Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Keičiasi Medicinos banko paslaugų ir operacijų įkainiai

Gerbiami klientai, Informuojame, kad nuo 2011 m. spalio 14 d. keičiasi Medicinos banko paslaugų ir operacijų kainynas. Prašome susipažinti.   Keičiami įkainiai:  
 • Tarptautiniai lėšų pervedimai*: Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas) - OUR – 90 Lt; - SHA – 70 Lt; - BEN – Nemokamai. Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas), perduotas internetine bankine sistema (IBS) - OUR – 80 Lt; - SHA – 65 Lt; - BEN – Nemokamai. Skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas - OUR – 150 Lt; - SHA – 150 Lt; - BEN – Nemokamai. Labai skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas - OUR – 300 Lt; - SHA – 250 Lt; - BEN – Nemokamai. Tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)  eurais į ES šalis, kai suma neviršija 50 000 eurų, nurodytas gavėjo banko kodas (BIC) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas (SHA**) Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas) – 60 Lt Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas), perduotas internetine bankine sistema (IBS) – 55 Lt
*Paaiškinimas dėl OUR, SHA ir BEN mokėjimo nurodymų (pavedimų): • OUR – kai mokėtojas sumoka UAB Medicinos banko, papildomus banko(-ų) tarpininko(-ų) ir gavėjo banko nustatytus  mokesčius. Bankas neatsako už tai, jei bankas(-ai) tarpininkas(-ai) ir/ar gavėjo bankas nesilaiko Banko nurodymų arba dėl kokių nors kitų nuo Banko nepriklausančių priežasčių į gavėjo sąskaitą įskaitoma ne visa mokėjimo nurodyme nurodyta suma. Kai mokėjimas vykdomas EEE valiuta į EEE šalį, OUR sąlygos naudoti negalima; • SHA – kai mokėtojas moka tik UAB Medicinos banko nustatytus mokesčius, o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas; • BEN – kai UAB Medicinos banko, banko(-ų) tarpininko(-ų) ir gavėjo banko nustatytus mokesčius moka gavėjas, kurie nurašomi nuo mokėjimo nurodyme nurodytos gavėjui pervedamos sumos. Kai mokėjimas vykdomas EEE valiuta į EEE šalį, BEN sąlygos naudoti negalima.  
 • Kitos sąlygos: - Neišaiškintų lėšų užsienio valiuta grąžinimas mokėtojo bankui – 60 Lt.
 
 • Kreditai: Vartojimo kreditai: - Metų palūkanos – pagal susitarimą; - Kredito administravimo mokestis: teikiamiems kreditams, kurių suma ne mažesnė kaip 2000 Lt - 0,2 % nuo sumos, min. 200 Lt; teikiamiems kreditams iki 2000 Lt sumos - 3 % nuo sumos, min. 50 Lt; - Vartojimo kredito sutarties sąlygų keitimas - Mokesčio dydis priklauso nuo keičiamų sąlygų, min. 300 Lt; - Sutarties dėl skolos perkėlimo kitam subjektui sudarymas - 0,1 % nuo kredito sumos, min. 300 Lt; - Kompensacija už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį: jei kreditas ar jo dalis grąžinami likus mažiau kaip vieneriems metams iki nustatyto termino - 0,5 % nuo prieš laiką grąžintos sumos; jei kreditas ar jo dalis grąžinami likus ne mažiau kaip vieneriems metams iki nustatyto termino - 1 % nuo prieš laiką grąžintos sumos. - Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su kredito sutartimi, išdavimas: lietuvių kalba – 50 Lt; užsienio kalba – 80 Lt. Kiti kreditai ir kredito linijos: - Kitų susijusių finansinių paslaugų teikimo ir sutarčių (susitarimų) sudarymas ir keitimas - 0,1 % nuo kredito sumos, min. 300 Lt. - Pranešimų apie įsipareigojimų pagal kreditų sutartis nevykdymą siuntimas paštu – 5 Lt.
 
 • Sąskaitos kreditavimas: - Kitų susijusių finansinių paslaugų teikimo ir sutarčių (susitarimų) sudarymas ir keitimas - 0,1 % nuo kredito sumos, min. 300 Lt, maks. 500 Lt; - Pranešimų apie įsipareigojimų pagal kreditų sutartis nevykdymą siuntimas paštu – 5 Lt.
 
 • Faktoringas: - Kitų susijusių finansinių paslaugų teikimo ir sutarčių (susitarimų) sudarymas ir keitimas - 0,1 % nuo likučio sumos + PVM, min. 300 Lt, maks. 500 Lt.
 
 • Vekseliai: - Kitų susijusių finansinių paslaugų teikimo ir sutarčių (susitarimų) sudarymas ir keitimas – 100 Lt.
 
 • Garantijos (laidavimo) suteikimas: - Kitų susijusių finansinių paslaugų teikimo ir sutarčių (susitarimų) sudarymas ir keitimas – 100 Lt.
 
 • Kasos operacijos:
 
 • Grynųjų pinigų įnešimas į savo sąskaitą: - Litų: monetomis: litų ir centų monetomis iki 10 Lt – Nemokamai; litų ir centų monetomis virš 10 Lt - 3,5 % nuo sumos, min. 2 Lt. - Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (nesudėvėtais banknotais)* - 0,5 % nuo sumos, min. 2 Lt * sudarant indėlį, mokestis netaikomas - Latvijos latų, Danijos kronų, Norvegijos kronų, Švedijos kronų ir Šveicarijos frankų (nesudėvėtais banknotais) - 0,5 % nuo sumos, min. 2 Lt.                                      - Kitų užsienio valiutų (nesudėvėtais banknotais) - pagal atskirą susitarimą.
 
 • Grynųjų pinigų įnešimas į kito kliento sąskaitą  banko viduje: - Litų ir eurų banknotais – 2 Lt; - Monetomis: litų ir centų monetomis iki 10 Lt – 2 Lt; litų ir centų monetomis virš 10 Lt - 3,5 % nuo sumos, min. 2 Lt.
 
 • Grynųjų pinigų sumos, kurias reikia užsisakyti iš anksto: - užsakant sumą (valiuta), iki 50 000 Lt ekvivalento, reikia informuoti banką prieš vieną darbo dieną iki 11 val.; - užsakant sumą (valiuta), didesnę kaip 50 000 Lt ekvivalento, reikia informuoti banką prieš dvi darbo dienas iki 11 val.
 
 • Kitos paslaugos: Sąskaitų išrašų siuntimas: - Pažymos klientų auditoriams: detalios: lietuvių kalba - 100 Lt už pažymą; anglų kalba - 130 Lt už pažymą; likučių patvirtinimas, kai informaciją apie sąskaitų likučius pateikia klientas - 20 Lt už pažymą; likučių patvirtinimas, kai informaciją apie sąskaitų likučius parengia bankas: lietuvių kalba - 50 Lt už pažymą; anglų kalba - 80 Lt už pažymą.
 
 • Vietiniai lėšų pervedimai, užsienio valiuta: - Lėšų pervedimas banko viduje į savo sąskaitą – 2 Lt; - Mokėjimo nurodymas (pavedimas) į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose – 60 Lt; - Mokėjimo nurodymas (pavedimas) į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose,   perduotas internetine bankine sistema (IBS) – 55 Lt.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę