Ką turi žinoti banko klientai?

2018-05-24

LIETUVOS BANKŲ ASOCIACIJA
PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2018-05-15

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Ką apie tai turi žinoti bankų klientai?

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuriuo bus įvesti nauji veiklos reikalavimai įmonėms, tvarkančioms asmens duomenis, tarp jų ir bankams. Lietuvos bankų asociacija (LBA) atsako į dažniausiai bankų klientų užduodamus klausimus, susijusius su šiuo reglamentu.

Koks yra šio reglamento tikslas?Pagrindinis tikslas – leisti žmonėms
kontroliuoti savo asmens duomenis ir, suderinus ES įstatymus, supaprastinti
tarptautinio verslo duomenų tvarkymo procedūras. BDAR bus taikomas ir galios visoms
įmonėms bei organizacijoms, ne tik bankams, t. y. tiems, kurie tvarko ES
piliečių – klientų, tiekėjų, partnerių ar darbuotojų asmens duomenimis.Ką apie BDAR svarbu žinoti bankų klientams?Šis reglamentas nurodo, kad visi asmens
duomenys priklauso klientui, o tai reiškia, jog klientai turi teisę gauti
aiškią informaciją apie tai, kaip ir kokiam tikslui yra naudojami jų duomenys.Pagrindinė informacija apie
naująjį reglamentą bus ar jau yra skelbiama bankų interneto svetainėse. Privatumo
politikos (ar kitaip pavadintuose dokumentuose) atsispindės BDAR straipsniuose
nustatyti reikalavimai ir informacija apie kitas duomenų subjektų teises.Kas yra asmens duomenys?Asmens duomenys – tai visa
informacija, susijusi su tam tikru asmeniu: nuo asmens tapatybės duomenų –
vardo ir pavardės, asmens kodo iki informacijos apie kortele atliktus
mokėjimus, banko padalinyje įvykdytas bankines operacijas, sudarytas sutartis
bei pokalbius su konsultacijų centro darbuotojais.Kodėl bankas renka asmens duomenis?Kliento duomenys yra būtini, kad
bankas galėtų suteikti pageidaujamas, konkrečiam klientui aktualiausias
paslaugas bei produktus ir užtikrinti tinkamą jų teikimą.Duomenys taip pat reikalingi
klientų nuomonės apklausoms ir rinkos analizei, siekiant pagerinti banko
produktų ir paslaugų kokybę.Taip pat reikšminga priminti, kad
asmens duomenys yra reikalingi užkertant kelią pinigų plovimui ir terorizmo
finansavimo prevencijos tikslais, valdant įsiskolinimus bei vertint riziką.Kokius duomenis bankas renka?Banko renkami duomenys priklauso nuo to, kokiomis paslaugomis naudojasi
klientas. Galima rinkti tokią informaciją kaip vardas ir pavardė, asmens kodas,
gimimo data ir kt.Bankas siekia užtikrinti, kad būtų tvarkomas minimalus kiekis asmens
duomenų, be to, klientas turi teisę žinoti, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu
pagrindu asmens duomenys renkami, kiek laiko saugomi.Asmens duomenys yra saugomi tik tiek, kiek tai yra būtina.Kaip žinoti, kokią informaciją apie klientą turi bankas?Prisijungę prie savo interneto
banko, klientai gali peržiūrėti aktualią informaciją apie save. Interneto banke
ar banko padalinyje taip pat galima kreiptis su prašymu dėl turimų kliento
duomenų pateikimo.Kilus bet kokiems neaiškumams, visuomet
galima susisiekti su savo banku bendruoju telefonu bei interneto banko žinute
ar apsilankius padalinyje.Kaip tuos duomenis bankas gauna?Asmens duomenys gali būti gaunami
tiesiogiai iš kliento, iš kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis ir
išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų
šalių.Duomenys pateikiami klientui
susisiekus su banku per interneto banką, mobiliąją bankininkystę, el. paštu,
telefonu ar apsilankius banko padalinyje.Ar klientų duomenys, kuriuos turi bankas, yra prieinami kam nors kitam?Nesant teisinio pagrindo, bet
koks sutartyje tarp kliento ir banko nenumatytas duomenų perdavimas yra
draudžiamas.Asmens duomenys gali būti
perduodami teisėsaugos institucijai, kai tai būtina jos atliekamam tyrimui,
arba duomenų tvarkytojams, teikiantiems paslaugas bankams.Kokių tikslų siekia bankas, tvarkydamas kliento duomenis?Tikslų yra keletas, svarbiausi jų:-         
sklandžių santykių tarp
kliento ir banko palaikymas bei tinkamo paslaugų teikimo klientams
užtikrinimas;-         
klientams aiškiai
suprantamų galimybių naudotis banko produktais ir paslaugomis sudarymas bei administravimas;-         
kredito ir rizikos
vertinimas, kuris apsaugo pačius klientus;-         
kliento bei banko interesų apsauga;-         
papildomų paslaugų teikimas, kliento nuomonės
teiravimasis, rinkos tyrimai ir statistinių duomenų rinkimas;-         
piktnaudžiavimo paslaugomis prevencijos vykdymas;-         teisinių prievolių vykdymas ir tapatybės
nustatymas. Vykdant  teisės aktų ir
tarptautinių susitarimų reikalavimus, susijusius, pavyzdžiui, su atsakingo
skolinimosi principų įgyvendinimu, „pažink savo klientą“ principų įgyvendinimu,
informacijos apie sudarytą sandorį, susijusį su investavimu, skelbimu;-         vykdant rinkos skaidrumo užtikrinimo ir tokių
duomenų pateikimo kompetentingoms institucijoms reikalavimus, galimo pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, tokios veiklos nustatymo, tyrimo
ir informavimo apie galimą tokią veiklą;-         
klientui taikomų finansinių sankcijų arba
dalyvavimo politikoje ir tapatybės nustatymo tikslais, kai tai būtina vykdant
sutartį;-         
siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš
sudarant sutartį, vykdant teisinę pareigą ar siekiant banko teisėto intereso
užtikrinti tinkamą rizikos ir organizacijos valdymą;-         
sandorių per mokėjimo sistemą vykdymas.Kur galima kreiptis, jeigu kyla neaiškumų dėl klientų duomenų naudojimo?Patogiausia – į savo banką
telefonu, internetu arba apsilankius padalinyje. Taip pat, kilus neaiškumams,
visuomet galima kreiptis į Lietuvos bankų asociaciją.Kiekvienas bankas visą reikalingą informaciją
klientams teikia savo interneto svetainėse bei interneto banke.
Medicinos bankas ir toliau padės žmonėms bei verslui įveikti COVID-19 padarinius

2020-07-08

Daugiau

Medicinos banko padalinių darbo laikas šventiniu laikotarpiu

2020-07-03

Daugiau

Visos naujienos

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.