Prev
Next
A+ a-

Įkainiai

ikainiai

 

Kreditai

Įkainis

Kredito sutarties parengimo mokestis

nuo 0,3 % nuo sumos, min. 100 Eur

Investicinio projekto analizės mokestis, imamas iki sprendimo dėl finansavimo priėmimo. Pasirašius kredito sutartį, mokestis įskaičiuojamas į kredito sutarties parengimo mokestį.

50 proc. nuo kredito sutarties parengimo mokesčio, min. 50 Eur

Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma

nuo 0,5 % nuo didinamos sumos, min. 150 Eur

Kitų kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis

nuo 0,1 % nuo sumos, min. 100 Eur

Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito ar kredito linijos sumos

nuo 0,75 % metinių palūkanų nuo neišmokėtos sumos

Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį

nuo 1 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 150 Eur

Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą

nuo 1 % nuo kredito likučio sumos, min. 200 Eur

Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su kredito sutartimi, išdavimas

nuo 20 Eur

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į užsienio kalbą

 pagal vertimo biuro įkainius

Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu

8 Eur už kiekvieną


Vekseliai

Įkainis

Vienkartinis vekselio įforminimo mokestis

nuo 0,3 % nuo sumos, min. 100 Eur

Vekselio diskontas

pagal susitarimą

Vekselio protestavimas

150 Eur plius notaro mokesčiai

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į užsienio kalbą

 pagal vertimo biuro įkainius

Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu

8 Eur už kiekvieną

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę