Dažniausiai užduodami klausimai

Kokie galimi mokėjimai su Baltarusijos, Rusijos verslo partneriais, kokius dokumentus būtina pateikti?

Baltarusijai ir Rusijai daugeliui prekių, paslaugų, atsiskaitymų taikomos tarptautinės sankcijas ir ribojamosios priemonės. Visi Medicinos banke vykdomi mokėjimai, kurie yra siunčiami į ir gaunami iš Baltarusijos ir Rusijos, yra sustabdomi patikrinimui. Dėl taikomos sustiprintos mokėjimo operacijų stebėsenos mokėjimo nurodymų vykdymas gali užtrukti iki kelių savaičių, didelė dalis mokėjimų gali būti nepriimtina. Medicinos bankas rekomenduoja nevykdyti atsiskaitymų su Baltarusija ir Rusija. Jei atsiskaitymai su Baltarusija ar Rusija jums būtini, prašome iš anksto įsitikinti, kad operacija neskubi ir kad atsiskaitymai atitiks visas žemiau nurodytas sąlygas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022 09 01 verslo klientams taikomas 0,5 % nuo sumos, min. 100 eurų mokėjimo atitikties patikrinimo mokestis už mokėjimus iš/į Baltarusiją ir Rusiją, kurioms dėl taikomų sankcijų galioja sustiprinto patikrinimo procedūros.

Vykdant mokėjimus į Baltarusiją ar Rusiją kartu turi būti pridedami mokėjimo operaciją pagrindžiantys dokumentai (sutartys ir susitarimai, sąskaitos, važtaraščiai, muitinės deklaracijos, paslaugų suteikimo aktai ar kt.). Mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyta sandorio, kurio pagrindu atliekamas mokėjimas, pobūdį atskleidžianti informacija (pvz.: sutarties numeris ir data, sąskaitos numeris ir data, prekės CN kodas ar paslaugos pavadinimas). Visos mokėjimo operacijos į Baltarusiją ir Rusiją yra tikrinamos ir atmetamos, jei nepateikti ar pateikti nepakankami mokėjimo operaciją pagrindžiantys dokumentai, nėra aiški, neatitinka deklaruotos veiklos mokėjimo paskirtis, mokėjimo maršrute yra nepriimtina finansų įstaiga arba nežinomas gavėjo banko korespondentas, jei Medicinos bankui teiktoje anketoje nenurodyti gavėjai, mokėjimų su Rusija, Baltarusija srautai ar pagal Medicinos banko/ bankų tarpininkų vidines nuostatas nepriimtina mokėjimo operacijos rizika. Mokėjimo operacijų tikrinimas Medicinos banke ir bankuose tarpininkuose gali užtrukti kelias savaites.

Jūsų sąskaitos Medicinos banke duomenis Baltarusijos ar Rusijos verslo partneriams prašome teikti tik tuo atveju, jei įsitikinote, kad:

1) tinkamai deklaravote Medicinos bankui apie planuojamų srautų apimtį, pobūdį, jūsų partnerius;

2) gausite ir nedelsdami perduosite Medicinos bankui visus reikiamus operacijos patikrinimui dokumentus;

3) dokumentus atitinkanti tiksli ir pilna informacija bus nurodyta gaunamo mokėjimo paskirtyje;

4) jei dokumentai / informacija nepilni, nes vykdomas ir būtinas iš ankstinis atsiskaitymas, bet prieš jį inicijuojant gautas Medicinos banko sutikimas tokiai operacijai, numatant ilgesnį (iki kelių mėnesių) gautų lėšų įšaldymą Medicinos banke, kol bus paruošti visi prekių tiekimo dokumentai;

5) patikrinote, kad jūsų partnerio mokėjimai bus vykdomi iš Baltarusijos, Rusijos banko kuriam nėra taikomos sankcijos (nepriimtini bankai žemiau pateiktame sąraše);

6) patikrinote, kad jūsų partnerio mokėjimai planuojami vykdyti iš Baltarusijos, Rusijos nėra susiję su sektoriumi, kuriam taikomos sankcijos;

7) atsiskaitymas nėra skubus ir galite iki kelių savaičių laukti kol bus vykdomas tikrinimas.

Prašome gaunant mokėjimus iš Rusijos ar Baltarusijos pateikti juos pagrindžiančius dokumentus (sutartis, sąskaitas, važtaraščius, muitinės deklaracijas, nurodant mokėjimo paskirtyje sutarties, sąskaitos-faktūros datą bei numerį, prekės CN kodą ir kiekį), kad galėtume įvertinti šių mokėjimų priimtinumą (atitiktį tarptautinėms sankcijoms ir ribojamosioms priemonėms). Negavus pagrindžiančių dokumentų ar kai pagal pateiktus dokumentus nėra galimybės įvertinti priimtinumo po dviejų darbo dienų nuo gavimo inicijuojamas gautų ir sulaikytų mokėjimų grąžinimas lėšų siuntėjui, grąžinant lėšas iš sumos išskaičiuojami Medicinos banko (30 Eur) ir bankų tarpininkų mokesčiai.

Informuojame, kad žemiau nurodytiems bankams yra taikomos ribojamosios priemonės, todėl visi per juos siunčiami ar gaunami mokėjimai bus atmetami*:

Bankas

BIC (SWIFT)

ALFA-BANK

BELAGROPROMBANK

BELVNESHECONOMBANK

JSC BPS-BANK (Belpromstroibank)

DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS

BANK DABRABYT

CJSC VTB BANK (BELARUS)

BELARUSBANK

BELINVESTBANK

VEB.RF (VNESHECONOMBANK / VEB)

NOVIKOMBANK

EXIMBANK

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION

BM BANK

OTKRITIE BROKER

VTB BANK (EUROPE) SE

POST BANK

PROMSVYAZBANK

BANK ROSSIYA

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION

ROSGOSSTRAKH BANK

SBERBANK

SOVCOMBANK    

VTB BANK (BELGOROD BRANCH)

VTB BANK

VTB CAPITAL

BANK SOYUZ

FINAM BANK

ALFA-BANK

TRANSKAPITALBANK (TKB)

ROSSELKHOZBANK

CREDIT BANK OF MOSCOW

TINKOFF BANK

ALFABY2X

BAPBBY2X

BELBBY2X

BPSBBY2X

BRRBBY2X

MMBNBY22

SLANBY22

AKBBBY2X

BLBBBY2X

BFEARUMM

CNOVRUMM

EXIRRUMM

JSNMRUMM

MOSWRUM2

OBJSRUMM

OWHBDEFF

POSBRUMM

PRMSRUMM

ROSYRU2P

RUDLRUMM

RUIDRUMM

SABRRUMM

SOMRRUMM

VTBRRUM2

VTBRRUMM

VTCARUMM

JCAMRUMM

FNMMRUMM

ALFARUMM

TJSCRUMM

RUAGRUMM

MCRBRUMM

TICSRUMM

Bankas

ALFA-BANK

BELAGROPROMBANK

BELVNESHECONOMBANK

JSC BPS-BANK (Belpromstroibank)

DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS

BANK DABRABYT

CJSC VTB BANK (BELARUS)

BELARUSBANK

BELINVESTBANK

VEB.RF (VNESHECONOMBANK / VEB)

NOVIKOMBANK

EXIMBANK

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION

BM BANK

OTKRITIE BROKER

VTB BANK (EUROPE) SE

POST BANK

PROMSVYAZBANK

BANK ROSSIYA

BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION

ROSGOSSTRAKH BANK

SBERBANK

SOVCOMBANK    

VTB BANK (BELGOROD BRANCH)

VTB BANK

VTB CAPITAL

BANK SOYUZ

FINAM BANK

ALFA-BANK

TRANSKAPITALBANK (TKB)

ROSSELKHOZBANK

CREDIT BANK OF MOSCOW

TINKOFF BANK

BIC (SWIFT)

ALFABY2X

BAPBBY2X

BELBBY2X

BPSBBY2X

BRRBBY2X

MMBNBY22

SLANBY22

AKBBBY2X

BLBBBY2X

BFEARUMM

CNOVRUMM

EXIRRUMM

JSNMRUMM

MOSWRUM2

OBJSRUMM

OWHBDEFF

POSBRUMM

PRMSRUMM

ROSYRU2P

RUDLRUMM

RUIDRUMM

SABRRUMM

SOMRRUMM

VTBRRUM2

VTBRRUMM

VTCARUMM

JCAMRUMM

FNMMRUMM

ALFARUMM

TJSCRUMM

RUAGRUMM

MCRBRUMM

TICSRUMM

*  dalinės sankcijos taikomos Belgazprombank (OLMPBY2X) ir Gazprombank (GAZPRUMM) yra susijusios su finansavimu, negali būti siunčiami jokie mokėjimai iš Medicinos banko, gavus įplaukas po patikrinimo lėšos gali būti įskaitytos arba grąžintos.


