Prev
Next
A+ a-

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, teikianti garantijas kredito įstaigoms už kreditus, išduodamus:

 • žemės ūkio veiklos subjektams;
 • ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyviąja veikla kaime arba miestelyje, kuriame gyvena ne daugiau 6 tūkst. gyventojų, ir kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir   kaimo verslo registre;
 • įmonėms, superkančioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus;
 • Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo tarnybai;
 • žuvininkystės veiklos subjektams;
 • kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms;
 • mokslo ir studijų institucijoms bei profesinio mokymo įstaigoms, turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų.

 

Garantijos suteikimo sąlygos:

 • garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto kredito ir (ar) kredito linijos sumos grąžinimas (už kreditus suteiktus Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo tarnybai iki 100 proc.);
 • kreditų garantijos teikiamos:
     − kreditams, skirtiems investiciniams projektams finansuoti;
     − kreditams ar kredito linijoms, skirtoms trumpalaikiam turtui įsigyti;
 • garantijos trukmė – neribojama, priklauso nuo garantuojamo kredito termino;
 • maksimali garantuojamo kredito suma – 1 160 000 Eur.

 

 Detalesnė informacija: garfondas.lt/lt/kreditu_garantijos/kreditu_garantijos

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę