Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Nuo rugsėjo 1 d. keičiami paslaugų ir operacijų įkainiai

Informuojame, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos keičiasi Medicinos banko paslaugų įkainiai. Pagrindiniai pakeitimai yra šie:

 

Verslo klientams

Faktoringas

Kaina iki 2017-08-31

Kaina nuo 2017-09-01

Faktoringo sutarties parengimo mokestis

Nuo 0,75 % nuo faktoringo limito sumos, min 100 Eur

Nuo 0,75 % nuo faktoringo limito, min. 150 Eur

Sąskaitos administravimo mokestis

Nuo 0,5 % nuo kiekvienos sąskaitos faktūros sumos, min. 2,90 Eur

Nuo 0,5 % nuo kiekvienos sąskaitos faktūros sumos, min. 3 Eur

Faktoringo sutarties sąlygų keitimo mokestis

Nuo 0,5 % nuo limito sumos,

min. 100 Eur

Nuo 0,5 % nuo limito sumos, min. 150 Eur

Pirkėjo limito atnaujinimo mokestis

-

35 Eur

Debitoriaus rizikos vertinimas:

 

 

  • Debitoriaus, registruoto Baltijos šalyse

35 Eur

40 Eur

  • Debitoriaus, registruoto užsienio šalyse (išskyrus Baltijos šalis)

65 Eur

70 Eur

* Faktoringo įkainiai nurodyti be PVM

 

Garantijos (laidavimo) suteikimas* 

Kaina iki 2017-08-31

Kaina nuo 2017-09-01

  • įkeičiant  lėšas

0,5 % nuo sumos, min. 50 Eur, maks.150 Eur

Garantijos (UAB Medicinos banko standartinio teksto) ar laidavimo suteikimas – 0,5 % nuo sumos, min. 75 Eur

Jeigu nedeponuojamos lėšos, papildomai pagal susitarimą taikomas įsipareigojimo mokestis.

  • įkeičiant  turtą

0,5 % nuo sumos, min. 50 Eur, maks.150 Eur plius įsipareigojimo mokestis už rezervuotas lėšas garantijos apmokėjimui pagal susitarimą

Vienkartinės garantijos dokumento muitinei išdavimas

0,5% nuo sumos, min. 15 Eur, maks.60 Eur

Garantijos anuliavimas kliento pageidavimu

30 Eur

Prašymo suteikti garantiją (laidavimą) anuliavimas – 30 Eur

Mokėjimas pagal garantiją

0,1 %, min. 90 Eur, maks. 290 Eur

Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas – 0,1 %, min. 90 Eur, maks. 290 Eur

Kliento pateikto garantijos (laidavimo) teksto rengimas ir/ar derinimas

min. 30 Eur

Paklausimas kliento prašymu arba pranešimo perdavimas – 30 Eur

Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu

15 Eur

Išleistos garantijos patvirtinimas kitame banke

min.120 Eur

Nestandartinio garantijos teksto derinimas – 60 Eur

Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu

Faktinės išlaidos

* už deponuotas garantijos suteikimui lėšas palūkanos nemokamos *

 

Importo akredityvai

Kaina iki 2017-08-31

Kaina nuo 2017-09-01

Dokumentų neatitikimas akredityvo sąlygoms (už kiekvieną dokumentų komplektą)

30 Eur

100 Eur

 

Importo dokumentų inkasavimas

Iki 2017-08-31

Nuo 2017-09-01

Inkasuotų dokumentų priežiūra, jei nemokama ar neakceptuojama per 15 d. nuo dokumentų pateikimo bankui

25 Eur (mėnesiui)

Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo apie inkaso gavimą išsiuntimo klientui datos) – 25 Eur (už mėnesį ar jo dalį)

Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama per 15 dienų po mokėjimo datos) – 25 Eur (už mėnesį ar jo dalį)

Protestavimas

-

70 Eur ir notaro mokesčiai

Teisių į krovinį perdavimas (moka inkaso pareiškėjas)

-

30 Eur

Paklausimas kliento prašymu

-

30 Eur

Eksporto inkaso

 

 

Paklausimas kliento prašymu

-

30 Eur

 

Nauji paslaugų įkainiai

Individualių seifų Kauno filiale nuomos įkainiai

Saugojimo laikotarpis

1-29 d.

1-5 mėn.

6-11 mėn.

1 metai

Dienos kaina, Eur

Mėnesio kaina, Eur

Mėnesio kaina, Eur

Mėnesio kaina, Eur

Seifo dydis, (dm³)

19,56

5

30

22

    18

31,58

6

35

27

     20

41,73

7

40

30

     22

64,12

8

45

35

     25

 

Autentifikavimo paslauga

 

Paslaugos vienkartinis registracijos mokestis

50 Eur

Administravimo mokestis

15 Eur/mėn.

Vieno seanso duomenų apsikeitimas

Nemokamai

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę