ginti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę