Prev
Next
A+ a-

Įkainiai

ikainiai

 

Banko sąskaitų administravimo įkainiai
Eur
Banko sąskaitos eurais ir užsienio valiuta atidarymas naujiems klientams 
 - juridiniams asmenims, kurių steigėjai (akcininkai) registruoti Lietuvojenemokamai
 - juridiniams asmenims, kurių bent vienas iš steigėjų (akcininkų) yra užsienio valstybės pilietis ar užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo202,73 Eur
Minimalus pradinis įnašas į atidarytą banko sąskaitą: 
 - juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvoje5,79 Eur
- juridiniams asmenims, registruotiems užsienyje28,96 Eur
Banko sąskaitos administravimas 
- juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvoje0,50 Eur/mėn.
- juridiniams asmenims, registruotiems užsienyje9,65 Eur/mėn.
Banko sąskaitos uždarymas (mokestis netaikomas uždarant įmonių, kurioms vykdomos bankroto procedūros, banko sąskaitas ir banko sąskaitas eurais iki 2015-03-01, jei klientui atidaryta daugiau nei viena banko sąskaita šia valiuta)14,48 Eur

 

Sąskaitų išrašų išdavimasEur
Einamojo mėnesio sąskaitų išrašų išdavimas, kai sąskaitoje vykdomos operacijosNemokamai
Praėjusio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas2,90 Eur už kiekvieną mėnesį
Praėjusio ketvirčio sąskaitos išrašo parengimas5,79 Eur už kiekvieną ketvirtį
Praėjusių metų sąskaitos išrašo parengimas23,17 Eur už kiekvienus metus
Praėjusių metų sąskaitos išrašo parengimas (nuo 1997 iki 2002 metų)57,92 Eur už kiekvienus metus
Praėjusių metų sąskaitos išrašo parengimas (iki 1997 metų)144,81 Eur už kiekvienus metus
Pakartotinas kiekvienos dienos sąskaitos išrašo parengimas0,58 Eur už kiekvieną dieną

 

Sąskaitų išrašų siuntimasEur
Paštu1,45 Eur už kiekvieną
Faksu (Lietuvoje)1,45 Eur už puslapį
Faksu (į užsienį)4,34 Eur už puslapį

 

PažymosEur
Pažymos rengiamos ir siunčiamos paštu tik esant išankstiniam apmokėjimui už pažymos paregimą ir išsiuntimą  
Pažymų apie atidarytas sąskaitas ir jų likučius paruošimas5,79 Eur už pažymą
Pažymų užsienio kalba (anglų, rusų) ir kitų pažymų paruošimas14,48 Eur už pažymą
Pažymos klientų auditoriams: 
 - lietuvių kalba28,96 Eur už pažymą
 - anglų kalba37,65 Eur už pažymą
Pažymos mokesčių inspekcijai (pajamų deklaravimui) paruošimasNemokamai
Llikučių patvirtinimas, kai informaciją apie sąskaitų likučius pateikia klientas5,79 Eur už pažymą
Prašymo atlikti archyvinę paiešką priėmimas4,34 Eur (su PVM)
Mokėjimo nurodymo paruošimas kliento prašymu0,58 Eur už kiekvieną
Tarptautinio mokėjimo nurodymo paruošimas kliento prašymu1,45 Eur už kiekvieną
Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės pakeitimas2,90 Eur už kiekvieną
Dokumentų kopijų išdavimas1,45 Eur už puslapį
Dokumentų kopijavimas0,29 Eur  už puslapį (su PVM)
Kompensacija už VĮ "Registrų centras" juridinio asmens išplėstinį išrašą6,37 Eur

 

Dokumentų išsiuntimasEur
Dokumentų išsiuntimas kliento prašymu paštu (Lietuvoje)1,45 Eur už kiekvieną
Dokumentų išsiuntimas kliento prašymu faksu (Lietuvoje)1,74 Eur už puslapį
Dokumentų išsiuntimas kliento prašymu faksu (į užsienį)5,79 Eur už puslapį
Dokumentų išsiuntimas kliento prašymu kurjeriniu paštu (Lietuvoje)5,79 Eur + kurjerio mokesčiai
Sąskaitų išrašų išsiuntimas paštu į užsienį4,34 Eur

 

Lėšų pervedimo paslaugų įkainiai verslo klientamsEur
SEPA kredito pavedimai 
Lėšų pervedimas banko vidujeį savo sąskaitąnemokamai
Lėšų pervedimas banko viduje į kito kliento sąskaitą0,58 Eur
Lėšų pervedimas banko viduje į savo sąskaitą ir mokėjimo dokumentas perduotas elektroniniais kanalaisnemokamai
Lėšų pervedimas banko viduje į kito kliento sąskaitą ir mokėjimo dokumentas perduotas elektroniniais kanalais0,20 Eur
Lėšų pervedimas banko viduje į kito kliento sąskaitą atsiskaitant už elektronines paslaugas („Bank link“)nemokamai
Lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame banke1,01 Eur
Lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame banke ir mokėjimo dokumentas perduotas elektroniniais kanalais0,35 Eur
Neišaiškintų lėšų grąžinimas mokėtojo bankui1,01 Eur
Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ar kitame banke0,87 Eur
Lėšų, pervestų iš Medicinos banko klientų sąskaitų, administravimasnemokamai
Lėšų, pervestų iš kitų SEPA erdvės bankų, administravimas0,35 Eur
Mokėjimo, įvykdyto elektroniniais kanalais, dokumento tvirtinimas banke0,58 Eur
Vietiniai lėšų pervedimai užsienio valiuta  
Lėšų pervedimas užsienio valiuta į savo sąskaitą banko viduje0,58 Eur
Lėšų pervedimas užsienio valiuta į kito kliento sąskaitą banko viduje1,45 Eur
Lėšų pervedimas banko viduje į savo sąskaitą ir mokėjimo dokumentas perduotas elektroniniais kanalaisnemokamai
Lėšų pervedimas banko viduje į kito kliento sąskaitą ir mokėjimo dokumentas perduotas elektroniniais kanalais0,20 Eur
Mokėjimo nurodymas (pavedimas) į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose, atliekant banko padaliniuose14,00 Eur
Mokėjimo nurodymas (pavedimas) į gavėjo sąskaitą kituose Lietuvoje registruotuose bankuose, perduotas elektroniniais kanalais11,50 Eur
Lėšų, pervestų užsienio valiuta iš Medicinos banko klientų sąskaitų, administravimasnemokamai
Lėšų, pervestų užsienio valiuta iš kitų Lietuvoje registruotų bankų, administravimas2,90 Eur
E. sąskaitos apmokėjimo paslauga 
Lėšų pervedimas automatiniu mokėjimu banko vidujenemokamai
Lėšų pervedimas mokėjimo nurodymu, perduotu elektroniniais kanalais, banko viduje0,20 Eur
Lėšų pervedimas automatiniu mokėjimu, kai gavėjo sąskaita kitame Lietuvos banke0,35 Eur
Lėšų pervedimas mokėjimo nurodymu, perduotu elektroniniais kanalais, kai gavėjo sąskaita kitame Lietuvos banke0,35 Eur
Periodinių mokėjimų paslauga  
Vietinis periodinis lėšų pervedimas banko vidujenemokamai
Vietinis periodinis lėšų pervedimas, kai gavėjo sąskaita kitame Lietuvos banke0,87 Eur už kiekvieną pervedimą
Tarptautiniai lėšų pervedimai  
Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)   
 - OUR26,07 Eur
 - SHA20,27 Eur
 - BEN Nemokamai
Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas), perduotas elektroniniais kanalais 
 - OUR20,00 Eur
 - SHA13,00 Eur
 - BENNemokamai
Skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)  
 - OUR43,44 Eur
 - SHA27 Eur
 - BENNemokamai
Labai skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)  
 - OUR86,89 Eur
 - SHA55,00 Eur
 - BENNemokamai
Tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas) eurais į EEE šalis, kai nurodytas gavėjo banko kodas (BIC) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA):
Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)1,01 Eur
Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas), perduotas elektroniniais kanalais0,35 Eur
Skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas) eurais į EEE šalis, atliekant pavedimą banko padaliniuose43,44 Eur
Skubus tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas) eurais į EEE šalis, perduotas elektroniniais kanalais35 Eur
Tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas) Švedijos kronomis ir Rumunijos lėjomis į EEE šalis, kai nurodytas gavėjo banko kodas (BIC) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA)
Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas)14 Eur
Paprastas tarptautinis mokėjimo nurodymas (pavedimas), perduotas elektroniniais kanalai11,50 Eur
Paaiškinimas dėl OUR, SHA ir BEN mokėjimo nurodymų (pavedimų):  
OUR - kai mokėtojas sumoka UAB Medicinos banko, papildomus banko(-ų) tarpininko(-ų) ir gavėjo banko nustatytus mokesčius. Bankas neatsako už tai, jei bankas (-ai) tarpininkas (-ai) ir/ar gavėjo bankas nesilaiko Banko nurodymų arba dėl kokių nors kitų nuo Banko nepriklausančių priežasčių į gavėjo sąskaitą įskaitoma ne visa mokėjimo nurodyme nurodyta suma. Kai mokėjimas vykdomas EEE valiuta į EEE šalį, OUR sąlygos naudoti negalima
SHA - kai mokėtojas moka tik UAB Medicinos banko nustatytus mokesčius, o gavėjo banko mokesčius moka gavėjas
BEN - kai gavėjas sumoka UAB Medicinos banko, banko(-ų) ir gavėjo banko nustatytus mokesčius, kurie nurašomi nuo mokėjimo nurodyme nurodytos gavėjui pervedamos sumos, kai mokėjimas vykdomas EEE valiuta į EEE šalį, BEN sąlygos naudoti negalima
Lėšų gavimas iš užsienio  
Lėšų iki 289,62 Eur ekvivalento, pervestų iš užsienio bankų, administravimas (lėšų gavimas iš užsienio)2,90 Eur
Lėšų virš 289,62 Eur ekvivalento, pervestų iš užsienio bankų, administravimas (lėšų gavimas iš užsienio)0,1 %, min. 5,79 Eur, maks. 21,72 Eur
Lėšų, pervestų iš užsienio bankų Švedijos kronomis ir Rumunijos lėjomis, administravimas2,90 Eur
Lėšų, pervestų eurais iš EEE šalių užsienio bankų, administravimas, kai suma neviršija 50 000 Eur, nurodytas gavėjo banko kodas (BIC) ir gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas (SHA)0,35 Eur
Įmokų priėmimas  
Komunalinių mokesčių ir kitų įmokų paslaugų teikėjams grynaisiais pinigais ir iš sąskaitos pagal mokėjimo dokumentus, pateiktus banko padalinyje, administravimasįkainiai nurodyti banko padaliniuose atskiruose Kasos operacijų informaciniuose lapuose
Komunalinių mokesčių ir kitų įmokų paslaugų teikėjams administravimas pagal dokumentus, pateiktus elektroniniais kanalais0,10 Eur
Kitos sąlygos  
Mokėjimo nurodymo tikslinimas užsienio valiuta28,96 Eur + užsienio bankų mokesčiai
Neišsiųsto iš banko mokėjimo nurodymo tikslinimas, anuliavimas5,79 Eur
Mokėjimo nurodymo anuliavimas (sutikus gavėjui)28,96 Eur + užsienio bankų mokesčiai
Atlikto mokėjimo nurodymo tvirtinimas (SWIFT kopija) arba įplaukas patvirtinančio dokumento kopija2,90 Eur
Mokėjimo nurodymo paieška (kai nėra banko kaltės)28,96 Eur + užsienio bankų mokesčiai
Kliento laukiamų įplaukų iš užsienio paieška (pagal pavedimo bankinę kopiją)43,44 Eur
Kliento laukiamų įplaukų užsienio valiuta paieška (negarantuojama, kad bus surastos)28,96 Eur + užsienio bankų mokesčiai
Neišaiškintų lėšų grąžinimas mokėtojo bankui17,38 Eur
Įskaitytų į sąskaitą lėšų užsienio valiuta grąžinimas mokėtojo bankui pagal kliento prašymą/sutikimą (nurašoma nuo grąžinamos sumos)17,38 Eur

 

Paslaugų su čekiais įkainiai verslo klientamsEur
Čekio inkasavimas*                                       1 %, min. 2,90 Eur, maks. 72,41 Eur + užsienio bankų mokesčiai
Neapmokėto čekio grąžinimas   5,79 Eur + užsienio bankų mokesčiai
*Pastaba: paslauga USD valiuta neteikiama.

 

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę