Prev
Next
A+ a-

Faktoringas

faktoringas

Faktoringas – tai trumpalaikio kreditavimo forma, kai klientas perleidžia bankui piniginius reikalavimus pagal savo sąskaitas faktūras už pirkėjams parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, o bankas įsigydamas klientui priklausančius piniginius reikalavimus jo pirkėjams, išmoka klientui faktoringo avansą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

 

Atsisiųskite FAKTORINGO PASIŪLYMĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauda pardavėjui:

 

  • pardavėjas gali gauti finansavimą neįkeisdamas turto;
  • pardavėjas gali pasiūlyti pirkėjams palankesnes atsiskaitymo sąlygas ir ilgesnius atidėto mokėjimo terminus;
  • pardavėjas gali taupyti pinigines lėšas, pasinaudodamas tiekėjų nuolaidomis už ankstesnį apmokėjimą.

 

Nauda pirkėjui:

 

  • pirkėjas gali gauti ilgesnį atidėto mokėjimo terminą;
  • lengvesnis atsiskaitymas su pardavėju (nustatyta forma ir fiksuotas mokėjimo terminas).

 

Bankas nustato bendrą faktoringo limitą klientui , kurį sudaro jo pirkėjams nustatytų limitų suma.

Pirkėjo limitas – nustatyta maksimali suma vienam pirkėjui, kurios ribose bankas išmoka klientui faktoringo avansą.

Panaudotas faktoringo limitas (tai nustatyta maksimali pirkėjų įsiskolinimų klientui suma) apskaičiuojamas kaip visų išmokėtų klientui pagal pateiktas sąskaitas faktūras faktoringo avansų suma.

 

Bankas siūlo faktoringą be regreso arba su regreso teise:

•  faktoringas be regreso teisės – klientas neatsako už pirkėjo neapmokėtas sąskaitas faktūras. Šiuo atveju bankas nereikalauja iš kliento pateikti užtikrinimo priemonių, kadangi kliento pirkėjai yra apdrausti prekiniu draudimu Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur Lietuvos filialas (Coface). Pirkėjui neapmokėjus sąskaitos faktūros, ją apmoka draudimo kompanija;
• faktoringas su regreso teise – klientas atsako už pirkėjo neapmokėtas sąskaitas faktūras. Pirkėjui neapmokėjos sąskaitos faktūros, bankas turi teisę reikalauti iš kliento ją apmokėti. Šiuo atveju faktoringo grąžinimui užtikrinti gali būti įkeičiamas nekilnojamasis ar kitas turtas. Siūlomas įkeisti nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas turi būti įvertintas nepriklausomų turto vertintojų.
Bankas teikia tarptautinio faktoringo paslaugą. Esant Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur Lietuvos filialas (Coface). draudimui, faktoringo paslaugą teikiame visose Europos Sąjungos šalyse.

 

Faktoringo suteikimo sąlygos:

•  faktoringo sutarties laikotarpis – ne ilgesnis kaip 12 mėnesių;
•  faktoringo avanso procento dydis yra iki 90 % sąskaitos faktūros sumos;
•  atidėto mokėjimo terminas – iki 90 kalendorinių dienų (šalių susitarimu gali būti ir ilgesnis).

 

Kaip gauti faktoringo paslaugą?

Norėdami gauti faktoringo paslaugą, paskambinkite informacijos telefonu ir susitarkite dėl susitikimo su banko specialistu arba užpildę paraišką atvykite į artimiausią filialą, klientų aptarnavimo skyrių arba poskyrį konsultacijai. Būtina turėti paraiškoje nurodytus dokumentus.
Užpildyti paraišką kreditui gauti

 

Bankui priėmus teigiamą sprendimą, faktoringo limitas suteikiamas sudarius faktoringo sutartį.

 

Turto vertintojai

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę