Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Keičiasi Medicinos banko paslaugų ir operacijų įkainiai

Gerbiami Klientai,

 

Informuojame, kad nuo 2014 m. kovo 12 d. keičiasi Medicinos banko paslaugų ir operacijų įkainiai naujiems klientams.

 

Kreditai privatiems asmenims
Vartojimo kredito sutarties parengimo mokestis privatiems asmenins - nuo 1 % nuo sumos, min. 100 Lt
Būsto kredito sutarties parengimo mokestis - nuo 0,5 % nuo sumos, min. 400 Lt
Būsto kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma - nuo 0,5 % nuo didinamos sumos, min. 400 Lt
Kredito už užstatą sutarties parengimo mokestis - nuo 0,5 % nuo sumos, min. 500 Lt
Kredito už užstatą sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma - nuo 0,5 % nuo didinamos sumos, min. 500 Lt

 

Kreditai verslo klientams
Ilgalaikiai investiciniai kreditai
Kredito sutarties parengimo mokestis*:
- teikiamiems kreditams, kurių suma iki 500 000 Lt - nuo 0,5 % nuo sumos, min. 300 Lt
- teikiamiems kreditams nuo 500 000 Lt - nuo 0,3 % nuo sumos
Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma - nuo 0,5 % nuo didinamos sumos, min. 500 Lt
Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito ar kredito linijos sumos - nuo 0,75 % metinių palūkanų nuo neišmokėtos sumos

 

Kreditas apyvartinėms lėšoms
Kredito sutarties parengimo mokestis* - nuo 0,5 % nuo sumos, min. 300 Lt
Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma - nuo 0,5 % nuo didinamos sumos, min. 300 Lt
Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito ar kredito linijos sumos - nuo 0,9 % metinių palūkanų nuo neišmokėtos sumos

 

Kredito linija
Kredito sutarties parengimo mokestis* - nuo 0,5 % nuo sumos, min. 300 Lt
Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma - nuo 0,5 % nuo didinamos sumos, min. 300 Lt
Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito ar kredito linijos sumos - nuo 0,9 % metinių palūkanų nuo neišmokėtos sumos

 

* bankas turi teisę paimti kredito projekto analizės mokestį, bet ne daugiau nei 50 proc. Kredito sutarties parengimo mokesčio, min. 300 Lt., prieš sprendimo dėl kreditavimo priėmimą. Pasirašius kredito sutartį,  kredito projekto analizės mokestis įskaičiuojamas į Kredito sutarties parengimo mokestį.

 

Sąskaitos kreditavimas
Sąskaitos kreditavimo sutarties parengimo mokestis - nuo 0,5 % nuo sumos, min. 300 Lt
Sąskaitos kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimas kliento iniciatyva - nuo 0,3 % nuo sumos, min. 300 Lt
Įsipareigojimo mokestis už nepanaudotą sąskaitos kreditavimo limitą - 1 % metinių palūkanų nuo nepanaudotos sumos

 

Faktoringas
Faktoringo sutarties parengimo mokestis* - nuo 0,75 % nuo faktoringo limito sumos + PVM
Faktoringo sutarties sąlygų keitimas kliento iniciatyva - nuo 0,5 % nuo limito sumos + PVM, min. 300 Lt
* bankas turi teisę paimti faktoringo projekto analizės mokestį, bet ne daugiau nei 50 proc. Faktoringo sutarties parengimo mokesčio, min. 300 Lt., prieš sprendimo dėl faktoringo suteikimo priėmimą. Pasirašius faktoringo sutartį,  faktoringo projekto analizės mokestis įskaičiuojamas į Faktoringo sutarties parengimo mokestį.

 

Vekseliai
Vienkartinis vekselio įforminimo mokestis - nuo 0,2 %, min. 200 Lt
Vekselio protestavimas - 400 Lt

 

Garantijos (laidavimai)
Kliento pateikto garantijos (laidavimo) teksto rengimas ir/ar derinimas - min. 100 Lt
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu - 50 Lt
Išleistos garantijos patvirtimas kitame banke - min. 400 Lt

 

Čekiai
Čekio inkasavimas - 1 %, min. 10 Lt, maks. 250 Lt + užsienio bankų mokesčiai

 

Piniginių lėšų pervedimai
Ria pinigų perlaidų lėšų išmokėjimas gavėjui – nemokamai
Įskaitytų į sąskaitą lėšų užsienio valiuta grąžinimas mokėtojo bankui pagal kliento prašymą/sutikimą (nurašoma nuo grąžinamos sumos) – 60 Lt

 

Kitos paslaugos
Dokumentų išsiuntimas
Bauda už saugomų vertybių neatsiėmimą, individualaus seifo nuomos sutarties terminui pasibaigus - 2 Lt už kiekvieną pradelstą dieną
Individualaus seifo užrakto keitimas - 300 Lt
Bauda už draudžiamų daiktų laikymą individualiame seife - 2000 Lt

 

 

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2014 m. balandžio 11 d. keisis pažymų klientų auditoriams įkainiai. Lietuviška pažyma kainuos 100 lt, angliška – 130 lt.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę