Pretenzijų nagrinėjimas

Jūsų atsiliepimai mums leidžia augti ir gerinti Jums teikiamų paslaugų kokybę!

Jūsų nuomonė – mums svarbi!

Medicinos bankas siekia, kad klientai visada būtų patenkinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybe.
Stengiamės, kad mūsų darbas atitiktų visus Jūsų lūkesčius, todėl ypatingai vertiname Jūsų nuomonę, pasiūlymus bei atsiliepimus!

Pateikti nuomonę

Manote, kad Jūsų interesai buvo pažeisti?

 • Susisiekite su banku

  Jeigu manote, kad Jūsų teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti, naudojantis Medicinos banko teikiamomis paslaugomis, pirmiausia siūlome kreiptis į Jus aptarnaujantį banko darbuotoją arba skambinti bendruoju kontaktų centro numeriu 19 300 (+370 5 264 4800) skambinant iš užsienio).

  1

 • Užpildykite formą

  Jeigu susidariusi situacija nebuvo išspręsta kreipiantis minėtais būdais, Jūs turite galimybę pateikti pretenziją Medicinos bankui raštu (pretenzijos forma). Bankas nagrinėja įskaitomai valstybine (lietuvių) ir / ar anglų, rusų kalbomis parašytas bei asmeniškai kliento ar jo tinkamai įgalioto asmens pasirašytas pretenzijas. Prie pretenzijos turi būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys teikiamos pretenzijos esmę.

  2

 • Pateikite raštiškai užpildytą formą

  Pretenziją galite pateikti:

  Jums artimiausiame banko padalinyje

  Interneto banke Pranešimai > Naujas pranešimas

  Registruotu paštu Pamėnkalnio g. 40, 01114 Vilnius (rekomenduojama su notaro patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija)

  El. paštu [email protected], laiško pavadinime nurodant „Pretenzija“ ir prisegant užpildytą bei pasirašytą pretenzijos formą (rekomenduojama, kad pretenzija būtų pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu)

  3

 • Gaukite banko atsakymą

  Raštu klientų pateiktas pretenzijas nagrinėja kompetentingi banko padaliniai banke nustatyta tvarka. Pretenzija išnagrinėjama ir atsakymas raštu klientui pateikiamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po skundo gavimo. Ypatingais atvejais, kai įvardytų aplinkybių nagrinėjimas reikalauja papildomo išsamaus tyrimo, atsakymo terminas gali būti pratęsiamas. Apie pretenzijos nagrinėjimo termino pratęsimą ir priežastis klientas informuojamas raštu.

  4

Jūsų netenkina banko pateiktas atsakymas?

Vartotojai per vienerius metus nuo kreipimosi į banką dėl kilusio ginčo neteisminio nagrinėjimo turi teisę kreiptis į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą (adresas: Žirmūnų g. 151, Vilnius 09128. Taip pat savo pažeistas teises galite ginti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.