Socialinė atsakomybė

Medicinos bankas – socialiai atsakingas finansinis partneris!

Pasaulinis susitarimas

UAB Medicinos bankas 2005 m. prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos – Pasaulinio susitarimo (angl. – Global Compact), kuriuo verslo įmonės skatinamos savo veiklą vykdyti remiantis dešimčia universalių principų – žmogaus teisių, darbuotojų teisių ir aplinkos apsaugos – bei prisidėti prie kovos su korupcija.

Siekis

Mes tikime, kad dešimt šios iniciatyvos principų yra labai svarbūs siekiant sukurti ilgalaikę banko vertę klientams, kolektyvui bei akcininkams!


Pasaulinio susitarimo principais siekiama, kad verslo organizacijos:

  • Remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje

  • Neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų

  • Remtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas bendras derybas

  • Panaikintų bet kokį privalomąjį ar priverstinį darbą

  • Panaikintų vaikų darbą

  • Panaikintų diskriminaciją, susijusią su įdarbinimu ir profesija

  • Remtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą

  • Imtųsi iniciatyvų aplinkosauginei atsakomybei didinti

  • Skatintų aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir paplitimą

  • Kovotų prieš visas korupcijos formas


Tradicijos

Medicinos bankas prisideda prie visuomenės meninės raidos bei vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo ir remia  „Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondą“ bei palaiko tarpusavio santykius su „Valstybiniu Vilniaus kvartetu“.

Apie fondą

„Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas“ buvo įkurtas 1998 metais. Per dvi dešimtis fondo veiklos metų jis tapo neatsiejama Lietuvos meno plėtros dalimi. Fondas iš dalies finansavo ir suteikė galimybę jauniems muzikams studijuoti prestižinėse vakarų Europos ir JAV aukštosiose meno mokyklose.

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.