Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Kreditų palūkanų kompensavimas įgauna pagreitį

Remiantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 4-683 „Dėl Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2009 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 4-209 „Dėl VP2-2.3-ŪM-02-V priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, pasikeitė INVEGA (UAB „Investicijų ir verslo garantijos“) administruojamų palūkanų kompensavimo tvarka.

 

 Kompensuojama 95 arba 70 proc. sumokėtų palūkanų, kai kredito/lizingo sutartis pasirašyta nuo 2014-01-01 ir :
1. Kredito / lizingo sutartis garantuota INVEGA garantija;
2. Kredito / lizingo sutartis yra be INVEGA garantijos tačiau, kredito/lizingo lėšos panaudotas aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų investicijoms finansuoti; gamybos įrangos, įrenginių, įrengimų, technologijų, kompiuterinės technikos, licencijų, programinės įrangos, specialiosios technikos įsigijimui;
3. Kreditas (kredito linijoms netaikoma) suteiktas iš Atviro kredito fondo (AKF) lėšų. Nauja!!!

 

Palūkanos bus kompensuojamos iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
Prašymai iš dalies kompensuoti palūkanas priimami banke iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

 

Kompensuojama:
-  70 procentų sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 7 procentai metinių palūkanų, kai projekto vykdytojo registravimo vieta, nurodyta Juridinių asmenų registre, yra Vilniaus miesto, Kauno miesto ar Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – Didmiesčių teritorija);
-  95 procentai sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 9,5 procento metinių palūkanų, kai projekto vykdytojo registravimo vieta, nurodyta Juridinių asmenų registre, yra kitų savivaldybių nei Vilniaus miesto, Kauno miesto ar Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – Regionų teritorija);
- 95 procentai sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 9,5 procento metinių palūkanų, kai projekto vykdytojas iki 2014 m. rugpjūčio 6 d. buvo turėjęs galiojantį (-ius) sandorį (-ius) su Rusijos Federacijoje įsteigtomis įmonėmis dėl pardavimo produktų ir (ar) žaliavų, kurie pagal Rusijos Federacijos priimtus teisės aktus patenka į draudžiamų įvežti į Rusijos Federaciją produktų ir žaliavų sąrašą (vertinama pagal projekto vykdytojo pateiktas sandorį dėl draudžiamų įvežti į Rusijos Federaciją produktų ir žaliavų pardavimo patvirtinančių dokumentų patvirtintas kopijas ir jų vertimą į lietuvių kalbą; Rusijos Federacijoje įsteigtos įmonės buvimo faktas nustatomas pagal Rusijos Federacijos Juridinių asmenų registro viešai skelbiamus duomenis. Į draudžiamų įvežti produktų ir žaliavų sąrašą atitinkamų produktų įtraukimo aplinkybė nustatoma pagal viešai paskelbtą Rusijos Federacijos įgaliotos institucijos priimtą teisės aktą, kuriame įtvirtinti atitinkami ribojimai (draudimai); sudarytą ir galiojusį iki 2014 m. rugpjūčio 6 d. sandorį patvirtinantis dokumentas yra pirkimo–pardavimo sutartis, sąskaita faktūra, eksporto deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis atitinkamus prekybinius santykius ir susitarimus).

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę