Prev
Next
A+ a-

Mokėjimo nurodymai į kitus bankus

tarpt. mok.nur.

Mokėjimo nurodymai į kitus bankus (išskyrus Europinius mokėjimus eurais) apima visus mokėjimus į kitus Lietuvos ir užsienio  bankus užsienio valiuta ir mokėjimus eurais į šalis, kurios nepriklauso EEE ir nėra SEPA narės.

 

Nuo 2018-01-13 EEE šalyse turi būti taikomos Europos parlamento ir tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 (PSD2) nuostatos. Nuo 2018-01-13 vykdant mokėjimą į kitą banką galima pasirinkti tik OUR (visus mokesčius moka mokėtojas) ar SHA (mokesčiai mokami dalimis – mokėtojo banko ir mokėjimą vykdančių EEE tarpininkų mokesčius moka mokėtojas, gavėjo banko / mokėjimo įstaigos ir kitų tarpininkų moka gavėjas) mokesčių mokėjimo sąlygą.

 

Pateikdami tokį mokėjimo nurodymą (taip pat ir į Lietuvoje registruotus bankus), turite užpildyti tarptautinio mokėjimo nurodymo blanką.

 

Išsiuntus mokėjimo nurodymą iš banko, tolimesnis jo vykdymas priklauso nuo užsienio bankų mokėjimų vykdymų sąlygų ir terminų.

 

Mokėjimo nurodymo į kitus bankus (išskyrus Europinį mokėjimą eurais) vykdymo sąlygos:

  • Paprastas mokėjimo nurodymas pateiktas banko darbo dieną iki 23 val. iš banko korespondentinės sąskaitos įvykdomas ne vėliau kaip po dviejų banko darbo dienų.
  • Skubus mokėjimo nurodymas, pateiktas banko darbo dieną iki 23 val., iš banko korespondentinės sąskaitos atliekamas kitą banko darbo dieną.
  • Labai skubus mokėjimo nurodymas eurais ir JAV doleriais pateiktas iki 16 val., kitomis valiutomis, pateiktas iki 10 val., iš banko korespondentinės sąskaitos atliekamas tą pačią banko darbo dieną.

 

Išsiuntus mokėjimo nurodymą iš banko, tolimesnis jo vykdymas priklauso nuo bankų tarpininkų/ gavėjo banko bankų mokėjimų vykdymo sąlygų ir terminų, gavėjo bankas nustato pinigų įskaitymo į gavėjo sąskaitą datą.

 

Gaunant įplaukas iš kitų bankų  – UAB Medicinos banke gautos lėšos į banke esančią gavėjo sąskaitą įskaitomos ne vėliau kaip kitą banko darbo dieną, po to, kai lėšos yra įskaitytos į banko korespondentinę sąskaitą. Bankas įskaito lėšas į mokėjimo sąskaitą pagal kliento mokėjimo nurodyme pateiktą sąskaitos numerį (IBAN standartą) ir netikrina, ar pateiktas sąskaitos numeris atitinka sąskaitos savininko vardą ir pavardę/pavadinimą, todėl kiekvieną kartą prašome įsitikinkite, kad gavėjo sąskaitos numeris yra teisingas. Jei laukiate įplaukų kita nei EUR valiuta, būtinai nurodykite mokėtojui Medicinos banko korespondentą ta valiuta, kuria laukiate įplaukų.

 

Medicinos banko BANKŲ KORESPONDENTŲ sąrašas

 

Vykdant mokėjimo nurodymą Rusijos rubliais papildomai reikia užpildyti šiuos duomenis:

Gavėjo banko duomenys:
Banko BIK kodas (9 skaičiai).
Korespondentinė sąskaita (20 skaičių) prasideda skaičiumi 3, paskutiniai skaitmenys sutampa su trimis paskutiniais gavėjo banko kodo (BIC) skaitmenimis.

Gavėjo duomenys:

Gavėjo INN (10 skaičių) numeris, jei gavėjas įmonė.

Jei gavėjas privatus asmuo, turi būti nurodomas vardas, pavardė, adresas (gatvė, miestas, šalis).

Gavėjo sąskaita (20 skaičių) ir įprastai prasideda skaičiumi 4 (bankų korespondentinės sąskaitos prasideda skaičiumi 3).

Mokėjimo paskirtis:
VO kodas (valiutinės operacijos) (5 skaičiai). Tiksli mokėjimo paskirtis rusų kalba, nurodant už kokias prekes ar paslaugas ar kokiu tikslu atliekamas mokėjimas, kontrakto ar sąskaitos-faktūros (invoice) ar kito dokumento pagal kurį vykdomas mokėjimas numeris ir data.

 

Rusijos rublių (RUB) mokėjimo nurodymo rusų kalbos rusišką tekstą reikia pildyti lotyniškomis raidėmis, naudojant transliteracijos lentelę:

A

Б

В

Г

Д

Е

Ё

A

B

V

G

D

E

o

 

 

 

 

 

 

 

Ж

З

И

Й

К

Л

М

J

Z

I

i

K

L

M

 

 

 

 

 

 

 

Н

О

П

Р

С

Т

У

N

O

P

R

S

T

U

 

 

 

 

 

 

 

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

F

H

C

c

Q

q

x

 

 

 

 

 

 

 

Ы

Ь

Э

Ю

Я

  

Y

X

e

u

a

  

 
Tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymo sąlygos

 

Mokėjimo nurodymo vykdymo sąlygos nustatomos Banko mokėjimų paslaugų taisyklėse, Banko paslaugų ir operacijų kainyne ir Mokėjimo nurodymo formoje pateiktoje informacijoje.

 

Jei norite atlikti mokėjimą, turite turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Mokėjimo nurodymą galite atlikti atvykę į artimiausią filialąklientų aptarnavimo skyrių, poskyrį  arba internetinėje banko sistemoje. Iš anksto galite užpildyti SEPA mokėjimo nurodymo formą, kai atliekamas neskubus Europinis mokėjimas eurais arba Tarptautinio mokėjimo nurodymo formą, kai atliekamas skubus Europinis mokėjimo nurodymas eurais ar mokėjimo nurodymas užsienio valiuta į kitus bankus.

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę