Prev
Next
A+ a-

Faktoringas

faktoringas

Faktoringas tai sutartiniai santykiai, kai  bankas perduoda arba įsipareigoja perduoti klientui/pardavėjui pinigus mainais už kliento piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu, trečiajam asmeniui (pirkėjui), o klientas/pardavėjas perleidžia arba įsipareigoja perleisti bankui piniginį reikalavimą pirkėjui (finansavimas su sąlyga perleisti piniginį reikalavimą) ir mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą.

 

Atsisiųskite FAKTORINGO PASIŪLYMĄ

 

Faktoringo nauda:

  • Greitas lėšų gavimas,  kai įmonės produkcijos Lietuvos ir užsienio pirkėjams suteikti mokėjimo atidėjimo terminai.
  • Galimybė gauti finansavimą neįkeičiant turto.
  • Galimybė lengviau planuoti įmonės piniginius srautus.
  • Ilgesni atsiskaitymo terminai klientams – lengviau konkuruoti rinkoje.
  • Pagerėja skolininkų atsiskaitymo tvarka.
  • Apsauga nuo nemokių pirkėjų.
  • Įmonės, kurių kreditingumas ir/ar likvidumas nėra aukštas, vis tiek gali sudaryti faktoringo sutartį, nes kliento kreditingumas finansuotojui nėra itin svarbus, kadangi skolininko mokumas šiuo atveju privalomai apdraudžiamas.

 

Medicinos bankas ir draudimo bendrovė „Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur“ Lietuvos filialas pasirašė draudimo liudijimą (polisą), kuriuo draudžiami faktoringo klientų Lietuvos ir užsienio pirkėjų prekiniai kreditai.

 

Faktoringo suteikimo sąlygos:

  • faktoringo sutarties terminas – ne ilgesnis kaip 12 mėnesių (gali būti pratęstas šalims susitarus);
  • faktoringo avansas – vidutiniškai 80-90 proc. nuo PVM sąskaitos faktūros sumos;
  • maksimalus mokėjimo terminas – iki 90 dienų (šalių susitarimu ir ilgiau).

 

Kaip gauti faktoringo paslaugą?

Norėdami gauti faktoringo paslaugą, paskambinkite informacijos telefonu ir susitarkite dėl susitikimo su banko specialistu arba užpildę paraišką atvykite į artimiausią filialą, klientų aptarnavimo skyrių arba poskyrį konsultacijai. Būtina turėti paraiškoje nurodytus dokumentus.
Užpildyti paraišką kreditui gauti

 

Bankui priėmus teigiamą sprendimą, faktoringo limitas suteikiamas sudarius faktoringo sutartį.

 

Turto vertintojai

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę