Prev
Next
A+ a-

Europiniai mokėjimo nurodymai eurais

mokejimo nurodymai

Europiniai mokėjimai (būtina IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui) – mokėjimai EEE šalių valiutomis tarp EEE šalių bankų klientų ir EUR mokėjimai tarp SEPA schemos dalyvių, mokesčiai mokami dalimis (SHA mokesčių sąlyga). Šalies kodas nustatomas pagal dvi pirmąsias IBAN raides.

 

EEE šalys – Europos ekonominės erdvės šalys (ES šalys + Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija).

 

SEPA be EEE narių dalyvauja Šveicarija (CH), Monakas (MC), San Marinas (SM), Gibraltaras (GI). SEPA (Single European Payment Area) šalyse beveik visi Europiniai mokėjimai eurais atliekami EBA STEP2 sistema. UAB Medicinos banke Europinis mokėjimo nurodymas eurais į kitus bankus įvykdomas tą pačią banko darbo dieną, kai klientas jį pateikia iki 16:00 val. darbo dienomis*  šie mokėjimai iš Medicinos banke esančių sąskaitų  vykdomi taip:

 

Europinio mokėjimo eurais  nurodymo pateikimo laikas
 Medicinos banke
Preliminarus mokėjimo nurodymo gavimo laikas
Per Lietuvos banką (Šiaulių banke, Citadele banke, Lietuvoje ir kituose dalyviuose)EBA STEP2 (Swedbank, SEB, DNB ir kituose EEE, SEPA šalių bankuose dalyviuose)
Nuo 16:01 iki 17:408:30 (artimiausią darbo dieną)09:15 (artimiausią darbo dieną)
Nuo 17:41 iki 9:10 ir bet kuriuo metu Banko nedarbo dienomis9:45 (artimiausią / tą pačią darbo dieną)11:15 (artimiausią / tą pačią darbo dieną)
Nuo 9:11 iki 11:40Ne vėliau kaip per 1 val. nuo mokėjimo nurodymo pateikimo (priklauso nuo gavėjo banko vidaus tvarkų)13:45
Nuo 11:41 iki 14:1016:15
Nuo 14:11 iki 16:0017:45

 

Mokėjimo nurodymo EBA STEP2 kliringo laikas gali užsitęsti iki 30 min.

*Banko nedarbo dienos yra šeštadienis, sekmadienis ir kitos LR teisės aktais nustatytos poilsio ir švenčių dienos.

Analogiškas mokėjimo pavedimų (įplaukų) gavimo laikas galioja ir mokėjimams, vykdomiems  iš kitų bankų į Medicinos banke esančias sąskaitas.

Lėšos, gautos eurais pagal mokėjimo nurodymą, į gavėjo sąskaitą įskaitomos tą pačią banko darbo dieną pagal mokėjimo nurodyme nurodytą unikalų identifikatorių – Banko suteiktą Klientui jo sąskaitos numerį pagal tarptautinį banko sąskaitos numerių standartą (t. y. IBAN standartą).

 

Skubūs Europiniai mokėjimo nurodymai vykdomi per realaus atsiskaitymo kliringo sistemą Target2 arba bankų korespondentų sąskaitas ir jie įvykdomi greičiau nei SEPA mokėjimai, nes vykdomi nuolat, o ne tik kelis kartus per dieną nustatytu atsiskaitymo kliringo laiku.

 

Bankas įskaito lėšas į mokėjimo sąskaitą pagal kliento mokėjimo nurodyme pateiktą sąskaitos numerį (IBAN standartą) ir netikrina, ar pateiktas sąskaitos numeris atitinka sąskaitos savininko vardą ir pavardę/pavadinimą, todėl kiekvieną kartą prašome įsitikinkite, kad tikslinio gavėjo sąskaitos numeris yra teisingas.

 

Europiniai mokėjimo nurodymai kitų EEE šalių valiutomis vykdomi pagal sąlygas ir tarifus nurodytus prie Mokėjimo nurodymų į kitus bankus

 

Mokėjimo nurodymo vykdymo sąlygos nustatomos Banko mokėjimų paslaugų taisyklėse, Banko paslaugų ir operacijų kainyne ir Mokėjimo nurodymo formoje pateiktoje informacijoje.

 

Jei norite atlikti mokėjimą, turite turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Mokėjimo nurodymą galite atlikti atvykę į artimiausią filialąklientų aptarnavimo skyrių, poskyrį  arba internetinėje banko sistemoje. Iš anksto galite užpildyti SEPA mokėjimo nurodymo formą, kai atliekamas neskubus Europinis mokėjimas eurais arba Tarptautinio mokėjimo nurodymo formą, kai atliekamas skubus Europinis mokėjimo nurodymas eurais ar mokėjimo nurodymas užsienio valiuta į kitus bankus.

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę