Prev
Next
A+ a-

Garantijos

garantijos

Garantija (guarantee) – banko įsipareigojimas sumokėti gavėjui tam tikrą pinigų sumą, jeigu banko klientas, už kurį bankas garantavo, neįvykdys ar įvykdys netinkamai įsipareigojimus garantijos gavėjui. 

 

Banko teikiamos garantijų rūšys:

  • pasiūlymo garantija – apsaugo konkursą paskelbusį subjektą (garantijos gavėją) nuo rizikos, kad konkurso dalyvis (klientas) nevykdys konkurso sąlygų. Pasiūlymo garantija garantijos gavėjui garantuoja piniginę kompensaciją, jeigu konkurso dalyvis (klientas) atsiima savo pasiūlymą prieš nustatytą terminą ar, laimėjęs konkursą, atsisako pasirašyti sutartį arba nepateikia sutarties vykdymo garantijos, jei tai paminėta pasiūlymo garantijoje;
  • sutarties vykdymo garantija – sustiprina pardavėjo/rangovo (kliento) įsipareigojimų įvykdymą trečiajai šaliai (garantijos gavėjui) pagal sudarytą sutartį. Ši garantija apsaugo pirkėjo/užsakovo (garantijos gavėjo) interesus ir užtikrina, kad pardavėjas/rangovas (klientas) tieks prekes ar atliks paslaugas nustatytais terminais ir sąlygomis, kaip numatyta sutartyje. Sutarties įvykdymo garantija pirkėjui/užsakovui (garantijos gavėjui) garantuoja piniginę kompensaciją, jeigu pardavėjas/rangovas (klientas) neįvykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;
  • avanso grąžinimo užtikrinimo garantija – užtikrina, kad garantijos gavėjui bus grąžinti avansu sumokėti pinigai, jeigu klientas nepatieks prekių ar neįvykdys kitų sutartinių įsipareigojimų;
  • mokėjimo garantija – užtikrina jos gavėjui apmokėjimą už prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas. Paprastai garantijos gavėjas turi pateikti ne tik pretenziją, bet ir papildomus dokumentus (pvz., komercinę sąskaitą, transporto važtaraštį), įrodančius, kad jis įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, o klientas nesumokėjo už tai.

 

Teikiamos ir kitų rūšių garantijos, atsižvelgiant į konkretų sandorį. 

 

Bankas garantijas teikia klientui deponavus lėšas specialiai tam tikslui atidarytoje sąskaitoje  arba įkeitus nekilnojamąjį ar kitą turtą. Siūlomas įkeisti nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas turi būti įvertintas nepriklausomų turto vertintojų.  Tokiu atveju klientui suteikiama kredito linija garantijoms teikti.

 

Garantijos privalumai pareiškėjui:

  • bankas sumokės garantijos gavėjui tik tuomet, kai jis pateiks garantijos sąlygas ir terminus atitinkantį reikalavimą mokėti ir kitus reikalaujamus dokumentus;
  • suteikdamas garantiją pareiškėjas įrodo savo mokumą ir gali tikėtis lengvatų iš garantijos gavėjo ateityje;
  • suteikta garantija gali galioti kaip ilgalaikės sutarties įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonė.

 

Garantijos privalumai garantijos gavėjui:

  • garantijos gavėjas turi banko-garanto įsipareigojimą sumokėti tam tikrą sumą pareiškėjui nevykdant savo įsipareigojimų;
  • garantija yra neatšaukiama (jeigu garantijos tekste nenurodyta kitaip) ir pareiškėjas negali atšaukti ar pakeisti garantijos sąlygų be garantijos gavėjo sutikimo;
  • pareiškėjas turi motyvaciją tinkamai įvykdyti sutarties sąlygas, net jeigu jos tam tikru metu taptų jam nepatrauklios.

 

Kaip gauti banko garantiją?

Norėdami gauti banko garantiją, paskambinkite informacijos telefonu ir susitarkite dėl susitikimo su banko specialistu arba užpildę prašymą / paraišką atvykite į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar filialą konsultacijai. Būtina turėti paraiškoje nurodytus dokumentus.

 

Užpildyti paraišką banko garantijai gauti

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę