Prev
Next
A+ a-

Vietiniai mokėjimo nurodymai

mokejimo nurodymai

Vietinis pervedimas – tai lėšų pervedimas iš sąskaitos Medicinos banke į gavėjo sąskaitą, esančią Medicinos banke, arba esančią kitame SEPA erdvėje registruotame banke. Lėšos gali būti pervedamos eurais ar užsienio valiuta.

 

Mokėjimo nurodymas eurais įvykdomas tą pačią banko darbo dieną:

  • jei mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Medicinos banke;
  • jei lėšų gavėjo sąskaita yra kitame SEPA erdvėje registruotame banke, kai paprastas mokėjimo nurodymas pateiktas banke iki 15.30 val., elektroniniais kanalais – iki 16.00 val.
     

Banko darbo dienomis*  mokėjimai iš Medicinos banke esančių sąskaitų  vykdomi taip:

SEPA mokėjimo nurodymo pateikimo laikas
 Medicinos banke
Preliminarus mokėjimo nurodymo gavimo laikas
Per Lietuvos banką (Šiaulių banke, Citadele banke, Kredito unijose)EBA STEP2 (Swedbank, SEB, DNB, DANSKE, užsienio bankų filialai) bei užsienio bankuose (SEPA erdvės dalyviuose)
Nuo 16:01 iki 8:008:3011:15
Nuo 8:01 iki 9:10Ne vėliau kaip per 1 val. nuo mokėjimo nurodymo pateikimo (priklauso nuo gavėjo banko vidaus tvarkų)11:15
Nuo 9:11 iki 11:4013:45
Nuo 11:41 iki 14:1016:15
Nuo 14:11 iki 16:0017:45

Mokėjimo nurodymo EBA STEP2 kliringo laikas gali užsitęsti iki 30 min.

*Banko nedarbo dienos yra šeštadienis, sekmadienis, didysis penktadienis prieš Velykas ir kitos LR teisės aktais nustatytos poilsio ir švenčių dienos.

 

Analogiškas mokėjimo pavedimų (įplaukų) gavimo laikas galioja ir mokėjimams, vykdomiems  iš kitų bankų į Medicinos banke esančias sąskaitas.

Lėšos, gautos eurais pagal mokėjimo nurodymą, į gavėjo sąskaitą įskaitomos tą pačią banko darbo dieną pagal mokėjimo nurodyme nurodytą unikalų identifikatorių – Banko suteiktą Klientui jo sąskaitos numerį pagal tarptautinį banko sąskaitos numerių standartą (t. y. IBAN standartą).

 

Bankas įskaito lėšas į mokėjimo sąskaitą ar nurašo iš jos pagal kliento mokėjimo nurodyme pateiktą sąskaitos numerį (IBAN standartą) ir netikrina, ar pateiktas sąskaitos numeris atitinka sąskaitos savininko vardą ir pavardę/pavadinimą, todėl kiekvieną kartą prašome įsitikinkite, kad tikslinio gavėjo sąskaitos numeris yra teisingas.

 

Mokėjimo nurodymas užsienio valiuta į gavėjo sąskaitą atliekamas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo dokumentas pateikiamas:
JAV doleriais – iki 14 val.,
kitomis valiutomis – iki 12 val.
Mokėjimo dokumentas, gautas po nurodytų valandų, įvykdomas kitą banko darbo dieną.

 

Lėšos užsienio valiuta į banke esančią gavėjo sąskaitą įskaitomos ne vėliau kaip kitą banko darbo dieną, po to, kai lėšos yra įskaitytos į banko korespondentinę sąskaitą.

 

 

Kaip atlikti vietinį pervedimą?

Jei norite atlikti vietinį pervedimą, turite turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Pavedimą galite atlikti atvykę į artimiausią filialąklientų aptarnavimo skyrių, poskyrį  arba internetinėje banko sistemoje. Iš anksto galite užpildyti mokėjimo nurodymą.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę