Prev
Next
A+ a-

Atviras kreditų fondas (AKF)

 

Kreditai / kredito linijos teikiami panaudojant lėšas, gautas laimėjus Ūkio ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) skelbtą konkursą „Atviras kreditų fondas“ (AKF), įgyvendinant Ekonomikos skatinimo planą.

 

SVV subjektams, kurių kreditai suteikti iš AKF lėšų, arba kreditai, suteikti iš banko lėšų ir garantuoti INVEGA garantija, arba INVEGA negarantuoti kreditai, kurie skirti investicijoms, kompensuojama iki 95 proc. sumokėtų kredito palūkanų. Pasinaudojus palūkanų kompensavimo galimybe Jūs mokate nuo 0,15 % metinių palūkanų.

 

Kredito suteikimo sąlygos:

 • maksimali kredito suma – iki 579 240 eurų;
 • kreditai gali būti suteikiami ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui, tačiau galutinis grąžinimo terminas turi būti ne vėliau kaip iki 2020-12-31;
 • reikalavimai kredito grąžinimo grafikui:
      − ne mažesnė nei 25 proc. kredito dalis privalo būti grąžinama ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo kredito sutarties sudarymo datos;
      − ne mažesnė nei 75 proc. kredito dalis privalo būti grąžinama ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo kredito sutarties sudarymo datos;
 • per 12 mėn. laikotarpį vienam kredito gavėjui gali būti suteikti ne daugiau kaip du kreditai/ kredito linijos;
 • projektai turi būti įgyvendinami tik Lietuvos teritorijoje;
 • kreditas suteikiamas eurais;
 • kreditai gali būti naudojami įmonių investicijoms finansuoti arba apyvartinėms lėšoms papildyti;
 • kredito grąžinimui užtikrinti gali būti įkeičiamas nekilnojamasis ar  kitas turtas, pateikiama UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantija. Siūlomas įkeisti nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas turi būti įvertintas nepriklausomų turto vertintojų.
 • palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + 0,1 procentas (bet ne daugiau kaip 3 procentai metinių palūkanų) ir pridedama 3 proc. banko marža. 

 

Kredito linijos suteikimo sąlygos:

 • maksimali kredito linijos suma – iki 579 240 eurų;
 • kredito linijos gali būti suteikiamos ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui, tačiau galutinis grąžinimo terminas turi būti ne vėliau kaip iki 2020-12-31;
 • per 12 mėn. laikotarpį vienam kredito gavėjui gali būti suteikti ne daugiau kaip du kreditai/ kredito linijos;
 • kredito gavėjas veiklą turi vykdyti Lietuvos teritorijoje;
 • kredito linija suteikiama eurais;
 • kredito linijos grąžinimui užtikrinti gali būti įkeičiamas nekilnojamasis ar kitas turtas. Siūlomas įkeisti nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas turi būti įvertintas nepriklausomų turto vertintojų.
 • palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + 0,1 procentas (bet ne daugiau kaip 3 procentai metinių palūkanų) ir pridedama 3 proc. banko marža.

 

Kreditų gavėjai

LR registruotos mažos ir vidutinės įmonės, atitinkančios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės apibrėžimą pagal LR Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (duomenys turės būti konsoliduojami jeigu yra įmonių grupė):

 • darbuotojų  skaičius iki 250;
 • metinės pajamos iki  40 mln. Eur;
 • turto balansinė vertė iki 27 mln. Eur.

 

Kreditai neteikiami

 • Sunkumus patiriančioms įmonėms;
 • Kreditams skirtos lėšos negali būti naudojamos kredito gavėjo ar kito verslo subjekto turimiems finansiniams įsipareigojimams bankui ar kitiems ūkio subjektams padengti, t.y. refinansuoti finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms ar kitiems ūkio subjektams;
 • Žemės ūkio sektoriui.

 

Kaip gauti kreditą iš AKF lėšų?

Jeigu nusprendėte gauti kreditą iš AKF lėšų, paskambinkite informacijos telefonu ir susitarkite dėl susitikimo su banko specialistu arba užpildę paraišką atvykite į artimiausią filialą, klientų aptarnavimo skyrių ar poskyrį konsultacijai. Būtina turėti kredito paraiškoje nurodytus dokumentus.
Užpildyti paraišką kreditui gauti (PDF formatu)
Jei Jūs naudojatės senesne kaip Adobe Reader 6 versija, prašome atsinaujinti programą bent iki 7 versijos, tai padaryti galite paspaudę čia.
Užpildyti paraišką kreditui gauti (WORD formatu)

 

SVV subjekto statuso deklaracijos formą rasite čia.

 

Atsisiųskite AKF PASIŪLYMĄ.
 

Turto vertintojai

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę