Prev
Next
A+ a-

Įkainiai

ikainiai

 

Kreditai

Eur

Kredito sutarties parengimo mokestis

nuo 0,3 % nuo sumos, min. 100 Eur

Investicinio projekto analizės mokestis, imamas iki sprendimo dėl finansavimo priėmimo. Pasirašius kredito sutartį, mokestis įskaičiuojamas į kredito sutarties parengimo mokestį

50 proc. nuo kredito sutarties parengimo mokesčio, min. 50 Eur

Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama suma

nuo 0,5 % nuo didinamos sumos, min. 150 Eur

Kitų kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis

nuo 0,1 % nuo sumos, min. 100 Eur

Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito ar kredito linijos sumos

nuo 0,75 % metinių palūkanų nuo neišmokėtos sumos

Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį

nuo 1 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 150 Eur

Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą

nuo 200 Eur

Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su kredito sutartimi, išdavimas

nuo 20 Eur

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į užsienio kalbą

 pagal vertimo biuro įkainius

Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu

8 Eur už kiekvieną


Vekseliai

Eur

Vienkartinis vekselio įforminimo mokestis

nuo 0,3 %, min. 100 Eur

Vekselio diskontas

pagal susitarimą

Vekselio protestavimas

150 Eur plius notaro mokesčiai

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į užsienio kalbą

 pagal vertimo biuro įkainius

Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu

8 Eur už kiekvieną

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę