Prev
Next
A+ a-

SEPA

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungs prie Bendros mokėjimų eurais erdvės. Bendra mokėjimų eurais erdvė (angl. Single Euro Payments Area, toliau – SEPA) – tai erdvė, kurioje privatūs klientai, valdžios įstaigos ir įmonės nepriklausomai nuo jų buvimo vietos gali siųsti ir gauti vietinius bei tarptautinius mokėjimus eurais, jiems taikant vienodas pagrindines sąlygas, teises ir pareigas.

 

Šiuo metu SEPA apima 34 valstybes: visas Europos Sąjungos (ES) valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną. SEPA tikslas yra stiprinti Europos integraciją, kuriant bendrą mažmeninių mokėjimų rinką. Bendra visų mokėjimų eurais rinka skatins konkurenciją ir naujovių kūrimą, todėl klientams bus teikiamos geresnės paslaugos.

 

Europos mokėjimų taryba parengė SEPA kredito pervedimų schemą, atitinkančią SEPA reglamento reikalavimus. Nuo 2016 m. sausio 1 d. UAB Medicinos bankas įgyvendins kredito pervedimų schemą SEPA erdvėje. Savo savybėmis SEPA kredito pervedimai panašūs į Lietuvoje vykdomus kredito pervedimus nacionaline valiuta. Vis dėlto kai kurie informacijos laukai ir (ar) duomenų ilgiai skiriasi.

 

 Esami vietiniai kredito perdedimai euraisSEPA kredito pervedimai
Mokėtojo/ pradinio mokėtojo/ gavėjo/ galutinio gavėjo pavadinimas:200 simbolių70 simbolių
Mokėjimo paskirtis:300 simbolių140 simbolių. Mokėjimo paskirtis gali būti laisvo teksto arba struktūrizuota.
Mokėtojo/ pradinio mokėtojo/ gavėjo/ galutinio gavėjimo identifikavimui naudojami:Juridinio/ fizinio asmens kodaiGali būti naudojami įvairūs identifikatoriai (PVM kodas, socialinio draudimo kodas ir kt.), tačiau gali būti pateikiamas tik vienas identifikatorius.
Siuntėjo/ gavėjo kodai gavėjo/ siuntėjo informacinėje sistemoje
Įmokos kodas:16 simboliųĮmokos kodas turi būti nurodytas struktūrizuotas mokėjimo paskirties lauke tam skirti 35 simboliai.
Jei lėšų gavėjas pageidauja gauti ir įmokos kodą, ir tekstinę mokėjimo paskirties dalį, mokėtoją reikia papildomai informuoti, kaip teisingai užpildyti nestruktūrizuotos mokėjimo paskirties lauką neviršijant 140 simbolių limito.
 Atributas „Mokėtojo unikalus nuorodos numeris“ nenaudojamasMokėtojo unikalus nuorodos numeris perduodamas gavėjui nepakeistas, jei mokėtojas tokį nurodo.

 

Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą, vietiniai kredito pervedimai, pateikti iki 12 valandos, turi pasiekti gavėjo sąskaitą tą pačią darbo dieną. SEPA šios nuostatos nepakeis. Tikimasi, kad konkurencija skatins paspartinti ir tarptautinių mokėjimų vykdymą. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą, tokie mokėjimai turi būti įvykdomi per vieną darbo dieną (per dvi, jei mokėjimas inicijuojamas popieriniu būdu).

 

Duomenys būtini nurodyti inicijuoti SEPA kredito pavedimą :

  • Mokėtojo vardą ir pavardę (pavadinimą);
  • Mokėtojo mokėjimo sąskaitos IBAN;
  • Kredito pervedimo sumą;
  • Gavėjo mokėjimo sąskaitos IBAN;
  • Gavėjo vardą ir pavardę (pavadinimą);
  • Mokėjimo paskirties informaciją.

 

Daugiau informacijos apie SEPA:

Naujienos apie SEPA įgyvendinimą Lietuvoje www.sepa.lt interneto puslapyje;

7 ŽINGSNIAI, kaip įmonėms ir viešajam sektoriui sėkmingai pasirengti vykdyti kredito pervedimus pagal SEPA reikalavimus;

Leidinys „Bendra mokėjimų eurais erdvė. Naujos galimybės Lietuvos mokėjimo paslaugų vartotojams“;

Užduokite rūpimą klausimą apie SEPA.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę