Dažniausiai užduodami klausimai

Kokius dokumentus turi pateikti sąskaitą banke atsidaryti norintys užsienyje registruoti juridiniai asmenys?

  • Juridinio asmens registravimo pažymėjimą arba jį atitinkantį dokumentą, patvirtinantį įregistravimą, kuriame būtų juridinio asmens pavadinimas, registracijos adresas, registracijos ar kiti veiklos įteisinimo duomenys

  • Juridinio asmens įstatus (nuostatus, statutą) ir visus šių dokumentų pakeitimus

  • Užsienio valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, centrinio banko leidimą atidaryti sąskaitą kitoje valstybėje, jei to reikalauja tos užsienio valstybės, kurioje registruotas juridinis asmuo, teisės aktai

  • Juridinio asmens organo sprendimą dėl juridinio asmens vadovo paskyrimo (išrinkimo)

  • Užsienio valstybės notaro ar kito kompetentingo pareigūno patvirtintą įgaliojimo originalą atstovauti juridiniam asmeniui, jei banko sąskaitos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo

  • Juridinio asmens antspaudą (jei tokį turite)

  • Juridinio asmens atstovo asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą)

  • Jei yra galimybė, užpildytą banko nustatytos formos Kliento juridinio asmens anketą

Turite klausimų?

Užpildykite klausimo formą

Laukas yra privalomas

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.