Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Pasirašytas Medicinos banko ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) susitarimas dėl palūkanų kompensavimo

Š.m. birželio mėn.  Medicinos bankas pasirašė susitarimą su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl bendradarbiavimo  administruojant palūkanų kompensavimą už INVEGA negarantuotus kreditus.   Nuo šiol daliniu palūkanų kompensavimu galės pasinaudoti ir tie smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) atstovai, kuriems nesuteikta INVEGA garantija. Bus kompensuojama 50 proc. palūkanų, mokamų pagal:  
  • investicinius kreditus, panaudotus aukštųjų ar vidutiniškai aukštųjų technologijų investicijoms finansuoti, dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas;
 
  • investicinius kreditus, panaudotus gamybinės įrangos, įrenginių, įrengimų, technologijų, kompiuterinės technikos, licencijų, programinės įrangos, specialiosios technikos ir transporto priemonių, išskyrus lengvuosius automobilius, investicijoms finansuoti, dalinis kompensavimas SVV subjektams, kurie nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas.
  Medicinos banko klientas – SVV atstovas, kuriam suteiktas investicinis kreditas aukščiau nurodytiems tikslams ir norintis pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu, gali kreiptis į jį aptarnaujantį klientų vadybininką.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę