Prev
Next
A+ a-

Akredityvai

akredityvai

Pastaruoju metu, kai itin sparčiai plečiasi komerciniai santykiai su užsienio
partneriais  ir didėja užsienio prekybos apimtys, auga ir tarptautinių atsiskaitymų
reikšmė. Dokumentinis akredityvas yra vienas populiariausių atsiskaitymo būdų
tarptautinėje prekyboje, kai sandorio šalys nepažįsta viena kitos ir nori
optimizuoti atsiskaitymų riziką. Lyginant su kitais atsiskaitymo būdais, jis turi
vienodai privalumų ir eksportuotojui, ir importuotojui.

 

Dokumentinis (importo) akredityvas – tai pirkėjo (banko kliento) prašymu
išleistas banko įsipareigojimas sumokėti pardavėjui (užsienio partneriui) už
išsiųstas prekes, kai pardavėjas bankui pateikia akredityvo sąlygas ir terminus
atitinkančius dokumentus.

 

Importo akredityvo schema:

 • pardavėjas ir pirkėjas pasirašo sutartį, kurioje numato atsiskaitymą akredityvu;
 • pirkėjas (banko klientas) kreipiasi į banką, prašydamas išleisti akredityvą;
 • bankas, deponavęs pirkėjo lėšas spec. sąskaitoje arba suteikęs kredito liniją
  akredityvams leisti, už kurią įkeičiamas bankui priimtinas turtas, išleidžia
  akredityvą ir siunčia jį į pardavėjo banką;
 • pardavėjo bankas praneša apie akredityvą pardavėjui;
 • pardavėjas siunčia prekes pirkėjui ir pateikia savo bankui akredityvo sąlygose
  nurodytus dokumentus, patvirtinančius prekių išsiuntimą;
 • pardavėjo bankas siunčia dokumentus į pirkėjo banką;
 • pirkėjo bankas patikrina dokumentus ir, jeigu jie atitinka akredityvo sąlygas,
  nurašo pinigus nuo kliento sąskaitos, atiduoda jam dokumentus ir perveda
  pinigus į pardavėjo banką. Pirkėjas įgyja teisę į prekes.
 • pardavėjo bankas perveda pinigus pardavėjui.

 

Privalumai:

Pirkėjas (banko klientas) bus tikras, kad apmokėjimas už prekes bus atliktas tik
tada, kai jo bankas gaus dokumentus, kurie atitinka akredityvo sąlygas ir
patvirtina, kad prekės, nurodytos akredityvo sąlygose, yra išsiųstos pirkėjui
laiku. Tuo tarpu pardavėjas (eksportuotojas) taip pat apdraudžiamas nuo pirkėjo
nemokumo rizikos, kadangi  įsipareigojimą apmokėti iš pirkėjo perima bankas, o
tai reiškia, kad pirkėjui dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepanorus mokėti už
patiektas prekes, tai bus įsipareigojęs padaryti jo bankas.

 

Bankas dokumentinius akredityvus leidžia klientui deponavus lėšas specialiai tam
tikslui atidarytoje sąskaitoje  arba įkeitus nekilnojamąjį ar kitą turtą. Siūlomas įkeisti
nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas turi būti įvertintas nepriklausomų turto
vertintojų.  Tokiu atveju klientui suteikiama kredito linija dokumentiniams
akredityvams leisti.

 

Eksporto akredityvas – tai atsiskaitymo schema, kai banko klientas yra
pardavėjas (eksportuotojas):

 • bankas gauna iš pirkėjo banko pardavėjo (banko kliento) vardu išleistą eksporto
  akredityvą;
 • pardavėjas (banko klientas)pateikia bankui akredityvo sąlygas atitinkančius
  prekių išsiuntimo pirkėjui dokumentus;
 • bankas, įvertinęs pirkėjo banko, išleidusio akredityvą, mokumo riziką, apmoka
  pardavėjui (banko klientui) už pagal akredityvą pateiktus prekių dokumentus,
  t. y. diskontuoja akredityvo dokumentus;
 • suėjus terminui bankas gauna apmokėjimą pagal eksporto akredityvą iš pirkėjo
  banko.

 

Kaip išleisti dokumentinį akredityvą?

Norėdami išleisti dokumentinį akredityvą, paskambinkite  informacijos
telefonu
ir susitarkite dėl susitikimo su banko specialistu arba užpildę
prašymą / paraišką atvykite į artimiausią  filialą, klientų aptarnavimo skyrių
ar poskyrį konsultacijai. Būtina turėti kredito paraiškoje nurodytus
dokumentus.

 

 

Turto vertintojai

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę