Prev
Next
A+ a-

Socialinė atsakomybė

medis

UAB Medicinos bankas 2005 m. prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos – Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact), kuriuo verslo įmonės skatinamos savo veiklą vykdyti remiantis dešimčia universalių principų: žmogaus teisių, darbuotojų teisių ir aplinkos apsaugos, bei prisidėti prie kovos su korupcija.

 

Medicinos bankas prisijungė prie Pasaulinio susitarimo tikėdamas, jog dešimt šios iniciatyvos principų yra labai svarbūs siekiant sukurti ilgalaikę banko vertę klientams, kolektyvui bei akcininkams.

 

Pasaulinio susitarimo principais siekiama, kad verslo organizacijos:

  • remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje;
  • neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų;
  • remtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas bendras derybas;
  • panaikintų bet kokį privalomąjį ar priverstinį darbą;
  • panaikintų vaikų darbą;
  • panaikintų diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ir profesija;
  • remtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą;
  • imtųsi iniciatyvų aplinkosauginei atsakomybei didinti;
  • skatintų aplinkai palankių technologijų vystimąsi ir paplitimą;
  • kovotų prieš visas korupcijos formas.

 

Medicinos banko socialinės pažangos ataskaitos, kuriose pristatome banko laimėjimus diegiant Pasaulinio susitarimo principus:

Socialinės pažangos ataskaita 2016
Socialinės pažangos ataskaita 2015
Socialinės pažangos ataskaita 2014
Socialinės pažangos ataskaita 2013
Socialinės pažangos ataskaita 2012
Socialinės pažangos ataskaita 2011
Socialinės pažangos ataskaita 2010
Socialinės pažangos ataskaita 2009
Socialinės pažangos ataskaita 2008
Socialinės pažangos ataskaita 2007

 

Banko 2016-2018 metų strategijos įgyvendinimo plane PS principais numatyta vadovautis sprendžiant darbo organizavimo klausimus.

 

Medicinos bankas prisideda prie visuomenės meninės raidos bei vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo ir remia  „Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondą“ bei palaiko tarpusavio santykius su „Valstybiniu Vilniaus kvartetu“.

 

„Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas“  buvo įkurtas 1998 metais. Per dešimt fondo veiklos metų jis tapo neatsiejama Lietuvos meno plėtros dalimi. Fondas iš dalies finansavo ir suteikė galimybę jauniems muzikams studijuoti prestižinėse vakarų Europos ir JAV aukštosiose meno mokyklose.

 

Medicinos bankas ir toliau tęsia gražią tradiciją bei aktyviai remia  „Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondą“.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę