Prev
Next
A+ a-

Mobiliosios programėlės privatumo politika

1. Kada galite naudotis UAB Medicinos bankas Mobiliąja programėle?  

 

 Mobiliąja programėle galite naudotis, jeigu: 

 • turite banko sąskaitą UAB Medicinos banke;
 • esate sudaręs su UAB Medicinos bankas Sąskaitos tvarkymo internetu sutartį;
 • turite mobilųjį įrenginį (išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ir pan.);
 • savo mobiliajame įrenginyje įsidiegėte Mobiliąją programėlę.

 

2. Koks šios privatumo politikos tikslas?

 

Mobiliosios programėles paslaugos yra personalizuotos, todėl paslaugos teikimo metu naudojami Jūsų  asmens duomenys ir kita Jūsų UAB Medicinos bankas pateikta informacija.

Šios privatumo politikos tikslas  – sudaryti Jums galimybes suprasti, kokie Jūsų, kaip Mobilios programėlės naudotojo, duomenys yra renkami, kaip jie saugomi, tvarkomi ir kur naudojami.

UAB Medicinos bankas gerbia Jūsų privatumą ir užtikrina, kad Jūsų pateikti UAB Medicinos bankas duomenys bus renkami ir naudojami tik šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka. 

 

3. Kokių duomenų tvarkymas būtinas Mobiliosios programėlės paslaugų teikimui?

 

Mobilios programėlės vartotojo tvarkomų duomenų (toliau - duomenys) apimtis:

 • vardas, pavardė;
 • asmens kodas;
 • gyvenamosios vietos adresas;
 • banko sąskaitos, kuri bus susieta su Kliento mobiliojo telefono numeriu, rekvizitai;
 • elektroninio pašto adresas;
 • mobiliojo įrenginio numeris;
 • mobiliojo įrenginio unikalus identifikacinis numeris;
 • mobiliajame įrenginyje prijungtų paskyrų duomenys;
 • Jūsų buvimo vietos duomenys;
 • mobiliajame įrenginyje integruotos vaizdo kameros duomenys (jeigu tokius pateikiate).

 

4. Kokiu tikslu naudojami aukščiau nurodyti duomenys?

 

Duomenys gali būti naudojami, siekiant:

 • paslaugų teikimui ir kokybei užtikrinti;
 • operacijoms atlikti;
 • Jums naudingos ir aktualios informacijos pateikimui;
 • sutartinių įsipareigojimų vykdymui;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kitais teisės aktų numatytais atvejais.

 

5. Kokiu pagrindu tvarkomi aukščiau nurodyti duomenys?

 

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, UAB Medicinos bankas Mokėjimo paslaugų taisyklės, Elektroninių paslaugų teikimo sąlygos, taip pat tarp vartotojo ir banko sudaryta (-os) sutartis (-ys), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Įdiegdami Mobiliąją programėlę savo mobiliajame įrenginyje ir naudodamiesi jos paslaugomis bei suteikdami UAB Medicinos bankas informaciją apie save, Jūs neatšaukiamai sutinkate su Jūsų pateiktų UAB Medicinos bankas duomenų tvarkymu ir šios privatumo politikos nuostatomis (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems LR teisės aktai numato būtiną atskirą, jei reikia atskiro, Jūsų sutikimo).

 

6. Kur galite rasti daugiau informacijos apie Mobiliosios programėlės naudojimą?

 

Daugiau informacijos apie Mobiliąją programėlę ir jos funkcionalumą galite rasti:

 • UAB Medicinos bankas internetiniame puslapyje www.medbank.lt,
 • Bet kuriame Jums artimiausiame banko padalinyje,
 • Telefonu, nurodytu Banko kontaktuose.

 

7. Ką dar turėtume žinoti naudodamiesi Mobiliąja programėle?

 

 • Jūs atsakote už mobiliojo įrenginio saugumą, todėl turite užtikrinti, kad Jūsų naudojamas mobilusis įrenginys atitinka technines ir saugumo rekomendacijas;
 • Pareiga užtikrinti, kad mobiliosios programėlės paslaugomis naudojatės Jūs asmeniškai, tenka Jums, todėl Jūs turite užtikrinti, kad tretieji asmenys neturėtų prieigos prie Jūsų mobiliojo įrenginio, nesužinotų ir nesinaudotų Jūsų prisijungimo duomenimis. 
 • Jūsų pateikti duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik išimtiniais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais;
 • Jūs turite teisę susipažinti su UAB Medicinos bankas tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių tokie duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, bei kitas LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytas teises;
 • Siekiant užtikrinti Jūsų pateiktų duomenų saugumą, praradus mobilųjį įrenginį ir/ar jį perdavus tretiesiems asmenims, paaiškėjus, kad Jūsų duomenys (įskaitant prisijungimo duomenis) buvo atskleisti tretiesiems asmenims ir/ar paaiškėjus bet kurioms kitoms aplinkybėms, dėl kurių kyla grėsmė, kad mobiliuoju įrenginiu ir/ar Jūsų duomenimis gali pasinaudoti tokios teisės neturintys tretieji asmenys, apie tai Jūs privalote nedelsiant informuoti UAB Medicinos bankas.

 

Šioje privatumo politikoje pateikta informacija, įskaitant informaciją apie Jūsų pateiktų duomenų  tvarkymą, yra susijusi tik su Mobiliosios programėlės naudojimu. Jums naudojantis kitomis UAB Medicinos bankas paslaugomis, Jūsų asmens duomenys ir kita informacija tvarkoma, vadovaujantis tokių paslaugų teikimo taisyklėmis ir LR teisės aktais.

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę