Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Medicinos banko trijų ketvirčių rezultatas – grynasis pelnas 3,4 mln. litų

Per devynis šių metų mėnesius UAB Medicinos bankas uždirbo 3 435 tūkst. litų neaudituoto grynojo pelno. Banko 2013 metų trijų ketvirčių veiklos pelnas buvo 20 025 tūkst. litų, o tai 4,63 proc. daugiau, lyginant su 2012 metų trijų ketvirčių veiklos pelnu (19 138 tūkst. litų).

 

Medicinos banko valdybos pirmininko, administracijos vadovo Gintaro Treinio teigimu, banko veikla per devynis šių metų mėnesius - kryptinga, orientuota į banko teikiamų paslaugų apimčių plėtrą bei naujų klientų skaičiaus didinimą. Nuoseklus veiklos pajamų ir turto augimas rodo teisingai pasirinktą banko finansinės veiklos strategiją.

 

Banko turtas 2013 m. rugsėjo 30 d. siekė 874,9 mln. litų (2012 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje – 861,9 mln. litų).

 

Bankas per 2013 m. devynis mėnesius uždirbo 21 424 tūkst. litų grynųjų palūkanų pajamų ir 12 477 tūkst. litų grynųjų pajamų iš paslaugų ir komisinių, t.y. atitinkamai 25,76 proc. (2012 m. 17 035 tūkst. litų) ir 11,34 proc. (2012 m. 11 206 tūkst. litų) daugiau, palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatu. Operacijų užsienio valiuta devynių 2013 metų mėnesių rezultatas grynąja verte siekė 10 284 tūkst. litų, padidėjo 35,73 proc., lyginant su 2012 m. to paties  laikotarpio rezultatu (7 577 tūkst. litų).

 

Per šių metų devynis mėnesius bankas klientams suteikė 122 mln. litų paskolų, ir šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje (2013 m. rugsėjo 30 d.)  paskolų portfelis Medicinos banke siekė 490,64 mln. litų, o tai sudarė 56 proc. visų banko aktyvų. Klientų indėliai ataskaitinio laikotarpio pabaigai siekė 724,87 mln. litų.

 

Šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje Medicinos bankas, siekdamas būti kuo arčiau kliento, finansines paslaugas teikė ir klientus aptarnavo 106 padaliniuose, o tai 11 klientų aptarnavimo padalinių daugiau nei praėjusių metų to paties laikotarpio pabaigoje (95 padaliniai). Kartu su klientų aptarnavimo tinklo plėtra per 2013 metus buvo sukurtos 64 naujos darbo vietos. Šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje banke dirbo 626 darbuotojai, palyginus su 2012 m. to paties laikotarpio pabaiga darbuotojų skaičius išaugo 14,76 proc.

 

Medicinos bankas vykdo visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. 2013 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje banko likvidumas – 46,27 proc., kapitalo pakankamumas – 15,20 proc.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę