Privatumo politika


Bendrosios nuostatosSąvokosKokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?Kuo remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Kokiose šalyse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Vaizdo stebėjimas

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Kokių asmens duomenų tvarkymo principų laikomės?

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Kokios yra Jūsų teisės?

Baigiamosios nuostatos

Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika nustato ir paaiškina, kaip UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas) renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis.

Šios Privatumo politikos tikslas – informuoti Jus, kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys Banke, o taip pat užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymo procesą Banke.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes Jums kiekvieną kartą naudojantis / išreiškus ketinimą naudotis Banko paslaugomis tiek Banko klientų aptarnavimo padaliniuose, tiek internetinėje bankinėje sistemoje, tiek Jums naršant Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, tiek lankantis Banko patalpose bei skambinant Banko kontaktų centro telefono numeriu ir kitais atvejais, kai tvarkomi Jūsų asmens duomenys, bus taikomos šioje Privatumo politikoje nurodytos sąlygos.

Patvirtiname, kad tvarkydamas Jūsų asmens duomenis Bankas vadovaujasi:Ateityje Bankas šią Privatumo politiką gali keisti, todėl skatiname Jus šią Privatumo politiką peržiūrėti periodiškai.

Sąvokos

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip:

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Bankas tvarko žemiau išvardintų kategorijų asmens duomenis:

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintais tikslais:

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtais teisiniais pagrindais:

Kuo remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtais teisiniais pagrindais:

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis, kurie:

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tuo atveju, kai Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis (pavyzdžiui, šeimos narių, įmonės darbuotojų, akcininkų, laiduotojų ar pan.), Jūs privalote informuoti šiuos asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą Banke  ir įsipareigojate supažindinti juos su šia Privatumo politika.

Bankas gauna Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, tokių kaip:

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?Bankas gali perduoti Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintiems subjektams:Bankas užtikrina, kad perduoda Jūsų asmens duomenis tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Banko pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarko Jūsų asmens duomenis tik griežtai apibrėžtais tikslais, kurie įtvirtinami asmens duomenų tvarkymo sutartyse.

Kokiose šalyse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) teritorijoje, tačiau kartais Jūsų asmens duomenis tenka perduoti į kitas šalis, esančias už ES ir EEE ribų, ar tarptautines organizacijas, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais Bankas daro viską, kas nuo jo priklauso, kad užtikrintų perduodamų asmens duomenų saugumą.

Bankas perduoda asmens duomenis į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, ar tarptautines organizacijas, jeigu yra įgyvendinta bent viena iš šių saugumo priemonių:

Vaizdo stebėjimas

Bankas, siekdamas užtikrinti savo turto apsaugą bei Banko darbuotojų ir klientų saugumą, vykdo vaizdo stebėjimą. Vietos, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra pažymėtos specialiais informaciniais ženklais.

Vaizdo duomenys yra įrašomi ir saugomi ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) ir ne ilgiau kaip  90 (devyniasdešimt) dienų. Jeigu vaizdo duomenys yra reikalingi Banko vidiniam tyrimui atlikti, yra/ bus naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys saugomi tiek, kiek reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Bankas tam tikrais atvejais vykdo profiliavimą ir priima sprendimus automatizuotomis priemonėmis:

Kokių asmens duomenų tvarkymo principų laikomės?Bankas, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, laikosi šių principų:Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įgyvendiname įvairias organizacines ir technines priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bankas reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos pasitelkia Jūsų asmens duomenų tvarkymui arba kurie teikdami paslaugas Bankui turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų, imtis atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kurios užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą ir jų nepažeidžiamumą.

Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė ar elektroninis paštas neužtikrina visiško saugumo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Banko. Todėl turėtumėte būti atsargūs ir prisiimti riziką, jeigu teikiate asmens duomenis Bankui interneto svetainėje ir elektroniniu paštu.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau nei būtina nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Banką saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami / sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Konkretūs Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai priklauso nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Jums besilankant Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, norime pateikti informaciją ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Bankui atpažinti Jus kaip ankstesnį Banko interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Banko interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti Banko interneto svetainę, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Banko interneto svetainėje www.medbank.lt naudojamų slapukų rūšys:

Jūsų įrenginyje Bankas gali saugoti tik būtinus slapukus, kurie yra būtini Banko interneto svetainės veikimui. Dėl visų kitų rūšių slapukų turime gauti Jūsų sutikimą. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Informaciją, kaip tai padaryti, galite rasti savo interneto naršyklės pagalbos puslapyje internete.

Žemiau išvardijame Banko interneto svetainėje www.medbank.lt naudojamus slapukus pagal jų rūšis, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Galiojimo terminas

Slapuko rūšis

CookieConsent [x2]

Slapukas skirtas išsaugoti svetainės lankytojo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo.

Sutikus su slapukų naudojimu

Galioja 1 metus

Būtinas

CookieConsentBulkSetting-#

Slapukai įsimena svetainės lankytojo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo skirtingose Medicinos banko puslapiuose ir produktuose.

Nuolatinis

Būtinas

rc::c

Slapukas skirtas atpažinti ar svetainės lankytojas yra žmogus.

Sesijos metu

Būtinas

rc::a

Slapukas skirtas atpažinti ar svetainės lankytojas yra žmogus tam, kad būtų galima kurti ataskaitas apie interneto svetainės naudojimą.

Nuolatinis

Būtinas

XSRF-TOKEN [x2]

Slapukas skirtas saugumo užtikrinimui užkertant kelią užklausų klastojimui keliose svetainėse

Galioja 24 valandas

Būtinas

medbank_prod_ls

Slapukai skirti sesijoms identifikuoti

Sesijos metu

Būtinas

laravel_session

SandboxSession

medbanksess

Slapukai skirti sesijoms identifikuoti.

Sesijos metu

Sesijos metu

Sesijos metu

Būtinas

MD_SmartIdLoginSuccess

MD_WPKILoginSuccess

Slapukas naudojamas įsiminti sėkmingą vartotojo prisijungimą.

3 mėnesius

3 mėnesius

Būtinas

IBAType

Naudojamas įsiminti paskutinę vartotojo pasirinktą autentifikavimo priemonę.

3 mėnesius

Būtinas

MD_SmartIdPersonCode

Slapukas naudojamas įsiminti ar vartotojas tame pačiame įrenginyje ir toje pačioje naršyklėje jau yra suvedęs asmens kodą.

3 mėnesius

Būtinas

MD_MSignPersonPhone

Slapukas naudojamas įsiminti ar vartotojas tame pačiame įrenginyje ir toje pačioje naršyklėje jau yra suvedęs telefono numerį.

3 mėnesius

Būtinas

MedBanklettersCount

Slapukas naudojamas įsiminti neperskaitytų pranešimų skaičių.

10 minučių

Būtinas

GUID [x2]

Slapukas Išsaugo svetainės lankytojo būsenas visose puslapio užklausose.

Galioja vienerius metus

Būtinas

major_type

Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti: išsaugo pasirinktą kliento tipą.

Galioja 6 dienas

Funkcinis

_dc_gtm_UA-#

Slapukas naudojamas Google Tag Manager ir įgalina įkelti dalį programinio kodo.

Galioja 24 valandas

Statistinis

collect

Slapukas renka informaciją apie svetainės lankytojo įrenginį bei elgseną ir perduoda informaciją Google Analytics.

Galioja sesijos metu

Statistinis

_ga

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukai renka informaciją apie svetainės lankytojo  elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Galioja 2 metus

Statistinis

_gid

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukai renka informaciją apie svetainės lankytojo  elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant riboti užklausų dažnumą.


Galioja 24 valandas

Statistinis

_ga_#

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“ renka duomenis apie tai kiek kartų svetainės lankytojas lankėsi svetainėje bei pirmo ir paskutinio apsilankymo datas

2 metai

Statistinis

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant riboti užklausų dažnumą.

Galioja 24 valandas

Statistinis

_gcl_au

Slapukai naudojami „Google Adsense“ skelbimų suasmeninimui, remiantis svetainės lankytojo naršymo patirtimi ir ją analizuojant.

Galioja 3 mėnesius

Rinkodaros

ads/ga-audiences

Šis slapukas naudojamas „Google AdWords“ ir renka informaciją apie svetainės lankytojo elgseną, dėl  pakartotinės rinkodaros pateikimo.

Galioja sesijos metu

Rinkodaros

_fbp

fr

tr

Slapukai naudojami svetainės lankytojui suformuoti ir atvaizduoti tikslines reklamas trečiųjų šalių puslapiuose, tokiuose kaip facebook.com

Galioja 3 mėnesius

Galioja 3 mėnesius

Galioja 3 mėnesius

Rinkodaros

pagead/landing

Slapukas renka duomenis apie svetainės lankytojo elgesį iš kelių svetainių tam, kad būtų pateikiama tikslinga reklama. Taip pat leidžia svetainei apriboti reklamos rodymo kartus.

Galioja sesijos metu

Rinkodaros

TradeDoublerGUID

Tradedoubler technoliginis serverio dalies slapukas, saugantis vartotojo veiksmų svetainėje istoriją.

Galioja 1 metus.

Rinkodaros

test_cookie

Slapukas naudojamas patikrinti ar svetainės lankytojo naršyklė leidžia įrašyti slapukus.

24 valandos

Rinkodaros

diffx/track/partner

Smart Adserver sistemos slapukas skirtas rinkti statistinę informaciją reklamos rodymui.

Sesijos metu

Rinkodaros

partner-<ID>*

Slapukai naudojami „ Smart Adserver“ ir renka informaciją statistikai bei reklamos pateikimui.

Galioja nuo dienos iki kelių metų

Rinkodaros

Slapuko pavadinimas

CookieConsent [x2]

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas išsaugoti svetainės lankytojo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo.

Galiojimo terminas

Sutikus su slapukų naudojimu

Galioja 1 metus

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

CookieConsentBulkSetting-#

Slapuko paskirtis

Slapukai įsimena svetainės lankytojo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo skirtingose Medicinos banko puslapiuose ir produktuose.

Galiojimo terminas

Nuolatinis

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

rc::c

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas atpažinti ar svetainės lankytojas yra žmogus.

Galiojimo terminas

Sesijos metu

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

rc::a

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas atpažinti ar svetainės lankytojas yra žmogus tam, kad būtų galima kurti ataskaitas apie interneto svetainės naudojimą.

Galiojimo terminas

Nuolatinis

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

XSRF-TOKEN [x2]

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas saugumo užtikrinimui užkertant kelią užklausų klastojimui keliose svetainėse

Galiojimo terminas

Galioja 24 valandas

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

medbank_prod_ls

Slapuko paskirtis

Slapukai skirti sesijoms identifikuoti

Galiojimo terminas

Sesijos metu

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

laravel_session

SandboxSession

medbanksess

Slapuko paskirtis

Slapukai skirti sesijoms identifikuoti.

Galiojimo terminas

Sesijos metu

Sesijos metu

Sesijos metu

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

MD_SmartIdLoginSuccess

MD_WPKILoginSuccess

Slapuko paskirtis

Slapukas naudojamas įsiminti sėkmingą vartotojo prisijungimą.

Galiojimo terminas

3 mėnesius

3 mėnesius

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

IBAType

Slapuko paskirtis

Naudojamas įsiminti paskutinę vartotojo pasirinktą autentifikavimo priemonę.

Galiojimo terminas

3 mėnesius

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

MD_SmartIdPersonCode

Slapuko paskirtis

Slapukas naudojamas įsiminti ar vartotojas tame pačiame įrenginyje ir toje pačioje naršyklėje jau yra suvedęs asmens kodą.

Galiojimo terminas

3 mėnesius

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

MD_MSignPersonPhone

Slapuko paskirtis

Slapukas naudojamas įsiminti ar vartotojas tame pačiame įrenginyje ir toje pačioje naršyklėje jau yra suvedęs telefono numerį.

