Prev
Next
A+ a-

Banko sąskaitos atidarymas

Norėdami atidaryti banko sąskaitą Medicinos banke, Jūs turite atvykti į artimiausią filialąklientų aptarnavimo skyrių arba poskyrį. Būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

 

Susipažinkite su:

 

Atvykę į banką Jūs turite:

 

Banko sąskaitos sutartį sudaryti ir sąskaitą atidaryti gali:

  • fizinis asmuo savo naudai;
  • fizinis asmuo kito asmens naudai;
  • fizinis asmuo (įgaliotinis), veikdamas pagal notaro patvirtintą įgaliojimą - kito asmens (įgaliotojo) naudai.

 

Jei norite atidaryti sąskaitą kito asmens naudai, turite pasirašyti banko sąskaitos sutartį kaip sąskaitą atidarantis asmuo. Sąskaitos savininku nurodomas kitas asmuo. Bankas nustato Jūsų veiksnumą ir tapatybę, o asmens, kurio naudai atidarote sąskaitą, veiksnumas ir tapatybė nustatomi, kai jis pirmą kartą atvyksta į banką ir pareiškia savo ketinimą naudotis sąskaitos savininko teisėmis. Taip pat turite užpildyti Kliento (fizinio asmens) anketą.

 

Sąskaitą atidaryti ir disponuoti joje esančiomis lėšomis kito fizinio asmens vardu gali jo įgaliotinis, kuris turi pateikti:

  • bankui priimtiną asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
  • notaro patvirtintą įgaliotojo įgaliojimo originalą atidaryti jo vardu sąskaitą bei disponuoti joje esančiomis lėšomis;
  • įgaliotojo asmens tapatybę liudijančio dokumento notaro patvirtintą nuorašą.

 

Įgaliotinis sąskaitą tvarko pagal įgaliojime suteiktas teises.

 

Sąskaitą, atidarytą nepilnamečiui, iki jam sukaks 14 metų, tvarko tėvai (įtėviai) ar globėjai. Jei sąskaitą atidaro tėvai, jie abu turi pateikti Bankui priimtinus asmens tapatybę liudijančius dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą. Tėvai pasirašo banko tvirtinamą susitarimą dėl sąskaitos atidarymo nepilnamečiui ir disponavimo nepilnamečio sąskaita, joje esančiomis lėšomis. Jeigu sąskaitos atidaryti atvyksta tik vienas iš tėvų, tuomet pateikiamas neatvykusiojo sutikimas dėl disponavimo nepilnamečio sąskaita, patvirtintas notaro. Jeigu vaiko tėvai išsituokę ar gyvena skyrium, turi būti pateiktas nurodytas aplinkybes patvirtinantis teismo sprendimas. Jeigu sąskaitą nepilnamečiui iki 14 metų atidaro globėjas, jis turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, vaiko gimimo liudijimą ir dokumentą, patvirtinantį paskyrimą nepilnamečio globėju.

 

Nepilnametis nuo 14 iki 18 metų sąskaitą atidaryti ir ją tvarkyti gali savarankiškai, pateikęs bankui pasą (asmens tapatybės kortelę) ir tėvų raštišką sutikimą nepilnamečiui tvarkyti sąskaitą ir disponuoti joje esančiomis lėšomis be atskiro leidimo, patvirtintą notaro arba banke. Jeigu nepilnametis nuo 14 iki 18 metų yra susituokęs (bankui turi būti pateiktas santuokos liudijimas), tuomet tėvų (įtėvių) ar globėjų sutikimo atidaryti sąskaitą nereikia.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę