Medicinos bankas pradeda viešą obligacijų emisijos platinimą

2018-07-17

Gerbiami investuotojai,

2018 m. birželio 26 d. – liepos 23 d. Orion Securities vykdo viešą UAB Medicinos bankas 3 000 000 EUR vertės, 7 metų trukmės 7% metinio pajamingumo obligacijų platinimą Lietuvoje.
Šis obligacijų platinimas vykdomas kaip dalis 10 000 000 EUR vertės obligacijų platinimo programos, patvirtintos Lietuvos Banko 2018 m. birželio 25 d. sprendimu.
Kviečiame susipažinti su pirmos pagal programą platinamos emisijos galutinėmis sąlygomis ir susijusiais dokumentais.

Emitentas:

UAB Medicinos bankas

Valiuta:

EUR

Dalies numeris:

1

ISIN kodas:

LT0000432114

Bendra pagrindinė suma (nominali vertė):

Iki EUR 3,000,000. Emitentas gali sumažinti Dalies bendrą pagrindinę sumą per tos Dalies Pasirašymo laikotarpį. Galutinė Dalies bendra pagrindinė suma bus nurodyta pranešime dėl Obligacijų paskirstymo Investuotojams, kuris bus paskelbtas Bendrovės ir Siūlymo tarpininko tinklalapiuose paskirsčius Obligacijas Investuotojams.

Obligacijos nominali vertė:

EUR 1,000

Numatoma Emisijos data:

2018 m. liepos 24 d.

Sprendimo, pagal kurį išleidžiamos šios Dalies Obligacijos, data:

2018 m. birželio 25 d.

Metinė palūkanų norma:

7%

Palūkanų mokėjimo dienos:

2019 m. sausio 24 d., 2019 m. liepos 24 d., 2020 m. sausio 24 d., 2020 m. liepos 24 d., 2021 m. sausio 24 d., 2021 m. liepos 24 d. 2022 m. sausio 24 d., 2022 m. liepos 24 d., 2023 m. sausio 24 d., 2023 m. liepos 24 d., 2024 m. sausio 24 d., 2024 m. liepos 24 d., 2025 m. sausio 24 d., 2025 m. liepos 24 d.

Išpirkimo data:

2025 m. liepos 24 d.

Obligacijų išpirkimas Emitento pasirinkimu:

Išankstinis išpirkimas įmanomas gavus išankstinį LB leidimą, su sąlyga, kad atitinkamu metu tokio leidimo reikia (tačiau nereikalaujama gauti Obligacijų savininkų sutikimo arba pritarimo), pateikdamas apie tai neatšaukiamą pranešimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų ir ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Išankstinio išpirkimo atveju Obligacijos išperkamos nominalia verte ir sumokant sukauptas palūkanas

Minimali investicijos suma:

EUR 1,000

Obligacijos Emisijos kaina:

EUR 1,000

Pasirašymo laikotarpis:

Nuo 2018 m. birželio 26 d. iki 2018 m. liepos 23 d. (iki 17 val. Vilniaus laiku)

Pasirašymo pavedimų pateikimo tvarka:

Aprašyta baziniame prospekte

Obligacijų paskirstymo tvarka ir atsiskaitymas:

1 Dalies Obligacijos suteikiamos pagal pirmumo pagal laiką principą (pirmas atėjusysis gauna pirmiausiai), t. y. pirmieji savo Pasirašymo pavedimus pateikę Investuotojai pirmieji gaus Obligacijas iki to laiko ir sumos, kai Pasirašymo pavedimai bus pateikti visai 1 Dalies Obligacijų bendrai pagrindinei sumai (3 000 000 EUR). Kai pasiekiama ši bendra pagrindinė 1 Dalies Pasirašymų suma, daugiau šios Dalies Obligacijos Investuotojams nebeskirstomos. Jei situacija tokia, kad atitinkamas Investuotojas, teikiantis Pasirašymo pavedimą, pasiekia ir viršija bendrą pagrindinę 1 Dalies sumą, jo Pasirašymo pavedimas mažinamas atitinkamai taip, kad nebūtų viršyta maksimali pagrindinė 1 Dalies suma (3 000 000 EUR)

Siūlymo tarpininko agentai (jei tokių yra):

Nėra

Informacija apie Emitento obligacijas, kurios jau įtrauktos į reguliuojamus prekybos sąrašus:

Nėra

Adresai, kur bus priimami Pasirašymo pavedimai:

UAB FMĮ Orion Securities Vilnius biuras, A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva, ir Kauno biuras, Karaliaus Mindaugo pr. 50, „Žalgirio“ arena, Kaunas, Lietuva

Emitentas:

UAB Medicinos bankas

Valiuta:

EUR

Dalies numeris:

1

ISIN kodas:

LT0000432114

Bendra pagrindinė suma (nominali vertė):

Iki EUR 3,000,000. Emitentas gali sumažinti Dalies bendrą pagrindinę sumą per tos Dalies Pasirašymo laikotarpį. Galutinė Dalies bendra pagrindinė suma bus nurodyta pranešime dėl Obligacijų paskirstymo Investuotojams, kuris bus paskelbtas Bendrovės ir Siūlymo tarpininko tinklalapiuose paskirsčius Obligacijas Investuotojams.

Obligacijos nominali vertė:

EUR 1,000

Numatoma Emisijos data:

2018 m. liepos 24 d.

Sprendimo, pagal kurį išleidžiamos šios Dalies Obligacijos, data:

2018 m. birželio 25 d.

Metinė palūkanų norma:

7%

Palūkanų mokėjimo dienos:

2019 m. sausio 24 d., 2019 m. liepos 24 d., 2020 m. sausio 24 d., 2020 m. liepos 24 d., 2021 m. sausio 24 d., 2021 m. liepos 24 d. 2022 m. sausio 24 d., 2022 m. liepos 24 d., 2023 m. sausio 24 d., 2023 m. liepos 24 d., 2024 m. sausio 24 d., 2024 m. liepos 24 d., 2025 m. sausio 24 d., 2025 m. liepos 24 d.

Išpirkimo data:

2025 m. liepos 24 d.

Obligacijų išpirkimas Emitento pasirinkimu:

Išankstinis išpirkimas įmanomas gavus išankstinį LB leidimą, su sąlyga, kad atitinkamu metu tokio leidimo reikia (tačiau nereikalaujama gauti Obligacijų savininkų sutikimo arba pritarimo), pateikdamas apie tai neatšaukiamą pranešimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų ir ne anksčiau kaip prieš 30 dienų. Išankstinio išpirkimo atveju Obligacijos išperkamos nominalia verte ir sumokant sukauptas palūkanas

Minimali investicijos suma:

EUR 1,000

Obligacijos Emisijos kaina:

EUR 1,000

Pasirašymo laikotarpis:

Nuo 2018 m. birželio 26 d. iki 2018 m. liepos 23 d. (iki 17 val. Vilniaus laiku)

Pasirašymo pavedimų pateikimo tvarka:

Aprašyta baziniame prospekte

Obligacijų paskirstymo tvarka ir atsiskaitymas:

1 Dalies Obligacijos suteikiamos pagal pirmumo pagal laiką principą (pirmas atėjusysis gauna pirmiausiai), t. y. pirmieji savo Pasirašymo pavedimus pateikę Investuotojai pirmieji gaus Obligacijas iki to laiko ir sumos, kai Pasirašymo pavedimai bus pateikti visai 1 Dalies Obligacijų bendrai pagrindinei sumai (3 000 000 EUR). Kai pasiekiama ši bendra pagrindinė 1 Dalies Pasirašymų suma, daugiau šios Dalies Obligacijos Investuotojams nebeskirstomos. Jei situacija tokia, kad atitinkamas Investuotojas, teikiantis Pasirašymo pavedimą, pasiekia ir viršija bendrą pagrindinę 1 Dalies sumą, jo Pasirašymo pavedimas mažinamas atitinkamai taip, kad nebūtų viršyta maksimali pagrindinė 1 Dalies suma (3 000 000 EUR)

Siūlymo tarpininko agentai (jei tokių yra):

Nėra

Informacija apie Emitento obligacijas, kurios jau įtrauktos į reguliuojamus prekybos sąrašus:

Nėra

Adresai, kur bus priimami Pasirašymo pavedimai:

UAB FMĮ Orion Securities Vilnius biuras, A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva, ir Kauno biuras, Karaliaus Mindaugo pr. 50, „Žalgirio“ arena, Kaunas, Lietuva

Daugiau informacijos apie Medicinos banko obligacijų platinimą rasite čia

Kontaktai:
  • Vilniuje: Donatas Šetikas (Tel.: +370 676 35744, El. paštas: ds@orion.lt)

  • Kaune: Jurgita Štaraitė (Tel.: +370 620 52263, El. paštas: js@orion.lt)

Medicinos bankas ir toliau padės žmonėms bei verslui įveikti COVID-19 padarinius

2020-07-08

Daugiau

Medicinos banko padalinių darbo laikas šventiniu laikotarpiu

2020-07-03

Daugiau

Visos naujienos

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.