Prev
Next
A+ a-

Naujienos

2017 m. Medicinos bankas II vietoje pagal suteiktų garantijų skaičių už kreditus žemdirbiams

2017 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų žemės ūkio, žuvininkystės, alternatyviosios veiklos subjektams bei žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms išduotus 25,9 mln. Eur kreditų/lizingo paslaugų suteikė 164 garantijas už 16,6 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai taip pat suteiktos 6 garantijos už 12,8 mln. Eur, iš viso praėjusiais metais suteikta 29,4 mln. Eur garantijų.

 

Medicinos bankas pagal suteiktų garantijų skaičių užėmė antrą vietą, o pagal aktyvumą teikiant kreditus su garantijomis – trečią vietą.

 

 

Garantijų teikimo rezultatus palyginus su 2016 m., kai už 33,4 mln. Eur kreditų buvo išduotos 207 garantijos už 21,3 mln. Eur, žemdirbiams ir kaimo verslininkams išduotų kreditų ir garantijų suma praėjusiais metais sumažėjo – jų suteikta penktadaliu mažiau. Taip pat mažiau kreditų intervenciniams žemės ūkio produktų pirkimams reikėjo ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai – jai teikiamų garantijų sumažėjo nuo 56,5 mln. Eur 2016 m. iki beveik 13 mln. Eur praėjusiais metais.

 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijų gavėjams kompensuoja dalį kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų, taip pat kompensuojama dalis garantinės įmokos, kuri mokama už garantijos suteikimą. 2017 m. ūkio subjektams iš žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos lėšų buvo kompensuota 127,5 tūkst. Eur palūkanų (171 ūkio subjektui) bei 173,9 tūkst. Eur garantinių įmokų (58 ūkio subjektams).

 

Šaltinis: ŽŪPGF

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę