Dažniausiai užduodami klausimai

Kokiais atvejais AKF2 kreditas neteikiamas?

 • Lietuvos valstybės ar savivaldybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti

 • Kredito gavėjo ar kito verslo subjekto turimiems kreditams ar finansiniams įsipareigojimams banke ar kitoje finansų įstaigoje refinansuoti

 • Finansuoti finansinę veiklą ar nekilnojamojo turto plėtrą, turint tikslą jį perparduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims

 • Žemės ūkio produktų pirminei gamybai finansuoti

 • Įmonėms, kurios verčiasi veikla, susijusia su žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, jeigu pagalbos dydis nustatomas pagal iš pagrindinių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį, arba jeigu pagalba priklauso nuo to, ar bus dalinai arba visa skirta pagrindiniams gamintojams

 • Su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla

 • Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiančioms įmonėms

 • SVV subjektams, kurie tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos bei prekybos sektoriuose

 • Investicijoms į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu

 • Investicijoms į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kuomet teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su žmogaus klonavimu mokslinių tyrimų ar gydymo tikslais ir genetiškai modifikuotais organizmais (GMO)

 • Krovininėms transporto priemonėms įsigyti toms įmonėms, kurios vykdo krovinių vežimo keliais veiklą

 • Plieno sektoriuje veikiančioms įmonėms

 • Sunkumus patiriantiems kredito gavėjams

Turite klausimų?

Užpildykite klausimo formą

Laukas yra privalomas

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.