Prev
Next
A+ a-

Svarbūs įvykiai

2017 m. rugpjūtis

Medicinos bankas pirmasis Lietuvoje pasiūlė terminuotuosius indėlius Vokietijos ir Austrijos piliečiams.

 

2016 m. kovas

Medicinos banko Administracijos vadove tapo Dalia Klišauskienė.

 

2016 m. sausis

Medicinos bankas sėkmingai prisijungė prie SEPA tarptautinės mokėjimo eurais erdvės.

 

2015 m. liepa

Medicinos bankas pradėjo platinti vienus sėkmingiausių rinkoje pagal grąžą antros pakopos pensijų fondus, valdomus bendrovės „MP Pension Funds Baltic“. Pensijų kaupimo sutartis nuo šiandien galima pasirašyti beveik visuose Medicinos banko padaliniuose.

 

2015 m. gegužė

Medicinos banko klientai bus aptarnaujami telefonu visą parą, 7 dienas per savaitę. Nemokamai paskambinus bendruoju telefono numeriu 8 800 60 700, klientams bus suteikta informacija apie pagrindinius banko produktus ir paslaugas.

 

2015 m. kovas

Visuotiniame Medicinos banko akcininkų susirinkime nuspręsta banko kapitalo bazę 2015 m. sustiprinti 2 mln. eurų, taip pat pritarta naujo Stebėtojų tarybos nario kandidatūrai ir patvirtintas auditorius šiems metams. Lėšos bus skirtos užtikrinti papildomiems rizikos valdymo reikalavimams, atsiradusiems į Lietuvos teisės aktus perkėlus Ketvirtąją kapitalo reikalavimų direktyvą ir reglamentą.

 

2015 m. vasaris

Sauliui Karosui, pagrindiniam Medicinos banko akcininkui, įteiktas „Metų kultūros mecenato“ ženklas.

 

2014 m. lapkritis

Medicinos bankas prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo.

 

2014 m. gegužė

Medicinos bankas – pirmasis bankas Lietuvoje, įdiegęs unikalią naujovę – banko mobiliąją piniginę.

 

2014 m. kovas

• Medicinos bankas pradeda teikti naują paslaugą – pinigų perlaidas Ria sistema.
• 2014 m. kovo 31 d. įsteigta Medicinos banko dukterinė įmonė SIA „Nida Capital“.

 

2013 m. rugpjūtis

Medicinos bankas smulkiam ir vidutiniam verslui teikia ir kredito linijas.

 

2013 m. gegužė

• UAB Medicinos bankas pristato atnaujintą mobiliosios bankininkystės programėlę, kurios viena iš funkcijų unikali ne tik Lietuvoje, bet ir viena pirmųjų pasaulyje – galimybė apmokėti sąskaitą už paslaugas ją nufotografuojant.
• Medicinos bankas pradeda teikti naują paslaugą – pinigų perlaidas UNISTREAM sistema.

 

2013 m. kovas

• Medicinos bankas pristato mobiliosios bankininkystės programėlę, skirtą išmaniesiems „Apple“ ir „Android“ įrenginiams, kurią galite atsisiųsti nemokamai.
• Medicinos banke pradėta teikti lizingo paslauga.

 

2012 m. lapkritis

Medicinos bankas veiklos 20-mečio proga skiria paramą Vilkpėdės ligoninei. Jubiliejaus šventei suplanuotas išlaidas bankas nutarė paskirti paramai – VšĮ Vilkpėdės ligoninei padovanoti reikalingą medicininę įrangą. „Tai mūsų visų – darbuotojų, klientų, partnerių – bendra dovana, kuri suteiks pagalbą jos laukiantiems ir įprasmins dviejų dešimtmečių sėkmingą banko veiklą bei glaudų bendradarbiavimą”, – teigia Medicinos banko vadovas Gintaras Treinys.

 

2011 m. gruodis

2011 m. gruodžio 9 d. Medicinos bankas, įvertinęs neapibrėžtumą dabartinėje ekonominėje aplinkoje, stiprina kapitalo bazę, pratęsdamas iš pagrindinio banko akcininko p. S. Karoso gautos 10 mln. eurų subordinuotosios paskolos grąžinimo terminą iki 2020 m. birželio 1 d.
Ilgalaikiam terminui gauta subordinuotoji paskola sutvirtina Medicinos banką, užtikrina banko veiklos stabilumą bei suteikia galimybę turėti kapitalo atsargą, viršijančią Lietuvos banko nustatytą kapitalo pakankamumo rodiklį. Turėdamas stiprią kapitalo bazę, Medicinos bankas yra pasirengęs dirbti lėtėjančios ekonomikos sąlygomis, būti šalia savo klientų, plėsti ryšius su potencialiais banko klientais, sustiprinti banko pozicijas rinkoje ir užtikrinti pelningą veiklą.

 

2011 m. lapkritis

2011 m. lapkričio 30 d. įsteigta Medicinos banko dukterinė įmonė UAB „MB investicija“.

 

2011 m. rugpjūtis

2011 m. rugpjūčio 29 d. įsteigta Medicinos banko dukterinė įmonė UAB „Valturta“.

 

2010 m. rugsėjis

2010 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos banko valdyba leido UAB Medicinos bankui 10 milijonų eurų (atitinka 34,528 milijono litų) subordinuotąją paskolą įskaityti į banko II lygio kapitalą. Šią paskolą bankas gavo 2008 m. birželio 17 d. iš banko akcininko Sauliaus Karoso.

 

2009 m. lapkritis

• 2009 m. lapkričio 23 d. įsteigta Medicinos banko dukterinė įmonė UAB „TG Invest-1“.
• 2009 m. lapkričio 24 d. įsteigta Medicinos banko dukterinė įmonė UAB „MB valda“. 

 

2009 m. spalis

2009 m. spalio 14 d. Medicinos bankas ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) pasirašė tikslinės paskolos sutartį 1 135 329 eurų pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis”. Paskola teikiama ūkio subjektams, kurių veikla atitinka kaimo plėtros programos taisykles.

 

2009 m. liepa

• 2009 m. liepos 7 d. Medicinos bankas ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašė sutartį, pagal kurią INVEGA suteikia bankui teisę naudotis AKF (Atviro kreditų fondo) lėšomis teikiant kreditus. Kreditus pagal šią sutartį bankas galės teikti tik tiems kredito gavėjams, kurie yra Lietuvos teritorijoje veikianti, Lietuvoje įregistruota įmonė, atitinkanti labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės apibrėžimą įregistruoti ir veiklą vykdo Lietuvos teritorijoje ir tik tiems projektams, kurie bus įgyvendinami Lietuvos teritorijoje.
• 2009 m. liepos 30 d. įsteigta Medicinos banko dukterinė įmonė UAB „MB turtas“.

 

2009 m. gegužė

Medicinos bankas laimėjo Ūkio ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) skelbtą „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas” konkursą, ir yra vienas iš keturių bankų, per kuriuos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bus suteikta 100 mln. litų paskolų.

 

2009 m. balandis

Medicinos bankas laimėjo Ūkio ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) skelbtą konkursą išskolinti smulkiajam verslui dalį Lietuvos valstybės biudžeto asignavimų.

 

2008 m. vasaris

Tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings“ nustatė Medicinos banko ilgalaikio skolinimosi reitingą B su stabilia perspektyva. Šis reitingas suteiktas ir banko trumpalaikiam skolinimuisi.
Tarptautinis įvertinimas bankui kaip finansinei institucijai yra labai svarbus. Suteiktas reitingas padeda įvertinti turimus tobulėjimo ir plėtros rezervus bei planuoti tolimesnius veiksmus.

 

2006 m. rugpjūtis

Medicinos bankas su Ūkio ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašė trišalę sutartį dėl mikrokreditų teikimo mikroįmonėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pagal šį susitarimą bankas iš Ūkio ministerijos gavo 8,3 mln. Lt tikslinę paskolą, kuri panaudota smulkaus ir vidutinio verslo Lietuvoje vystymui.

 

2006 m. kovas

Medicinos bankas pasirašė 5 mln. eurų paskolos sutartį penkeriems metams su Vokietijos banku „KfW Bankengruppe“ (KfW) pagal Europos Sąjungos Parengiamųjų veiksmų programą (Preparatory Action Programme) skirtą mažoms, smulkioms ir vidutinėms įmonėms remti.

 

2005 m. spalis

Medicinos bankas tapo asocijuotu Lietuvos bankų asociacijos (LBA) nariu. LBA tikslas – kartu su asociacijos nariais identifikuoti problemas, stabdančias bankininkystės plėtrą šalyje, siekti jų pozityvaus sprendimo, atstovauti asociacijos narių interesus bei ginti bendras pozicijas valstybės valdžios institucijose ir organizacijose, kai priimami sprendimai galintys turėti įtakos bankininkystės verslui šalyje.

 

2005 m. birželis

Medicinos bankas prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos – Pasaulinis susitarimas (PS). PS – tikslas skatinti įmones veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su Jungtinėmis Tautomis, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti sprendžiant socialinės ir aplinkos apsaugos problemas, prisidedant prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo.

 

2004 m. gegužė

Pasirašyta sutartis su Lietuvos nacionaline vežėjų automobilių asociacija „Linava“ dėl garantijų išdavimo bankui, kuriomis užtikrinamas paskolų grąžinimas.

 

2004 m. sausi

Pradėta teikti PVM grąžinimo finansinio tarpininkavimo paslauga.

 

2003 m. gruodis

Pasirašyta sutartis su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl garantijų išdavimo bankui, kuriomis užtikrinamas paskolų grąžinimas. Banko suteiktos paskolos skirtos investicijoms ar apyvartinėms lėšoms, reikalingoms verslui plėtoti. Ūkio subjektams garantijos teikiamos pagal Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą bei Garantijų teikimo nuostatus.

 

2003 m. lapkritis

Pasirašyta sutartis su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas dėl garantijų išdavimo Medicinos bankui, kuriomis užtikrinamas kreditų grąžinimas. Garantijos teikiamos žemdirbiams, žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms, kitiems kaimo vietovėse dirbantiems smulkiems ir vidutiniams verslininkams. Banko suteikti kreditai skirti reikalingoms investicijoms ar apyvartinėms lėšoms.

 

2003 m. rugsėjis

Įkurta pavaldžioji įmonė UAB „Medicinos banko investicijų valdymas“, kuri anksčiau valdė Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus „Pensija 1“ ir „Pensija 2“. Pensijų fondai skiriasi investavimo objektais ir rizika.

 

2003 m. sausis

Medicinos bankas tapo Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) nariu. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija (LVDK) yra nevyriausybinė, ne pelno organizacija. Konfederacijos tikslas – siekti palankios ekonominės, teisinės, socialinės, etinės aplinkos verslui plėtoti.

 

2001 m. liepa

Medicinos bankas tapo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (LPPARA) nariu. LPPARA tikslas – skatinti prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų ūkio šakų plėtrą.

 

2000 m. birželis

Medicinos bankas tapo SWIFT (Society of Worldwide Interbank Financial Telecomunications) organizacijos nariu. Tarptautinių tarpbankinių finansinių atsiskaitymų organizacija, įkurta 1973 metais Briuselyje. SWIFT – pranešimų sistema skatina mokėjimo pavedimų cirkuliaciją tarp jos narių – bankų. Sistema operuojama konsorciumo, susidedančio iš maždaug 1 700 bankų, esančių daugiau nei 80 valstybių.

 

1997 m. lapkritis

Medicinos bankas tapo Vilniaus vertybinių popierių biržos (VVPB) akcininku ir nariu. VVPB – vienintelė reguliuojamos vertybinių popierių rinkos operatorė Lietuvoje, teikianti vertybinių popierių prekybos, listingo bei informacines paslaugas.

 

1996 m. gruodis

Vilniuje įkurta UAB „Medicinos banko lizingas“. Bendrovė yra Medicinos banko pavaldžioji įmonė, teikianti lizingo (finansinės nuomos) paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

1992 m. lapkritis

Vilniuje įkurtas UAB Medicinos bankas. Bankas įsteigtas 1992 metų lapkričio 24 dieną. Pagrindinė banko buveinė nuo 1995 metų rugpjūčio 14 dienos yra Pamėnkalnio g. 40, Vilnius. UAB Medicinos bankas – uždaroji akcinė bendrovė, turinti Lietuvos banko licenciją bankinei veiklai plėtoti.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę