Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Audituotas 2013 metų Medicinos banko grupės veiklos rezultatas – 4,5 mln. litų grynojo pelno

Pagal audituotus duomenis UAB Medicinos bankas ir jo dukterinės įmonės (grupė*)  2013 metais  uždirbo 4,5 mln. litų grynojo pelno. Iš jų Medicinos bankas  – 2,38 mln. litų grynojo pelno.

Medicinos banko valdybos pirmininko, administracijos vadovo Gintaro Treinio teigimu, 2013-ieji Medicinos bankui buvo sėkmingų finansinių pajamų, kryptingų investicijų ir inovacijų metais. „Bankas didelį dėmesį skyrė modernių technologijų ir naujovių taikymui banko paslaugų sistemoje. Orientuodamasis į klientų poreikius, bankas investavo į šiuolaikines interaktyvias technologijas, pristatydamas itin modernius ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje mobiliosios bankininkystės produktus“, – pabrėžė G. Treinys, akcentuodamas galimybę klientams bet kuriuo momentu tiesiogiai valdyti savo finansus Medicinos banke.

 

2013 metais Medicinos bankas pasiūlė savo vartotojams mobiliosios bankininkystės programėlę, kurios viena iš funkcijų – galimybė apmokėti sąskaitą už paslaugas, nufotografuojant mobiliuoju telefonu specialų brūkšninį kodą, gautą kartu su paslaugos teikėjo sąskaita. 2014 metų pirmoje pusėje planuojama  banko klientams pasiūlyti dar vieną naujovę – banko mobiliąją piniginę (aplikaciją), suteikiančią galimybę išmaniuoju telefonu iš banko sąskaitos per mobiliąją  piniginę atsiskaityti už paslaugas ar prekes restoranuose, degalinėse. Praeitais metais Medicinos bankas toliau plėtė bendradarbiavimą su elektroninėmis parduotuvėmis, o taip pat sukūrė naują informatyvią banko interneto svetainę su modernia navigacija ir patogiu informacijos valdymu.

 

Pajamos

Medicinos bankas grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų bei iš operacijų užsienio valiuta uždirbo 32,07 mln. litų, palyginti su 2012 metais – 24,83 proc. daugiau (per 2012 metus 25,69  mln. litų).

 

Per 2013-uosius metus banko grynosios palūkanų pajamos išaugo 17,49 proc. ir metų pabaigoje siekė 26,45 mln. litų (per 2012 metus 22,51 mln. litų).

 

Indėliai ir paskolos

2013 metų gruodžio pabaigoje Medicinos banko grynasis paskolų portfelis siekė 467,81 mln. litų (2012 m. pabaigoje –   489,01 mln. litų).

 

Atidėjinių paskoloms ir paskolų portfelio santykis per 2013 metus sumažėjo nuo 16,00 proc. metų pradžioje iki 15,93 proc. metų pabaigoje.

 

Klientų indėlių suma 2013 m. pabaigoje buvo 719,08 mln. litų (2012 m. pabaigoje –  726,09 mln. litų), o terminuotųjų indėlių suma banke siekė 553,56 mln. litų (2012 m. pabaigoje –  547,43  mln. litų).

 

Privačių indėlininkų (gyventojų indėlių) suma banke per metus padidėjo 20,03 mln. litų arba 3,66 proc. (nuo 547,53 mln. litų iki 567,57 mln. litų.)

 

Turtas ir normatyvai

2013 metų gruodžio 31 dieną Medicinos banko turtas buvo 879,8 mln. litų (2012 m. pabaigoje – 889,24 mln. litų mln. litų).

 

2013 metais Medicinos bankas vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Banko kapitalo pakankamumo rodiklis 2013 m. gruodžio 31 d. siekė 15,40 proc. (LB nustatytas normatyvas – ne mažiau kaip 10 proc.), likvidumo – 49,65 proc. (LB nustatytas normatyvas – ne mažiau kaip 30 proc.).

 

Banko plėtra

Plečiantis banko tinklui, kurį 2013 metų pabaigai sudarė 104 banko padaliniai,  išaugo ir darbuotojų skaičius: nuo 562 darbuotojų 2012 m. pabaigoje iki 610 darbuotojų 2013 m. pabaigoje.

 

Dėl banko padalinių tinklo plėtros per metus iki 29,89 mln. litų išaugo banko veiklos sąnaudos (2012 metais veiklos sąnaudos buvo 25,21 mln. litų). Didžiausią dalį išaugusių veiklos sąnaudų sudarė personalo išlaidos, kurios per metus padidėjo 3,38 proc., arba 20,74 mln. litų.

 

Klientų aktyvumas

2013 metų gruodžio pabaigoje bankas teikė finansines paslaugas daugiau kaip 55 tūkstančiams individualių ir verslo klientų (2012 metais – daugiau kaip 48 tūkstančiams klientų). Banko klientų skaičius per 2013 metus išaugo 17,4 proc. Iš jų individualių klientų skaičius padidėjo 15,86 proc. – nuo 43 075 iki 49 905 klientų.

 

2013 metais Medicinos banko veikla buvo glaudžiai susijusi su smulkaus ir vidutinio verslo įmonėmis, jų finansavimu,  teikiant klientams valstybės remiamus kreditus. Bendradarbiaudamas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondu (ŽŪPGF), UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), bankas  aktyviai finansavo smulkaus vidutinio verslo įmones, žemdirbius, žemės ūkio produktų perdirbėjus ir kaimo vietovėse besikuriančius verslus. Per 2013-uosius iš visų kredito įstaigų Medicinos bankas išdavė 17 proc. visų kreditų su ŽŪPGF garantija žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams.

 

*UAB Medicinos bankas dukterinių įmonių grupę sudaro bendrovės: UAB Medicinos bankas, UAB „MB turtas“, UAB „MB valda“, UAB „Valturta“, UAB „MB investicija“, UAB „TG Invest – 1“.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę