Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Pratęsta galimybė skolintis iš Atviro kreditų fondo

Medicinos bankas pasirašė Atviros kredito linijos sutarties su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pakeitimą, kuriuo pratęsta galimybė teikti kreditus ir kredito linijas iš Atviro kreditų fondo (AKF). Kreditai ir kredito linijos iš AKF lėšų teikiami smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, investicijoms ar apyvartiniam kapitalui finansuoti.

 

AKF lėšų skolinimo termino pratęsimas leidžia bankui skolinti įmonėms žemesne palūkanų norma ilgam laikotarpiui, o pasinaudojus INVEGA garantija ir sutaupyti, kadangi gali būti kompensuojama iki 50 proc. palūkanų. Kreditų, suteikiamų panaudojant INVEGOS fondo lėšas, skirtas priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti paskirtis – investicijoms ir / ar apyvartinėms lėšoms. Kredito suma – iki 2 mln. litų (arba ekvivalentas eurais). Kredito grąžinimo terminas – iki 6 metų, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. Per 12 mėnesių laikotarpį vienai įmonei gali būti suteikiami ne daugiau kaip du kreditai. Kredito palūkanos kintamos: skolinantis litais – 3 mėn. VILIBOR plius 0,1 proc. ir plius 3 proc. banko marža, bet ne daugiau nei 8 proc. metinių palūkanų; kreditams eurais – 3 mėn. EURIBOR plius 0,1 proc. ir plius 3 proc. banko marža, bet ne daugiau nei 6 proc. metinių palūkanų. Pasinaudojus INVEGA garantija, kompensuojama 50 proc. kliento sumokamų palūkanų.

 

Atsisiųsti AKF pasiūlymą 

 

Atviras kreditų fondas – tai 2009 m. balandžio mėn. įsteigto INVEGOS fondo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis administruojama finansų inžinerijos priemonė „Atviras kreditų fondas“ (AKF). AKF tikslas – sudaryti atviros kredito linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipiasi į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos) skyrimo SVV subjektui finansuoti. Kreditus iš AKF lėšų INVEGOS atrinkti bankai gali suteikti SVV subjektams, investicijoms ar apyvartiniam kapitalui finansuoti. AKF lėšų dalis banko suteikiamame kredite SVV subjektui negali viršyti 75 proc. ir 1,5 mln. Lt.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę