Prev
Next
A+ a-

Akredityvai

akredityvai

Dokumentinis akredityvas – vienas populiariausių atsiskaitymo būdų tarptautinėje prekyboje, kai sandorio šalys nepažįsta viena kitos ir nori minimizuoti galimą riziką.

 

Dokumentinis akredityvas (documentary credit, Letter of Credit, L/C) – pirkėjo (importuotojo) banko neatšaukiamas įsipareigojimas apmokėti akredityvo sumą pardavėjui (eksportuotojui), šiam pateikus akredityvo sąlygas ir terminus atitinkančius dokumentus.

Procesinius veiksmus, susijusius su dokumentiniais akredityvais, reglamentuoja Vieningos dokumentinių akredityvų taisykles (UCP 600, 2007).

 

Dokumentinio akredityvo privalumai pirkėjui:

 • bankas sumokės pardavėjui tik tuomet, kai jis pateiks akredityvo sąlygas ir terminus atitinkančius dokumentus;
 • pirkėjas gali kontroliuoti prekių išsiuntimo (paslaugų suteikimo) terminus;
 • išleisdamas akredityvą su atidėto mokėjimo sąlyga, pirkėjas turi galimybę apmokėti akredityvą pardavęs prekes (pardavėjas kredituoja pirkėją).

 

Dokumentinio akredityvo privalumai pardavėjui:

 • pardavėjas turi neatšaukiamą pirkėjo banko įsipareigojimą sumokėti už išsiųstas prekes (suteiktas paslaugas);
 • pardavėjas gali tiksliai apskaičiuoti / numatyti apmokėjimo datą;
 • prekes transportuojant ilgu maršrutu, apmokėjimas gali būti gautas anksčiau, negu prekės pasieks pirkėją (pirkėjas kredituoja pardavėją);
 • pardavėjas gali panaudoti akredityvą kaip papildomą priemonę trumpalaikių finansinių išteklių pritraukimui.

 

Importo akredityvo schema:

 • pardavėjas ir pirkėjas pasirašo sutartį, kurioje numato atsiskaitymą akredityvu;
 • pirkėjas (banko klientas) kreipiasi į banką, prašydamas išleisti akredityvą;
 • bankas, deponavęs pirkėjo lėšas spec. sąskaitoje arba suteikęs kredito liniją akredityvams leisti, už kurią įkeičiamas bankui priimtinas turtas, išleidžia ir perduoda akredityvą pardavėjo bankui;
 • pardavėjo bankas praneša akredityvą pardavėjui;
 • pardavėjas siunčia prekes (suteikia paslaugas) pirkėjui ir pateikia savo bankui akredityvo sąlygose nurodytus dokumentus;
 • pardavėjo bankas siunčia dokumentus pirkėjo bankui;
 • pirkėjo bankas patikrina dokumentus ir, jeigu jie atitinka akredityvo sąlygas, nurašo lėšas nuo kliento sąskaitos, perveda jas pardavėjo bankui ir įteikia dokumentus pirkėjui;
 • pardavėjo bankas užskaito lėšas pardavėjui.

 

Eksporto akredityvų dokumentų apmokėjimas nesuėjus jų mokėjimo terminui (diskontavimas):

 • bankas ir pardavėjas sudaro Išankstinio akredityvų dokumentų apmokėjimo sutartį, kurioje numatomos bendrosios išankstinio akredityvų su atidėto mokėjimo terminu sąlygos;
 • akredityvas turi būti patvirtintas UAB Medicinos banko (banko-emitento (pirkėjo banko) arba kliento prašymu), t.y. UAB Medicinos bankui turi būti priimtina banko-emitento (pirkėjo banko) rizika;
 • pagal akredityvą pateikti dokumentai turi atitikti akredityvo sąlygas arba juose esantys neatitikimai akredityvo sąlygoms turi būti akceptuoti pirkėjo;
 • bankas apmoka iki 100% dokumentų vertės, atskaičius diskontą;
 • dokumentų diskontavimas gali būti derinamas su kliento kreditavimu pateikiant vekselį.

 

Kaip išlesiti dokumentinį akredityvą?

Norėdami išleisti dokumentinį akredityvą, paskambinkite informacijos telefonu ir susitarkite dėl susitikimo su banko specialistu arba užpildę prašymą / paraišką atvykite į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar filialą konsultacijai. Būtina turėti paraiškoje nurodytus dokumentus.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę