Dažniausiai užduodami klausimai

Kokios garantijų už didelių įmonių imamas paskolas sąlygos?

Garantijos gavėjai – didelės įmonės, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
Garantijos teikiamos pagal individualių garantijų teikimo schemą, kai INVEGA ir bankas pasidalija nuostolį dėl negrąžintos garantuotos paskolos.
Garantijos suma gali būti iki 80 % paskolos sumos, bet:
  • Ne didesnė kaip 1,5 mln. Eur, o jeigu paskolos gavėjai vykdo krovinių vežimą keliais, – ne didesnė kaip 0,75 mln. Eur, kai suteikiamos garantijos trukmė, įskaitant garantijos termino pratęsimą, ne ilgesnė kaip 5 metai

  • Ne didesnė kaip 0,75 mln. Eur, o jeigu paskolos gavėjai vykdo krovinių vežimą keliais, – ne didesnė kaip 0,35 mln. Eur, kai garantijos trukmė, įskaitant garantijos termino pratęsimą, ilgesnė kaip 5 metai, bet ne ilgesnė kaip 10 metų

Turite klausimų?

Užpildykite klausimo formą

Laukas yra privalomas

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.