Atkreipiame dėmesį, kad banke nevykdomos mokėjimo operacijos su Baltarusija, Rusija, jei mokėjimas vykdomas pagal sandorį, kuris yra susijęs su žemiau nurodytais sankcionuojamais sektoriais:


Baltarusija, (EC) No 765/2006 (patikrinkite išsamią sankcijų informaciją pagal prekių CN kodą):

Sektorius

Draudimas

Vidaus represijoms skirta įranga

Kariniam naudojimui skirtos prekės

Dvigubo naudojimo prekės

Tabako produktų gamybai skirtos prekės

Naftos produktai (alyva, bitumas, benzinas)

Trąšos (natrio chloridas)

Draudimo paslaugos vyriausybei, valst. Institucijoms

Mediena ir jos gaminiai

Cemento produktai

Geležies ir plieno produktai

Gumos (kaučiuko) produktai

Energetikoje naudojama įranga (pompos, grąžtai, vamzdžiai)

Prekybos finansavimo paslaugos

Banknotai (ES valstybių denominacija)

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Importas

Importas

Eksportas

Importas

Importas

Importas

Importas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Sektorius

Vidaus represijoms skirta įranga

Kariniam naudojimui skirtos prekės

Dvigubo naudojimo prekės

Tabako produktų gamybai skirtos prekės

Naftos produktai (alyva, bitumas, benzinas)

Trąšos (natrio chloridas)

Draudimo paslaugos vyriausybei, valst. Institucijoms

Mediena ir jos gaminiai

Cemento produktai

Geležies ir plieno produktai

Gumos (kaučiuko) produktai

Energetikoje naudojama įranga (pompos, grąžtai, vamzdžiai)

Prekybos finansavimo paslaugos

Banknotai (ES valstybių denominacija)

Draudimas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Importas

Importas

Eksportas

Importas

Importas

Importas

Importas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Rusija, (EU) 833/201, EU 2022/884  (patikrinkite išsamią sankcijų informaciją pagal prekių CN kodą) ir OFAC EO 14068:

Sektorius

Draudimas

Dvigubo naudojimo prekės

Energetikoje naudojama įranga (pompos, grąžtai, vamzdžiai)

Kariniam naudojimui skirtos prekės

Naftos perdirbimui skirta įranga

Aviacijai skirtos prekės ir paslaugos

Jūrų laivybos prekės ir paslaugos

Geležies ir plieno produktai

Prabangos prekės

Prekės, kurios reikšmingai didina Rusijos pajamas

Anglis ir kitas iškastinis kuras

Pramonės pajėgumų didinimui skirtos prekės

Krovininis kelių transportas ES teritorijoje

Banknotai (ES valstybių denominacija)

Kredito reitingų paslaugos

Gamtinės dujos ir nafta ir jų produktai

Dolerių banknotai

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Importas

Eksportas

Importas

Importas

Eksportas

Importas

Eksportas

Eksportas

Importas

Eksportas

Sektorius

Dvigubo naudojimo prekės

Energetikoje naudojama įranga (pompos, grąžtai, vamzdžiai)

Kariniam naudojimui skirtos prekės

Naftos perdirbimui skirta įranga

Aviacijai skirtos prekės ir paslaugos

Jūrų laivybos prekės ir paslaugos

Geležies ir plieno produktai

Prabangos prekės

Prekės, kurios reikšmingai didina Rusijos pajamas

Anglis ir kitas iškastinis kuras

Pramonės pajėgumų didinimui skirtos prekės

Krovininis kelių transportas ES teritorijoje

Banknotai (ES valstybių denominacija)

Kredito reitingų paslaugos

Gamtinės dujos ir nafta ir jų produktai

Dolerių banknotai

Draudimas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Eksportas

Importas

Eksportas

Importas

Importas

Eksportas

Importas

Eksportas

Eksportas

Importas

Eksportas

Pažymime, kad visos lėšos, kurios Medicinos banko vertinimu patenka į tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių apimtį yra įšaldomos.


Žemiau yra pateiktos nuorodos, kur galite rasti išsamią informaciją apie taikomas tarptautines sankcijas ir ribojamąsias priemones:

Europos Sąjungos: https://sanctionsmap.eu

Jungtinių Tautų: https://www.un.org

Jungtinių Amerikos Valstijų: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Turite klausimų?

Užpildykite klausimo formą

Laukas yra privalomas

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.