Prev
Next
A+ a-

Įkainiai

ikainiai

 

Garantijos (laidavimo) suteikimas*Eur
• Įkeičiant lėšas0,5 % nuo sumos, min. 50 Eur, maks. 150 Eur
• Įkeičiant turtą0,5 % nuo sumos, min. 50 Eur, maks. 150 Eur +
įsipareigojimo mokestis už rezervuotas lėšas garantijos apmokėjimui pagal susitarimą
Vienkartinės garantijos dokumento muitinei išdavimas0,5 % nuo sumos, min. 15 Eur, maks. 60 Eur
Garantijos sąlygų keitimas, garantijos anuliavimas kliento pageidavimu30 Eur
Mokėjimas pagal garantiją0,1 % nuo sumos, min. 90 Eur, maks. 290 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) perdavimas60 Eur
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) ar jos (jo) sąlygų pakeitimą30 Eur
Kliento pateikto garantijos (laidavimo) teksto rengimas ir/ar derinimasnuo 30 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu15 Eur
Išleistos garantijos patvirtimas kitame bankenuo 120 Eur

* už deponuotas garantijos suteikimui lėšas palūkanos nemokamos

 

Importo akredityvaiEur
Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą15 Eur
Akredityvo išleidimas (deponuojant kliento lėšas)90 Eur
Akredityvo išleidimas (nedeponuojant kliento lėšų)90 Eur + įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą
Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą)30 Eur
Akredityvo dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)0,15 % nuo sumos, min. 60 Eur
Dokumentų apmokėjimas0,1 % nuo sumos, min. 30 Eur, maks. 60 Eur
Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas30 Eur
Atidėtas mokėjimaspagal susitarimą
Dokumentų neatitikimas akredityvo sąlygoms (už kiekvieną dokumentų komplektą)30 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas30 Eur
Paklausimas kliento prašymu arba pranešimo perdavimas30 Eur
Akredityvo tvirtinimaspagal susitarimą, min. 90 Eur

 

Eksporto akredityvaiEur
Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą15 Eur
Pranešimas apie gautą akredityvą30 Eur
Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą)30 Eur
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)0,15 % nuo sumos, min. 90 Eur
Akredityvo tvirtinimaspagal susitarimą, min. 90 Eur
Dokumentų apmokėjimas0,05 % nuo sumos, min. 50 Eur
Atidėto mokėjimo priežiūra30 Eur
Akredityvo perleidimas0,2 % nuo sumos, min. 90 Eur
Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas50 Eur
Paklausimas kliento prašymu arba pranešimo perdavimas30 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas30 Eur

 

Importo dokumentų inkasavimasEur
Inkaso sąlygų pranešimas25 Eur
Pranešimas apie instrukcijų pakeitimą15 Eur
Dokumentų apmokėjimas0,15 % nuo sumos, min. 30 Eur, maks. 175 Eur
Inkasuotų dokumentų priežiūra, jei nemokama ar neakceptuojama per 15 d. nuo dokumentų pateikimo bankui25 Eur (mėnesiui)
Dokumentų įteikimas be apmokėjimo0,1 % nuo sumos, min. 30 Eur, maks. 150 Eur

 

Eksporto dokumentų inkasavimasEur
Inkasinis pavedimas0,15 %, nuo sumos min. 30 Eur, maks. 175 Eur
Inkaso instrukcijų pakeitimas25 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas0,1 % nuo sumos, min. 30 Eur, maks. 150 Eur

 

 

 

 

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę