Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Medicinos bankas aktyviai teikia kreditus su garantija

Per pirmąjį 2016 m. ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 6,5 mln. Eur kreditų suteikė 51 garantiją už 4,7 mln. Eur. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktos 3 garantijos už 13 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteiktos 4845 garantijos už 769,8 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 1 mlrd. Eur.

 

 

Šiemet kreditai su garantija daugiausia buvo teikiami žemės ūkio technikai įsigyti – ūkininkai įsigijo traktorių, kombainų, purkštuvų ir kitos technikos. Iš viso šiam tikslui investuota 2,3 mln Eur, tai sudarė trečdalį visos žemdirbių ir kaimo verslininkų pasiskolintos sumos. Taip pat buvo skolinamasi trumpalaikiam, biologiniam turtui įsigyti, buvo perkama žemės ūkio paskirties žemė, investuojama į pastatų statybą ir rekonstrukciją.

 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais Lietuvos bankais ir daugeliu kredito unijų. Šiais metais aktyviai žemdirbiams ir kaimo verslininkams skolino Medicinos bankas (10 proc. visų kreditų su garantija).
 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę