Prev
Next
A+ a-

Aktualūs klausimai dėl banko paslaugų

Ar bus imamas mokestis iš klientų, euro įvedimo dieną keičiant  jų sąskaitose esančias lėšas į eurus?
LR euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatyta, kad euro įvedimo dieną pinigų sumos visose kredito įstaigų ir kitų finansų įstaigų bei mokėjimo įstaigų sąskaitose perskaičiuojamos į eurus neatlygintinai, taikant perskaičiavimo kursą ir laikantis nustatytų perskaičiavimo bei kitų reikalavimų.

 

Ar bus ribojama litų keitimo į eurus suma vienam fiziniam asmeniui?
Bankų padaliniai ir Lietuvos paštas galės nustatyti reikalavimą, apie kurį turės aiškiai matomai paskelbti klientų aptarnavimo vietose, kad norintys pasikeisti į eurus 15 tūkstančių litų viršijančią sumą (Lietuvos paštas galės nusistatyti kitą sumą) turi pranešti jiems raštu apie tai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

 

Ar bus uždaromos sąskaitos litais?
Taip. Bankas sąskaitas litais uždarys automatiškai ir atidarys sąskaitas eurais identišku sąskaitos  numeriu.

 

Turiu sąskaitą litais ir eurais. Ar po 2015 m. sausio 1 d. man liks viena, ta pati sąskaita eurais ir į ją bus pervestas 2014 m. gruodžio 31 d. sąskaitoje litais buvęs likutis, perskaičiuotas į eurus?
Taip.

 

Ar skirsis sąskaitos litais ir sąskaitos eurais numeriai?
Ne. Euro įvedimo dieną bus atidaroma sąskaita eurais identišku numeriu sąskaitai litais.

 

Ar internetinėje bankinėje sistemoje (IBS) bus galima matyti uždarytų sąskaitų litais išrašus?
Taip, iki 2016 m. sausio 1 d. bankas suteiks klientams galimybę matyti uždarytų sąskaitų litais išrašus.

 

Ar internetinėje bankininkystėje bus galima matyti savo ankstesnes aktyvias sąskaitas litais po sąskaitų uždarymo?
Taip.

 

Ar sukurtus mokėjimo šablonus litais reikės pasirengti iš naujo?
Šablonų pasirengti iš naujo nereikės.  Pasirinkus vieną iš šablonų litais, reikės pakeisti anksčiau suvestas sumas litais į sumas eurais bei pasirinkti mokėtojo sąskaitą EUR valiuta.

 

Ar internetinėje bankininkystėje sudarytos tiesioginio debeto sutartys, periodiniai mokėjimai toliau bus vykdomi kaip įprastai, automatiškai pakeitus litus į eurus?
Taip.

 

Kaip bus vykdomi automatiniai debeto nurašymai, įvedus eurą?
Nuo euro įvedimo dienos automatiniai debeto nurašymai bus vykdomi eurais pagal sutartyje nustatytas sąlygas arba grafiką. Bankas konvertuos nurašomą sumą į eurus pagal nustatytas perskaičiavimo ir nustatytas apvalinimo taisykles.

 

Kokiu kursu bus keičiami indėliai litais į eurus, ar reikės iš naujo persirašyti indėlių sutartis?
Indėliai litais automatiškai bus perskaičiuoti į eurus, taikant Europos Sąjungos Tarybos nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą. Litai bus perskaičiuojami į eurus, taikant oficialų lito ir euro kursą: 1 EUR = 3,4528 LTL. Euro įvedimas neturės įtakos sutarčių galiojimui, todėl sutarčių sąlygos ir palūkanų normos nesikeis, o sutarties persirašyti nereikės.

 

Ar keisis už indėlį, padėtą banke litais iki 2014 m. gruodžio 31 d., mokamos palūkanos po 2015 m. sausio 1 d., jo likutį perskaičiavus į eurus?
Ne.

 

Ar keisis už paskolą, paimtą banke litais iki 2014 m. gruodžio 31 d., skaičiuojamos palūkanos po 2015 m. sausio 1 d., jos likutį perskaičiavus į eurus?
Ne.

 

Kai bus pakeista Atviro kreditų fondo (toliau - AKF) kredito sandorių valiuta iš LTL į EUR, kaip keisis palūkanų normų lubos, nes litams ir eurams jos skiriasi?
LR Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 12 str. 1 d. nurodoma, kad visos nuorodos į VILIBOR nuo euro įvedimo dienos turi būti laikomos nuorodomis į EURIBOR. Vadinasi visose AKF sutartyse VILIBOR keičiamas į EURIBOR.

 

AKF kredito sutartims litais, kurios pasirašytos iki 2012 m. lapkričio 20 d., pasikeitus sandorio valiutai į EUR, galios tuo metu kreditams eurams nustatytos grindys ir lubos, t.y.  kintama palūkanų normos dalis 3 mėn. EURIBOR+0,1 negali būti mažesnė nei 1 proc. ir didesnė nei 3 proc. AKF kredito sutartims litais, kurios pasirašytos po 2012 m. lapkričio 20 d.,  bus išlaikomos tuo metu galiojusios kintamos palūkanų normos dalies lubos, t. y. 3 mėn. EURIBOR+0,1 bet ne daugiau kaip 3 proc.

 

Kaip keisis kredito sutarčių sąlygos?
Paskolos litais bus automatiškai perskaičiuotos į paskolas eurais pagal Europos Sąjungos Tarybos nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą. Sutartyje numatytos sąlygos ir finansiniai įsipareigojimai po euro įvedimo nesikeis. Nuorodos į kintamas palūkanų normas VILIBOR nuo euro įvedimo dienos bus laikomos nuorodomis į tos pačios trukmės palūkanų normas EURIBOR sutartyje numatytam laikotarpiui.

 

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę