Prev
Next
A+ a-

Įkainiai

ikainiai

 

Garantijos (laidavimo) suteikimas*Įkainis
Garantijos (UAB Medicinos banko standartinio teksto) ar laidavimo suteikimas

0,5 % nuo sumos, min. 75 Eur

Jeigu nedeponuojamos lėšos, papildomai pagal susitarimą taikomas įsipareigojimo mokestis.

Garantijos (laidavimo) sąlygų keitimas30 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas0,1 % nuo sumos, min. 90 Eur, maks. 290 Eur
Prašymo suteikti garantiją (laidavimą) anuliavimas30 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją perdavimas60 Eur
Pranešimas apie gautą garantiją ar jos sąlygų pakeitimą30 Eur
Paklausimas kliento prašymu arba pranešimo perdavimas30 Eur
Nestandartinio garantijos teksto derinimas60 Eur
palūkanos už garantijos suteikimui deponuotas lėšas nemokamos

 

Importo akredityvaiĮkainis
Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą15 Eur
Akredityvo išleidimas (deponuojant kliento lėšas)90 Eur
Akredityvo išleidimas (nedeponuojant kliento lėšų)90 Eur + įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą
Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą)30 Eur
Akredityvo dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)0,15 % nuo sumos, min. 60 Eur
Dokumentų apmokėjimas0,1 % nuo sumos, min. 30 Eur, maks. 60 Eur
Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas30 Eur
Atidėtas mokėjimo priežiūra30 Eur
Dokumentų neatitikimas akredityvo sąlygoms (už kiekvieną dokumentų komplektą)100 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas30 Eur
Paklausimas kliento prašymu30 Eur
Akredityvo tvirtinimaspagal susitarimą, min. 90 Eur

 

Eksporto akredityvaiĮkainis
Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą15 Eur
Pranešimas apie gautą akredityvą30 Eur
Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą)30 Eur
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)0,15 % nuo sumos, min. 90 Eur
Akredityvo tvirtinimaspagal susitarimą, min. 90 Eur
Dokumentų apmokėjimas (vykdant akredityvą Medicinos banke)0,05 % nuo sumos, min. 50 Eur
Išankstinis dokumentų apmokėjimasDiskontas pagal susitarimą
Atidėto mokėjimo priežiūra30 Eur
Akredityvo perleidimas0,2 % nuo sumos, min. 90 Eur
Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas50 Eur
Paklausimas kliento prašymu arba pranešimo perdavimas30 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas30 Eur

 

Importo dokumentų inkasoĮkainis
Pranešimas apie inkaso gavimą25 Eur
Pranešimas apie inkaso sąlygų pakeitimo gavimą15 Eur
Dokumentų apmokėjimas0,15 %, min. 30 Eur, maks.175 Eur
Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo apie inkaso gavimą išsiuntimo klientui datos)25 Eur (už mėnesį ar jo dalį)
Dokumentų saugojimas (jeigu nemokama per 15 dienų po mokėjimo datos)25 Eur (už mėnesį ar jo dalį)
Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo dienos30 Eur
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas (moka inkaso pareiškėjas) arba įteikimas be apmokėjimo0,1 %, min. 30 Eur, maks. 150 Eur
Protestavimas70 Eur ir notaro mokesčiai
Teisių į krovinį perdavimas (moka inkaso pareiškėjas)30 Eur
Paklausimas kliento prašymu30 Eur

 

Eksporto dokumentų inkasoĮkainis
Dokumentų inkasavimas0,15 %, nuo sumos min. 30 Eur, maks. 175 Eur
Inkaso sąlygų pakeitimas25 Eur
Paklausimas kliento prašymu30 Eur

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę