Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Audituotas 2012 metų Medicinos banko grupės veiklos rezultatas – 5,17 mln. litų grynojo pelno

Pagal audituotus duomenis UAB Medicinos bankas ir jo dukterinės įmonės (grupė*)  2012 metais  uždirbo 5,17 mln. litų grynojo pelno. Iš jų Medicinos bankas  – 4,14 mln. litų grynojo pelno.

 

Medicinos banko valdybos pirmininko, administracijos vadovo Gintaro Treinio teigimu, 2012-ieji metai Medicinos bankui buvo įsimintini ir sėkmingi – buvo pažymėtas banko veiklos dvidešimtmetis ir pelningai baigti finansiniai metai. „Operatyviai reaguodami į pokyčius rinkoje, atsakingai vertindami verslo riziką, plėsdami finansinių paslaugų spektrą  ir klientų aptarnavimo tinklą, sugebėjome patenkinti klientų finansinių paslaugų poreikius bei užsitarnauti klientų palankų įvertinimą bei pasitikėjimą“, – pabrėžė G. Treinys.

Paskolos ir indėliai

Per 2012 metus Medicinos bankas 32,18 mln. litų suma padidino esamą paskolų portfelį ir gruodžio pabaigoje jo grynasis paskolų portfelis siekė 489,01 mln. litų (2011 m. pabaigoje –  456,83 mln. litų). Per metus banko paskolų portfelis padidėjo 7,04 proc.

 

Atidėjinių paskoloms ir paskolų portfelio santykis per 2012 metus sumažėjo nuo 16,66 proc. metų pradžioje iki 16,00 proc. metų pabaigoje.

Klientų indėlių suma 2012 m. pabaigoje buvo 726,09 mln. litų (2011 m. pabaigoje – 653,15 mln. litų), o terminuotųjų indėlių suma banke siekė 547,43 mln. litų (2011 m. pabaigoje –  480,99 mln. litų). Per metus klientų indėlių banke pagausėjo 11,17 proc. Privačių indėlininkų (gyventojų indėlių) suma banke per metus padidėjo 82,49 mln. litų arba 17,74 proc. (nuo 465,04 mln. litų iki 547,53 mln. litų.)

Pajamos ir išlaidos

Medicinos banko grynosios paslaugų ir komisinių pajamos, palyginti su 2011 metais, padidėjo 23,57 proc., o per 2012 metus iš paslaugų ir komisinių pajamų bankas uždirbo 15,32 mln. litų. Iš operacijų užsienio valiuta bankas uždirbo 10,37 mln. litų pajamų, palyginti su 2011 metais – 37,72 proc. daugiau (per 2011 metus 7,53 mln. litų). Tačiau banko grynosios palūkanų pajamos per 2012 metus sumažėjo 6,66 mln. litų ir metų pabaigoje siekė 22,51 mln. litų.

 

Dėl intensyvios banko padalinių tinklo plėtros per metus iki 25,21 mln. litų išaugo banko veiklos sąnaudos (2011 metais veiklos sąnaudos buvo 22,99 mln. litų). Didžiausią dalį išaugusių veiklos sąnaudų sudarė personalo išlaidos, kurios per metus padidėjo 10,13 proc., arba 1,50 mln. litų.

Banko plėtra

Plečiantis banko tinklui, kurį 2012 metų pabaigai sudarė 99 banko padaliniai,  išaugo ir darbuotojų skaičius: nuo 487 darbuotojų 2011 m. pabaigoje iki 562 darbuotojų 2012 m. pabaigoje. Per 2012-uosius metus bankas atidarė 12 naujų klientų aptarnavimo poskyrių ir 1 valiutos keityklą Šiauliuose.

 

Klientų aktyvumas

2012 metų gruodžio pabaigoje bankas teikė finansines paslaugas daugiau kaip 48 tūkstančiams individualių ir verslo klientų (2011 metais – daugiau kaip 40 tūkstančių klientų). Banko klientų skaičius per 2012 metus išaugo 20 proc. Iš jų privačių klientų skaičius padidėjo 22 proc. – nuo 35.299 iki 43.075 klientų.

 

Per metus bankas išplėtė paslaugų paketą verslo ir individualiems klientams, toliau investavo ir tobulino elektroninės bankininkystės kanalus ir paslaugas: plėtė bendradarbiavimo su elektroninėmis parduotuvėmis tinklą, buvo įdiegta saugi elektroninio parašo sistema, pasirengta mobiliosios bankininkystės paslaugai, kuri startavo 2013 metų pradžioje, pateikdama išmaniesiems telefonams programėlę, suteikiančią galimybę bet kuriuo momentu tiesiogiai valdyti savo finansus Medicinos banke.

 

Turtas ir normatyvai

2012 metų gruodžio 31 dieną Medicinos banko turtas buvo 889,24 mln. litų (2011 m. pabaigoje – 798,88 mln. litų) – per metus banko turtas išaugo 11,31 proc.

2012 metais Medicinos bankas vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Banko kapitalo pakankamumo rodiklis 2012 m. gruodžio 31 d. siekė 14,07 proc. (LB nustatytas normatyvas – ne mažiau kaip 10 proc.), likvidumo – 48,75 proc. (LB nustatytas normatyvas – ne mažiau kaip 30 proc.).

*UAB Medicinos bankas dukterinių įmonių grupę sudaro bendrovės: UAB Medicinos bankas, UAB „MB turtas“, UAB „MB valda“, UAB „Valturta“, UAB „MB investicija“.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę