Privatumo politika


Bendrosios nuostatosSąvokosKokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Kaip yra renkami/gaunami Jūsų asmens duomenys?

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Kokiose šalyse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Kokių asmens duomenų tvarkymo principų laikomės?

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Kokios yra Jūsų teisės?

Susisiekite su mumis

Baigiamosios nuostatos

Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika nustato ir paaiškina, kaip UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas) renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis.

Šios Privatumo politikos tikslas – informuoti Jus, kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys Banke, o taip pat užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymo procesą Banke.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes Jums kiekvieną kartą naudojantis / išreiškus ketinimą naudotis Banko paslaugomis tiek Banko klientų aptarnavimo padaliniuose, tiek internetinėje bankinėje sistemoje, tiek Jums naršant Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, tiek lankantis Banko patalpose bei skambinant Banko kontaktų centro telefono numeriu ir kitais atvejais, kai tvarkomi Jūsų asmens duomenys, bus taikomos šioje Privatumo politikoje nurodytos sąlygos.

Patvirtiname, kad tvarkydamas Jūsų asmens duomenis Bankas vadovaujasi:Ateityje Bankas šią Privatumo politiką gali keisti, todėl skatiname Jus šią Privatumo politiką peržiūrėti periodiškai.

Sąvokos

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip:
Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą. 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Bankas tvarko žemiau išvardintų kategorijų asmens duomenis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintais tikslais:

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtais teisiniais pagrindais:

Kaip yra renkami / gaunami Jūsų asmens duomenys?

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis, kurie:

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tuo atveju, kai Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis (pavyzdžiui, šeimos narių, įmonės darbuotojų, akcininkų, laiduotojų ar pan.), Jūs privalote informuoti šiuos asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą Banke  ir įsipareigojate supažindinti juos su šia Privatumo politika.

Bankas gauna Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, tokių kaip:

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Bankas gali perduoti Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintiems subjektams:

Bankas užtikrina, kad perduoda Jūsų asmens duomenis tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Banko pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarko Jūsų asmens duomenis tik griežtai apibrėžtais tikslais, kurie įtvirtinami asmens duomenų tvarkymo sutartyse.

Kokiose šalyse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) teritorijoje, tačiau kartais Jūsų asmens duomenis tenka perduoti į kitas šalis, esančias už ES ir EEE ribų, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais Bankas daro viską, kas nuo jo priklauso, kad užtikrintų perduodamų asmens duomenų saugumą.

Kai Bankas perduoda asmens duomenis į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, yra taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Bankas tam tikrais atvejais vykdo profiliavimą ir priima sprendimus automatizuotomis priemonėmis.

Kokių asmens duomenų tvarkymo principų laikomės?

Bankas, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, laikosi šių principų:

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įgyvendiname protingas organizacines ir technines priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bankas reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos pasitelkia Jūsų asmens duomenų tvarkymui arba kurie teikdami paslaugas Bankui turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų, imtis atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kurios užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą ir jų nepažeidžiamumą.

Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė ar elektroninis paštas neužtikrina visiško saugumo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Banko. Todėl turėtumėte būti atsargūs ir prisiimti riziką, jeigu teikiate asmens duomenis Bankui interneto svetainėje ir elektroniniu paštu.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Banką saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami / sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Konkretūs Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai priklauso nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo. Vaizdo įrašų duomenis saugome iki 90 dienų.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Jums besilankant Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, norime pateikti informaciją ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Bankui atpažinti Jus kaip ankstesnį Banko interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Banko interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti Banko interneto svetainę, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami Banko interneto svetainėje www.medbank.lt:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Naudojami duomenys

major_type

Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti: išsaugo pasirinktą kliento tipą

Įėjus į svetainę

Galioja iki išėjimo iš svetainės.

Kliento naršyklėje parinktas tipas „private“ arba „business“

dc_gtm_UA-#

Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Šis slapukas įgalina įkelti dalį programinio kodo.

Įėjus į svetainę

Galioja iki išėjimo iš svetainės.

Nesaugo jokios vartotojo informacijos.

_mb_cookie

Slapukas skirtas atminti vartotojo pasirinkimą dėl slapukų politikos

Sutikus su slapukų politika

Galioja 1 metus

1/0

medbank_prod_ls

XSRF-TOKEN

Slapukai skirti sesijoms identifikuoti

Įėjus į svetainę

Galioja 4 valandas

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

_ga

Slapukas skirtas vartotojui identifikuoti

Įėjus į svetainę

Galioja 2 metus

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

_gid

Slapukas skirtas vartotojui identifikuoti

Įėjus į svetainę

Galioja 24 valandas

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

fr

Naudojamas vartotojui suformuoti ir atvaizduoti tikslines reklamas trečiųjų šalių puslapiuose, tokiuose kaip facebook.com ar kt.

Įėjus į svetainę.

Galioja 3 mėnesius

Užšifruotas Facebook identifikatorius ir naršyklės identifikatorius

_fbp

Naudojamas vartotojui suformuoti ir atvaizduoti tikslines reklamas trečiųjų šalių puslapiuose, tokiuose kaip facebook.com ar kt.

Įėjus į svetainę.

Galioja iki sesijos pabaigos.

Užšifruotas Facebook identifikatorius ir naršyklės identifikatorius

partner-*

Naudojami surinkti anoniminei informacijai statistikai, reklamos pateikimui.

Galioja nuo 1 dienos iki kelių metų

Interneto tiekėjo informacijai, naudojamos naršyklės tipui, kt.

_gat_UA

Slapukas skirtas interneto svetainės lankomumui rinkti

Įėjus į svetainę

Galioja 8 valandas

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Slapuko pavadinimas

major_type

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti: išsaugo pasirinktą kliento tipą

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja iki išėjimo iš svetainės.

Naudojami duomenys

Kliento naršyklėje parinktas tipas „private“ arba „business“

Slapuko pavadinimas

dc_gtm_UA-#

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Šis slapukas įgalina įkelti dalį programinio kodo.

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja iki išėjimo iš svetainės.

Naudojami duomenys

Nesaugo jokios vartotojo informacijos.

Slapuko pavadinimas

_mb_cookie

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas atminti vartotojo pasirinkimą dėl slapukų politikos

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Sutikus su slapukų politika

Galioja 1 metus

Naudojami duomenys

1/0

Slapuko pavadinimas

medbank_prod_ls

XSRF-TOKEN

Slapuko paskirtis

Slapukai skirti sesijoms identifikuoti

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja 4 valandas

Naudojami duomenys

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Slapuko pavadinimas

_ga

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas vartotojui identifikuoti

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja 2 metus

Naudojami duomenys

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Slapuko pavadinimas

_gid

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas vartotojui identifikuoti

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja 24 valandas

Naudojami duomenys

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Slapuko pavadinimas

fr

Slapuko paskirtis

Naudojamas vartotojui suformuoti ir atvaizduoti tikslines reklamas trečiųjų šalių puslapiuose, tokiuose kaip facebook.com ar kt.

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę.

Galioja 3 mėnesius

Naudojami duomenys

Užšifruotas Facebook identifikatorius ir naršyklės identifikatorius

Slapuko pavadinimas

_fbp

Slapuko paskirtis

Naudojamas vartotojui suformuoti ir atvaizduoti tikslines reklamas trečiųjų šalių puslapiuose, tokiuose kaip facebook.com ar kt.

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę.

Galioja iki sesijos pabaigos.

Naudojami duomenys

Užšifruotas Facebook identifikatorius ir naršyklės identifikatorius

Slapuko pavadinimas

partner-*

Slapuko paskirtis

Naudojami surinkti anoniminei informacijai statistikai, reklamos pateikimui.

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Galioja nuo 1 dienos iki kelių metų

Naudojami duomenys

Interneto tiekėjo informacijai, naudojamos naršyklės tipui, kt.

Slapuko pavadinimas

_gat_UA

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas interneto svetainės lankomumui rinkti

Sukūrimo momentas ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja 8 valandas

Naudojami duomenys

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Kai naudojate naršyklę Banko teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę – jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Banko naudojamų slapukų, Banko interneto svetainėje www.medbank.lt yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Banko socialinių tinklų paskyroms yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Naršydami Banko interneto svetainėje www.medbank.lt Jūs sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose:


Banko interneto svetainėje www.medbank.lt gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Bankas nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Banko interneto svetainės pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Banko interneto svetainė www.medbank.lt naudoja socialinių tinklų Facebook ir LinkedIn įskiepius (angl. plug-in), todėl juos naudojant Jūsų duomenys, tokie kaip IP adresas yra perduodami socialinio tinklo administratoriui. Apie tai, kaip socialinio tinklo administratorius toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, galite sužinoti jų interneto svetainėse.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs, kaip duomenų
subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Bankas, turite šias teises:

Bankas suteikia Jums galimybę įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises prieš tai nustačius ir patikrinus Jūsų asmens tapatybę. Savo teises galite įgyvendinti pateikus Bankui prašymą raštu bet kuriame Banko klientų aptarnavimo padalinyje arba per Banko internetinę bankinę sistemą, o tam tikrais atvejais pasinaudodami tam tikromis nuorodomis, pateikiamomis Banko teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Bankas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavęs Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Banko atsakymo terminas prireikus gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir Banke gautų prašymų skaičių. Bet kokiu atveju Bankas informuos Jus apie tokio termino pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis.

Kai Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar neproporcingi (pavyzdžiui, dėl jų pasikartojančio turinio), Bankas turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo išlaidas.

Bankas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų Jūsų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Susisiekite su mumis

UAB Medicinos bankas
Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius
Tel. 19 300  (skambinant iš Lietuvos), +370 5 264 48 00 (skambinant iš užsienio)
El. paštas: info@medbank.lt

Banko kontaktiniai duomenys skelbiami Banko interneto svetainėje adresu: https://www.medbank.lt/lt/kontaktai.

Jei Jums iškiltų klausimų dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos ar kitokių klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis į Banko paskirtą duomenų apsaugos pareigūną Jums patogiu būdu:

Baigiamosios nuostatos

Atskirose atitinkamų Banko grupės įmonių interneto svetainėse, atliekančiose konkrečią funkciją, gali būti papildomos privatumo informacijos.

Ši Privatumo politika įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką informuojant Jus apie tai paskelbimu Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, elektroniniu paštu ar pranešimu per internetinę bankinę sistemą.

Ši Privatumo politika skelbiama viešai Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, o taip pat su šia Privatumo politika sudaroma galimybė susipažinti Banko klientų aptarnavimo padalinyje.

Ši Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama atsižvelgiant į teisės aktų ir / ar Banko veiklos pokyčius, tačiau ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus. Atnaujinus Privatumo politiką, informuosime Jus apie tai paskelbdami pranešimą Banko interneto svetainėje www.medbank.lt ir kitomis priemonėmis.

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.