Galiojimo terminas

3 mėnesius

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

MedBanklettersCount

Slapuko paskirtis

Slapukas naudojamas įsiminti neperskaitytų pranešimų skaičių.

Galiojimo terminas

10 minučių

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

GUID [x2]

Slapuko paskirtis

Slapukas Išsaugo svetainės lankytojo būsenas visose puslapio užklausose.

Galiojimo terminas

Galioja vienerius metus

Slapuko rūšis

Būtinas

Slapuko pavadinimas

major_type

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti: išsaugo pasirinktą kliento tipą.

Galiojimo terminas

Galioja 6 dienas

Slapuko rūšis

Funkcinis

Slapuko pavadinimas

_dc_gtm_UA-#

Slapuko paskirtis

Slapukas naudojamas Google Tag Manager ir įgalina įkelti dalį programinio kodo.

Galiojimo terminas

Galioja 24 valandas

Slapuko rūšis

Statistinis

Slapuko pavadinimas

collect

Slapuko paskirtis

Slapukas renka informaciją apie svetainės lankytojo įrenginį bei elgseną ir perduoda informaciją Google Analytics.

Galiojimo terminas

Galioja sesijos metu

Slapuko rūšis

Statistinis

Slapuko pavadinimas

_ga

Slapuko paskirtis

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukai renka informaciją apie svetainės lankytojo  elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Galiojimo terminas

Galioja 2 metus

Slapuko rūšis

Statistinis

Slapuko pavadinimas

_gid

Slapuko paskirtis

Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukai renka informaciją apie svetainės lankytojo  elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant riboti užklausų dažnumą.


Galiojimo terminas

Galioja 24 valandas

Slapuko rūšis

Statistinis

Slapuko pavadinimas

_ga_#

Slapuko paskirtis

Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“ renka duomenis apie tai kiek kartų svetainės lankytojas lankėsi svetainėje bei pirmo ir paskutinio apsilankymo datas

Galiojimo terminas

2 metai

Slapuko rūšis

Statistinis

Slapuko pavadinimas

_gat

Slapuko paskirtis

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant riboti užklausų dažnumą.

Galiojimo terminas

Galioja 24 valandas

Slapuko rūšis

Statistinis

Slapuko pavadinimas

_gcl_au

Slapuko paskirtis

Slapukai naudojami „Google Adsense“ skelbimų suasmeninimui, remiantis svetainės lankytojo naršymo patirtimi ir ją analizuojant.

Galiojimo terminas

Galioja 3 mėnesius

Slapuko rūšis

Rinkodaros

Slapuko pavadinimas

ads/ga-audiences

Slapuko paskirtis

Šis slapukas naudojamas „Google AdWords“ ir renka informaciją apie svetainės lankytojo elgseną, dėl  pakartotinės rinkodaros pateikimo.

Galiojimo terminas

Galioja sesijos metu

Slapuko rūšis

Rinkodaros

Slapuko pavadinimas

_fbp

fr

tr

Slapuko paskirtis

Slapukai naudojami svetainės lankytojui suformuoti ir atvaizduoti tikslines reklamas trečiųjų šalių puslapiuose, tokiuose kaip facebook.com

Galiojimo terminas

Galioja 3 mėnesius

Galioja 3 mėnesius

Galioja 3 mėnesius

Slapuko rūšis

Rinkodaros

Slapuko pavadinimas

pagead/landing

Slapuko paskirtis

Slapukas renka duomenis apie svetainės lankytojo elgesį iš kelių svetainių tam, kad būtų pateikiama tikslinga reklama. Taip pat leidžia svetainei apriboti reklamos rodymo kartus.

Galiojimo terminas

Galioja sesijos metu

Slapuko rūšis

Rinkodaros

Slapuko pavadinimas

TradeDoublerGUID

Slapuko paskirtis

Tradedoubler technoliginis serverio dalies slapukas, saugantis vartotojo veiksmų svetainėje istoriją.

Galiojimo terminas

Galioja 1 metus.

Slapuko rūšis

Rinkodaros

Slapuko pavadinimas

test_cookie

Slapuko paskirtis

Slapukas naudojamas patikrinti ar svetainės lankytojo naršyklė leidžia įrašyti slapukus.

Galiojimo terminas

24 valandos

Slapuko rūšis

Rinkodaros

Slapuko pavadinimas

diffx/track/partner

Slapuko paskirtis

Smart Adserver sistemos slapukas skirtas rinkti statistinę informaciją reklamos rodymui.

Galiojimo terminas

Sesijos metu

Slapuko rūšis

Rinkodaros

Slapuko pavadinimas

partner-<ID>*

Slapuko paskirtis

Slapukai naudojami „ Smart Adserver“ ir renka informaciją statistikai bei reklamos pateikimui.

Galiojimo terminas

Galioja nuo dienos iki kelių metų

Slapuko rūšis

Rinkodaros

Kai naudojate naršyklę Banko teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę – jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Banko naudojamų slapukų, Banko interneto svetainėje www.medbank.lt yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Banko interneto svetainėje www.medbank.lt gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Bankas nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Banko interneto svetainės pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Banko interneto svetainė www.medbank.ltnaudoja socialinių tinklų Facebook ir LinkedIn įskiepius (angl. plug-in), todėl juos naudojant Jūsų duomenys, tokie kaip IP adresas yra perduodami socialinio tinklo administratoriui. Apie tai, kaip socialinio tinklo administratorius toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, galite sužinoti jų interneto svetainėse.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs, kaip duomenų subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Bankas, turite šias teises:

Bankas suteikia Jums galimybę įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises prieš tai nustačius ir patikrinus Jūsų asmens tapatybę. Savo teises galite įgyvendinti pateikus Bankui prašymą raštu bet kuriame Banko klientų aptarnavimo padalinyje, paštu adresu Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, elektroniniu paštu adresu [email protected] (pateikiant prašymą elektroniniu paštu, jis privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba per Banko internetinę bankinę sistemą, o tam tikrais atvejais pasinaudodami tam tikromis nuorodomis, pateikiamomis Banko teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Bankas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos pateikia Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavęs Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Banko atsakymo terminas prireikus gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir Banke gautų prašymų skaičių. Bet kokiu atveju Bankas informuos Jus apie tokio termino pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis.

Kai Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar neproporcingi (pavyzdžiui, dėl jų pasikartojančio turinio), Bankas turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo išlaidas.

Bankas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų Jūsų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Susisiekite su mumis:

UAB Medicinos bankas

Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius

Tel. 19 300 (skambinant iš Lietuvos), +370 5 264 48 00 (skambinant iš užsienio)

El. paštas: [email protected]

Banko kontaktiniai duomenys skelbiami Banko interneto svetainėje adresu:

https://www.medbank.lt/lt/kontaktai.Jei Jums iškiltų klausimų dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos ar kitokių klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis į Banko paskirtą duomenų apsaugos pareigūną Jums patogiu būdu:

Baigiamosios nuostatos

Atskirose atitinkamų Banko grupės įmonių interneto svetainėse, atliekančiose konkrečią funkciją, gali būti papildomos privatumo informacijos.

Ši Privatumo politika įsigalioja 2021 m. balandžio 15 d.

Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką informuojant Jus apie tai paskelbimu Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, elektroniniu paštu ar pranešimu per internetinę bankinę sistemą.

Ši Privatumo politika skelbiama viešai Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, o taip pat su šia Privatumo politika sudaroma galimybė susipažinti Banko klientų aptarnavimo padalinyje.

Ši Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama atsižvelgiant į teisės aktų ir / ar Banko veiklos pokyčius, tačiau ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus. Atnaujinus Privatumo politiką, informuosime Jus apie tai paskelbdami pranešimą Banko interneto svetainėje www.medbank.ltir (ar) kitomis priemonėmis.

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.