Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Informacija dėl paslaugų teikimo ir sutartinių santykių nuo 2015 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad nuo euro įvedimo dienos, t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d., visose sutartyse ir bendrosiose taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, perskaičiavus pagal oficialų kursą 1 EUR = 3,45280 Lt ir suapvalinus pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą iki dviejų skaičių po kablelio.

 

Informuojame, kad komisinis atlyginimas bus nuskaitomas eurais. Su įkainių dydžiais litais ir eurais galite susipažinti Medicinos banko interneto puslapyje Paslaugų įkainiai, banko padaliniuose klientams matomoje vietoje esančiame banko paslaugų ir operacijų kainyne.

 

Jūsų patogumui, perskaičiuodami sumas iš litų į eurus galite naudotis euro skaičiuokle, esančia interneto puslapyje www.euro.lt.

 

Pažymime, kad euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų sutarčių galiojimui – jos galioja iki nurodyto termino, o visi iki tol vykdyti mokėjimai litais nuo 2015 m. sausio 1 d. turi būti atliekami tik eurais.

 

Bendroji informacija, susijusi su atskiromis finansinėmis operacijomis ir paslaugomis, teikiama Medicinos banko interneto  puslapyje Aktualūs klausimai dėl banko paslaugų.

 

Dėl sąskaitose esančių lėšų, įskaitant indėlius

Euro įvedimo dieną, t. y. 2015 m. sausio 1 d., Jūsų banko, indėlio ar kito tipo, atitinkančio sudarytos sutarties objektą, sąskaitoje esančios lėšos litais bus neatlygintinai ir automatiškai perskaičiuojamos į eurus, taikant patvirtintą perskaičiavimo kursą (1 EUR = 3,45280 Lt) ir galutinę sumą suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio. Dėl šių pasikeitimų Jūsų banko sąskaitos numeris nepasikeis.

 

Pažymime, kad euro įvedimas neturi įtakos sutarčių galiojimui – jos galioja iki nurodyto termino, tačiau nuo euro įvedimo dienos nebus galimybės atlikti mokėjimų negrynaisiais pinigais litais ir turėti sąskaitų litais. Jeigu Medicinos banke turite atsidarę sąskaitas tiek litais, tiek eurais, iki 2015 m. kovo 1 d.turite teisę neatlygintinai uždaryti vieną ar kelias iš šių sąskaitų ir perversti lėšas pasirinktinai į vieną ar kelias iš šių sąskaitų.

 

Dėl kreditų ir kitų finansavimo paslaugų

Nuo euro įvedimo dienos, t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d., mokėjimai kreditui apmokėti turi būti atliekami tik eurais, galutines mokėtinas sumas perskaičiavus pagal oficialų perskaičiavimo kursą 1 EUR = 3,45280 Lt ir suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio.

 

Informuojame, kad Jūsų sutartyje esančios nuorodos į VILIBOR indeksą nuo euro įvedimo dienos yra laikomos nuorodomis į EURIBOR indeksą. Užtikriname, kad dėl pasikeitusio indekso dydžio jums nustatyta marža nedidės.

 

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad lito išėmimas iš apyvartos nekeičia kredito sutarties sąlygų ir jos galiojimo. Sutartyje ir jos prieduose esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurą, perskaičiavus pagal oficialų kursą 1 EUR = 3,45280 Lt ir suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio.

 

Dėl vertybinių popierių

2015 m. sausio 1 d. vertybinių popierių, kurie nominuoti litais, vertė ir skaičius bus automatiškai ir nemokamai perskaičiuoti, remiantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis:

  • Akcijos nominali vertė eurais bus nustatoma bendrą tos pačios klasės ir nominalios vertės akcijų nominalią vertę litais padalijant iš oficialaus lito ir euro keitimo kurso, padalijant iš tų akcijų skaičiaus ir gautą reikšmę suapvalinant iki dviejų skaitmenų po kablelio.
  • Visų litais išleistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių nominaliosios vertės išraiška litais į išraišką eurais pakeičiama pagal kiekvieną vertybinio popieriaus emisijos atpažinimo kodą, kiekvienoje konkretaus investuotojo atskiroje sąskaitoje turimų vertybinių popierių bendrąją nominaliąją vertę, padalijant iš oficialaus lito ir euro keitimo kurso, padauginant iš 100 ir apvalinant iki sveikojo skaičiaus. Gauta reikšmė yra to investuotojo turimų vertybinių popierių, kurių nominalioji vertė yra vienas euro centas, skaičius.

 

 

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį vadybininką.

Bendroji informacija, susijusi su Medicinos banko paslaugomis, teikiama telefonu (8 5) 264 4800 (I-IV 7.30-16.30 val. ir V 7.30-15.15 val.) arba el. paštu [email protected].

Taip pat aktuali informacija euro įvedimo klausimais teikiama nemokama euro telefono linija 8 800 34528 kiekvieną dieną nuo 8.00 iki 18.00 val. bei interneto puslapyje www.euro.lt.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę