Prev
Next
A+ a-

Vietiniai mokėjimo nurodymai

mokejimo nurodymai

Vietinis pervedimas – tai lėšų pervedimas iš sąskaitos Medicinos banke arba į gavėjo sąskaitą, esančią Medicinos banke arba kitame SEPA erdvėje registruotame banke. Lėšos gali būti pervedamos eurais ar užsienio valiuta.

 

Mokėjimo nurodymas eurais įvykdomas tą pačią banko darbo dieną:

  • jei mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Medicinos banke;
  • jei lėšų gavėjo sąskaita yra kitame SEPA erdvėje registruotame banke, kai paprastas mokėjimo nurodymas pateiktas banke iki 15.30 val., elektroniniais kanalais – iki 16.00 val.
     

Lėšos, gautos eurais pagal mokėjimo nurodymą, į gavėjo sąskaitą įskaitomos tą pačią banko darbo dieną pagal mokėjimo nurodyme nurodytą unikalų identifikatorių – Banko suteiktą Klientui jo sąskaitos numerį pagal tarptautinį banko sąskaitos numerių standartą (t. y. IBAN standartą).

 

Bankas įskaito lėšas į mokėjimo sąskaitą ar nurašo iš jos pagal kliento mokėjimo nurodyme pateiktą sąskaitos numerį (IBAN standartą) ir netikrina, ar pateiktas sąskaitos numeris atitinka sąskaitos savininko vardą ir pavardę/pavadinimą, todėl kiekvieną kartą prašome įsitikinkite, kad tikslinio gavėjo sąskaitos numeris yra teisingas.

 

Mokėjimo nurodymas užsienio valiuta į gavėjo sąskaitą, esančią kitame Lietuvoje registruotame banke, įvykdomas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo dokumentas pateikiamas:
JAV dol. – iki 14 val.,
kitomis valiutomis – iki 12 val.
Mokėjimo dokumentas, gautas po nurodytų valandų, vykdomas kitą banko darbo dieną.

 

Lėšos užsienio valiuta į banke esančią gavėjo sąskaitą iš kitų Lietuvoje registruotų bankų įskaitomos ne vėliau kaip kitą darbo dieną, po to, kai lėšos yra įskaitytos į banko korespondentinę sąskaitą.

 

 

Kaip atlikti vietinį pervedimą?

Jei norite atlikti vietinį pervedimą, turite turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Pavedimą galite atlikti atvykę į artimiausią filialąklientų aptarnavimo skyrių, poskyrį  arba internetinėje banko sistemoje. Iš anksto galite užpildyti mokėjimo nurodymą.

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę