Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Svarbūs pokyčiai nuo 2016 m. sausio 1 d.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungs prie Bendros mokėjimų eurais erdvės. Bendra mokėjimų eurais erdvė (angl. Single Euro Payments Area, toliau – SEPA) – tai erdvė, kurioje privatūs klientai, valdžios įstaigos ir įmonės nepriklausomai nuo jų buvimo vietos gali siųsti ir gauti vietinius bei tarptautinius mokėjimus eurais, jiems taikant vienodas pagrindines sąlygas, teises ir pareigas.

 

2015 m. gruodžio 31 dieną bus vykdomi UAB Medicinos banko programinės įrangos atnaujinimo darbai, todėl nuo 16:00 iki 21:00 val. internetinė bankinė sistema (IBS) ir mobilioji bankinė sistema (MBS) bus nepasiekiamos.

 

Esminė informacija apie SEPA mokėjimo nurodymą

 

SEPA mokėjimo nurodymas – tai standartizuoti pervedimai eurais į ES šalis, Norvegija, Islandiją, Lichtenšteiną, Monako Kunigaikštystę, Šveicariją ir San Mariną.

SEPA mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įformintu, jeigu mokėjimo nurodyme yra visi būtini turinio rekvizitai:

 • mokėjimo nurodymo data, valiuta, pervedama suma.
 • mokėtojas:
  • jei mokėtojas juridinis asmuo: mokėtojo pavadinimas, įmonės kodas, sąskaitos numeris.
  • jei mokėtojas fizinis asmuo: vardas, pavardė, sąskaitos numeris.
 • gavėjo sąskaita IBAN formatu (iki 35 simbolių).
 • lėšų gavėjo pavadinimas (jei gavėjas – juridinis asmuo) arba vardas, pavardė (jei gavėjas – fizinis asmuo), gavėjo įmonės kodas.
 • mokėjimo paskirtis laisva forma – informacijos apimtis negali būti didesnė nei 140 ženklų;

Papildomai mokėjimo paskirtyje gali būti pateikiama nuoroda gavėjui – įmokos kodas, šios informacijos apimtis negali būti didesnė nei 35 ženklai;

Taip pat gali būti nurodomas unikalus mokėjimo kodas – numeris, kuris be pakeitimų bus perduotas gavėjui.

 

Banko sąskaitų išrašai

 

Visiems banko klientams, užsisakiusiems banko sąskaitų išrašų gavimą el. paštu, ir toliau bus siunčiami senojo LITAS-ESIS formato išrašai.

Klientai, norintys gauti sąskaitų išrašus naujuoju ISO 20022 formatu, turi užpildyti ir pateikti formą / prašymą http://www.medbank.lt/wp-content/uploads/2010/08/Del-banko-saskaitos-israso-pateikimo-el_-pastu1.xls

 

Dėl tiesioginio debeto paslaugos sustabdymo ir alternatyvios e.sąskaitų teikimo mokėtojams bei jų apmokėjimo  

 

Tiesioginio debeto paslauga banko klientams nebebus teikiama nuo 2016 m. sausio 1 d.

Iki 2016 m. sausio 10 d. visos galiojančios tiesioginio debeto sutartys bus automatiškai pakeistos į e.sąskaitos su automatiniu apmokėjmu sutartis, jei paslaugų teikėjas pasirinks teikti e. sąskaitos pateikimo paslaugą savo klientams.

 

Daugiau informacijos apie e.sąskaitų teikimo mokėtojams ir jų automatinio apmokėjimo paslaugas galite rasti:

1. Elektroninių sąskaitų teikimo mokėtojams taisyklėse

http://www.medbank.lt/wp-content/uploads/2015/11/E-saskaitu-teikimo-moketojams-taisykles-nuo-2016-01-01.pdf

2. Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių 6.11. punkte

http://www.medbank.lt/wp-content/uploads/2012/10/Mokejimo-paslaugu-teikimo-taisykles-nuo-2016-01-01.pdf

 

Pasikeitimai Internetinės bankininkystės sistemoje (IBS)

 

Po SEPA migracijos IBS‘e įvyksiantys pasikeitimai:

 • Mokėjimų/Pervedimų skiltyje bus panaikinta galimybė įvesti po 2016 m. sausio 1 d. nebegaliojančius mokėjimo dokumentus (debeto, inkaso mokėjimai).
 • Atsiras galimybė įvesti SEPA mokėjimą, kuris bus naudojamas, norint atlikti mokėjimą eurais į Lietuvą ir  ES šalis, Norvegija, Islandiją, Lichtenšteiną, Monako Kunigaikštystę, Šveicariją ir San Mariną.
 • Bus panaikintas galimybė importuoti į IBS mokėjimo nurodymus ESIS ir MOK formatais ir bus sudaryta galimybė importuoti mokėjimo nurodymus nauju ISO 20022 (XML) formatu (Pervedimų importas (XML formatu).

 

Klientui pateikus laisvos formos prašymą (tai galima atlikti IBS pranešimų posistemėje), jam bus nemokamai priskirtas ESIS formato bylų konvertavimo į ISO 20022 formatą įrankis. Šio konverterio pagalba sąskaitos išrašą ISO (XML) formatu bus galima konvertuoti į ESIS formato išrašą, o mokėjimo nurodymus MOKESIS ir TARESIS formatais - į ISO (XML) formatą. 

 

Internetinėje banko sistemoje sudaryti periodiniai mokėjimai eurais bus automatiškai iškonvertuoti į naujo formato, t.y. SEPA, mokėjimo nurodymus.  Analogiškai bus konvertuoti ir IBS vartotojų susikurti mokėjimų šablonai eurais.

 

Internetinės bankininkystės sistemos IBS migravimo į SEPA metu bus anuliuoti visi (įskaitant ir užsienio valiutas) neužbaigtos būsenos mokėjimo dokumentai (pvz., nepasirašyti;  pasirašyti tik vienu iš kelių privalomų parašų; pasirašyti, tačiau su kredito mokėjimo nurodymo data, vėlesne negu 2015-12-31). Taip pat bus anuliuoti įvesti Inkaso mokėjimai.

 

Daugiau informacijos galite teirautis el. paštu [email protected] ar nemokamu telefonu visą parą 8 800 60 700 (+370 5 264 4800 skambinant iš užsienio).

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę