Prev
Next
A+ a-

Įkainiai

Faktoringas Įkainis

Faktoringo sutarties parengimo mokestis

nuo 0,75 % nuo faktoringo limito sumos, min. 150 Eur

Sąskaitos administravimo mokestis

nuo 0,5 % nuo kiekvienos sąskaitos faktūros sumos, min. 3 Eur

Faktoringo sutarties sąlygų keitimas kliento iniciatyva

nuo 0,5 % nuo limito sumos, min. 150 Eur

Pirkėjo limito atnaujinimo mokestis

35 Eur

Debitoriaus rizikos vertinimas:  
•    Debitoriaus, registruoto Baltijos šalyse
•    Debitoriaus, registruoto užsienio šalyse (išskyrus Baltijos šalis)

40 Eur
70 Eur

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į užsienio kalbą

pagal vertimo biuro įkainius

Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu

8 Eur už kiekvieną

Faktoringo įkainiai nurodyti be PVM

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę