Gautų mokėjimų lėšų įskaitymas

Patogiai ir laiku gaukite į sąskaitą Medicinos banke mokėjimų eurais ir tarptautinių mokėjimų lėšas!

Įkainiai

GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS ĮSKAITYMAS (iš SEPA valstybių)

Mokestis

Gautų EEE mokėjimų* įskaitymas

Gautų kitų mokėjimų iš SEPA valstybių įskaitymas

Nemokamai

12 Eur

GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS ĮSKAITYMAS (iš SEPA valstybių)

Gautų EEE mokėjimų* įskaitymas

Gautų kitų mokėjimų iš SEPA valstybių įskaitymas

Mokestis

Nemokamai

12 Eur

GAUTŲ TARPTAUTINIŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS (kita nei euras valiuta ir eurai iš ne SEPA valstybių)

Mokestis

Lėšų užsienio valiuta, pervestų iš sąskaitos banko viduje, įskaitymas

Gautų tarptautinių mokėjimų iš kitų bankų įskaitymas

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas už mokėjimą iš šalies**, kuriai dėl taikomų sankcijų galioja sustiprinto patikrinimo procedūros

Nemokamai

12 Eur

0,5 % nuo sumos, min. 100 Eur

GAUTŲ TARPTAUTINIŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS (kita nei euras valiuta ir eurai iš ne SEPA valstybių)

Lėšų užsienio valiuta, pervestų iš sąskaitos banko viduje, įskaitymas

Gautų tarptautinių mokėjimų iš kitų bankų įskaitymas

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas už mokėjimą iš šalies**, kuriai dėl taikomų sankcijų galioja sustiprinto patikrinimo procedūros

Mokestis

Nemokamai

12 Eur

0,5 % nuo sumos, min. 100 Eur

*Mokėjimų eurais atliktų iš SEPA šalių pagal SEPA kredito pervedimų schemą ir iš EEE šalių įskaitymas, kai banko mokesčiai SHA ir pateikta IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui.

**Sustiprinta mokėjimo operacijos patikra taikoma mokėjimams, kai kitos mokėjimo operacijos šalies (lėšų siuntėjo) sąskaita yra finansų įstaigoje, esančioje: a) valstybėje, kurios atžvilgiu Finansinių veiksmų darbo grupė (angl. Financial Action Task Force – FATF) taiko sustiprintą stebėseną (nuoroda); b) valstybėse, įtrauktose į Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo Nr. I punkte Nr. 1 pateiktą Didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą (nuoroda); c) valstybėse, įtrauktose į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2001-12-29 įsakymu Nr. 344 patvirtintą tikslinių teritorijų sąrašą (nuoroda); d) Rusijoje ar Baltarusijoje, dėl šioms valstybėms taikomų tarptautinių sankcijų; e) kitoje Nepriklausomų Valstybių Sandraugos valstybėje (Azerbaidžanas, Armėnija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas), dėl aukštos tarptautinių sankcijų, taikomų Rusijai ir Baltarusijai vengimo rizikos.

Mokėjimas įskaitomas tik pateikus visus bankui operacijai patikrinti reikalingus dokumentus ir esant bankui priimtinam operacijos rizikos lygiui. 

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.