Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Dabar aukoti organizacijai „Gelbėkit vaikus” galite ir Medicinos banko padaliniuose

Medicinos bankas prisijungė prie kilnaus visuomenines organizacijos „Gelbėkit vaikus" tikslo ir 46 banko padaliniuose pastatė organizacijos aukų dėžutes.

Medicinos bankas nuo 2005 m. yra Pasaulinio susitarimo (Global Compact) - socialiai atsakingo verslo narys ir laikosi 10 pagrindinių principų. Medicinos bankas prisijungė prie PS tikėdamas, jog dešimt PS principų yra labai svarbūs siekiant sukurti ilgalaikę Banko vertę klientams, kolektyvui bei akcininkams. Siekdamas atsakingai veikti socialinėje aplinkoje, bankas nusprendė bendradarbiauti su VO „Gelbėkit vaikus", ir taip praplės aukų dėžučių tinklą, siekiant surinkti kuo daugiau lėšų organizacijos tikslams.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ – tai 1991 m. įkurta nepolitinė, nevyriausybinė ir nereliginė, už vaiko teises kovojanti organizacija, šiuo metu turinti 21 struktūrinį padalinį 20 Lietuvos miestų ir rajonų. Tai vienintelė Šiaurės Rytų Europos organizacija, esanti tarptautinės organizacijos Save the Children (Save the Children International) tikrąja nare.

Programinės organizacijos kryptys

  • Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas
  • Vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas
  • Švietimas vaiko teisių klausimais
  • Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas
  • Tarptautinės programos

Kviečiame ir Jus, apsilankius banko padalinyje, aukoti norimą sumą į specialią aukų dėžutę. Surenkamos lėšos yra skiriamos užtikrinti VO „Gelbėkit vaikus“ pagal skirtingas programines kryptis vykdomų projektų tęstinumui bei organizacijos stiprinimui ir plėtrai.

Ir mes galime prisidėti, kad kiekvienam vaikui būtų suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir visavertį gyvenimą.

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę