Prev
Next
A+ a-

SMS paslaugos

sms paslaugos

Medicinos banko klientams, turintiems mobilųjį telefoną siūlome naudotis banko teikiama SMS žinučių paslauga.

 

Išsiuntę specialią SMS žinutę galite sužinoti:

 • sąskaitų likučius;
 • sąskaitų likučių pasikeitimus;
 • paskutines (penkias) įskaitytas į sąskaitą sumas;
 • paskutines (penkias) nurašytas iš sąskaitos sumas;
 • paskutines įskaitytas į sąskaitą sumas virš nurodytos sumos;
 • paskutines nurašytas iš sąskaitos sumas virš nurodytos sumos.

 

Kaip užsisakyti SMS žinučių paslaugą?

Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, kviečiame sudaryti informacijos teikimo apie sąskaitas SMS ir elektroninėmis žinutėmis sutartį. Šią sutartį galite sudaryti naudojantis internetine banke sistema (IBS) arba Jus aptarnaujančiame artimiausiame banko filiale, klientų aptarnavimo skyriuje arba poskyryje.

 

Atmintinė SMS žinučių paslaugos klientams

Apie užklausas ir atsakymus reikėtų žinoti:
• visos SMS žinutės rašomos tuo pačiu principu – jas sudaro
   trys pagrindinės sudėtinės dalys: vartotojo slaptažodis, funkcijos
   kodas ir papildomi funkcijos parametrai;
• užklausą rekomenduojama rašyti didžiosiomis raidėmis. Užklausoje
   vartotojo slaptažodis, funkcija ir jos parametrai turi būti atskiriami tarpu;
• atsakymas į užklausą susideda iš antraštės ir atsakymo.
   Antraštėje pateikiama bendra informacija apie pačią žinutę – pasirinktos
   paslaugos kodas, atsakymo išsiuntimo data bei laikas. Atsakymo elementai:
   nurodomas sąskaitos eilės numeris pagal sutartį, o prie sąskaitos eilės
   numerio rašomas triženklis valiutos kodas ir atsakymas į Jūsų užklausą;
• atsakymo apie sąskaitos likutį sumos rašomos skliausteliuose, dviejų skaičių
   po kablelio tikslumu;
• kablelį atitinka taškas. Pvz.: trisdešimt keturi eurai ir penki centai
   bus pavaizduoti: <34.05>;
• ataskaitose minusas reiškia, kad suma buvo nurašyta nuo sąskaitos,
   pvz.: 100 eurų išlaidos bus parodytos: -100.00. Suma be jokio ženklo
   ataskaitose rodo, kad šia suma sąskaita buvo papildyta.

 

Kaip pradėti naudotis SMS žinučių paslauga?

Pirmiausia turite aktyvuoti paslaugą SMS žinute. Surinkite komandą YYYYY A XXXXX, kur YYYYY – PIN, Jūsų pirminis slaptažodis, nurodytas sutartyje, XXXXX – Jūsų nuolatinis slaptažodis (4–9 skaičiai).Sulaukite sėkmingą slaptažodžio įvedimą patvirtinančio SMS pranešimo: „Naujas slaptažodis priimtas. GSM-Bankas paslauga aktyvuota.“
Penkis kartus neteisingai įvedus PIN kodą, telefono numeris patenka į „juodą“ sąrašą ir toliau užklausos ignoruojamos. Tokiu atveju Jūs gaunate pranešimą: „Dėl atblokavimo kreipkitės į banką“.

 

Informacija

Kodas

Funkcija

Pavyzdys

Paaiškinimas

Pakeisti
slaptažodį

A

YYYYY A XXXXX

15545 A 4321

Pirminio slaptažodžio
15545 pakeitimas
nauju 4321

Sąskaitos
likutis

B

XXXXX B a

4321 B 1

Siųsti pirmos
sąskaitos likutį

XXXXX B a ONHHMM

4321 B 1 ON1600

Pirmos sąskaitos
likutį siųsti kasdien
16:00 val.

XXXXX B a OFF

4321 B 1 OFF

Pirmos sąskaitos
likutį siųsti kasdien
16:00 val.

BB

XXXXX BB a

4321 BB 2

Antros sąskaitos likutį
siųsti jam pasikeitus

XXXXX BB a OFF

4321 BB 2 OFF

Nebesiųsti antros
sąskaitos likučio

Įplaukos į
sąskaitą

I

XXXXX I a [n m]

4321 I 3

Mažėjančia tvarka
siųsti įplaukų į
trečią sąskaitą
duomenis

XXXXX I a [n m]
ONHHMM

4321 I 3 ON0930

9:30 val. mažėjančia
tvarka siųsti informaciją
apie įplaukas į
trečią sąskaitą

XXXXX I a OFF

4321 I 3 OFF

Nebesiųsti informacijos
apie įplaukas į
trečią sąskaitą

II

XXXXX II a

4321 II 3

Siųsti informaciją
apie įplaukas į
trečią sąskaitą,
jei padidėjo likutis

XXXXX II a OFF

4321 II 3 OFF

Nebesiųsti informacijos
apie įplaukas į
trečią sąskaitą, jei
padidėjo likutis

Nurašymas
iš sąskaitos

O

XXXXX O a [n m]

4321 O 1

Siųsti pranešimą apie
penkis paskutinius
nurašymus iš pirmos
sąskaitos

XXXXX O a [n m]
ONHHMM

4321 O 1 ON0815

8:15 val. siųsti pranešimus
apie penkis paskutinius
nurašymus iš pirmos
sąskaitos

XXXXX O a OFF

4321 O 1 OFF

Nebesiųsti pranešimų apie
nurašymus iš pirmos
sąskaitos

Nurašymas
iš sąskaitos

OO

XXXXX OO a

4321 OO 1

Siųsti pranešimus,
kai sumažės likutis
pirmoje sąskaitoje

XXXXX OO a OFF

4321 OO 1 OFF

Nebesiųsti pranešimų apie
likučio sumažėjimą pirmoje
sąskaitoje

Sąskaitos
išrašas

S

XXXXX S a [d]

4321 S 1

Siųsti pirmos sąskaitos
dienos išrašą

XXXXX S a [d]
ONHHMM

4321 S 1 ON1100

Kasdien 11:00 val.
siųsti praėjusios
dienos pirmos
sąskaitos dienos
išrašą

XXXXX S a OFF

4321 S 1 OFF

Nebesiųsti pirmos
sąskaitos dienos išrašo

Siuntimų
grafikas

Q

XXXXX Q

4321 Q

Siųsti automatinio
siuntimo parametrų
sąrašą

Pagalba

H

XXXXX H

4321 H

Siųsti visų komandų
pagalbos sąrašą

XXXXX H
funkcijos kodas

4321 H B

Siųsti B komandos
paaiškinimą

Sąskaitų
sąrašas

L

XXXXX L

4321 L

Siųsti sąskaitų
sąrašą, į kurias yra
priėjimas per
GSM-SMS paslaugą

Skolos
dydis

C

XXXXX C

4321 C

Siųsti informaciją
apie įsiskolinimus
bankui už
GSM-SMS paslaugą

 Funkcijų sąrašo simbolių reikšmės:

 • a – sąskaitos eilės numeris pagal sutartį;
 • n – operacijų skaičius (jei nenurodyta, n=5);
 • m – suma, kurią viršijus turi būti siunčiami duomenys apie operacijas (jei nenurodyta, m=0);
 • d – dienų, kurios įtraukiamos į sąskaitos išrašą, skaičius (jei nenurodyta, d=0, t.y. pateikiamas paskutinės dienos, kurią buvo atliktos operacijos, išrašas);
 • ONHHMM – laikas, kada kiekvieną dieną turi būti automatiškai siunčiama informacija;
 • OFF – automatinio informacijos siuntimo rėžimo nutraukimas;
 • YYYYY – banko suteiktas pirminis slaptažodis;
 • XXXXX – vartotojo pasirinktas nuolatinis slaptažodis (jo ilgis turi būti 4–9 ženklai);
 • [m n] – galite nenurodyti, tada bus siunčiama informacija apie penkias paskutines operacijas.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę