Atviras kreditų fondas 3

Lengvatinės paskolos įvairaus dydžio įmonėms ir verslininkams

Privalumai

 • Palūkanų marža tik 3 %

 • Galimybė gauti palūkanų kompensavimą


Kreditas, lizingas, kredito linija

 • Suma – iki 1 000 000 eurų

 • Laikotarpis – iki 120 mėnesių


Kaip gauti?

 • Pateikite paraišką

  Pateikite užpildytą kredito arba kredito linijos paraišką internetu

  1

 • Gaukite sprendimą

  Sprendimą dėl kredito ar kredito linijos suteikimo bankas pateiks artimiausiu metu po paraiškos pateikimo

  2

 • Pradėkite naudotis išmokėtomis lėšomis

  Kredito ir kredito linijos lėšos suteikiamos eurais

  3

Įkainiai

Paslauga

Mokestis

Kredito sutarties parengimo, pratęsimo mokestis

Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 150 Eur

Kreditavimo projekto analizės ir įvertinimo mokestis

Pasirašius kredito sutartį, mokestis įskaičiuojamas į kredito sutarties parengimo mokestį

Nuo 0,25% nuo kredito sumos, min. 150 Eur

Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma

Nuo 0,5% nuo didinamos sumos, min. 150 Eur

Kitų kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis

Nuo 0,2% nuo kredito likučio sumos, min. 100 Eur

Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito ar kredito linijos sumos

Nuo 0,75% metinių palūkanų nuo nepanaudotos sumos

Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį

Nuo 2 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 300 Eur

Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą

Nuo 1% nuo kredito likučio sumos, min. 200 Eur

Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su kredito sutartimi, išdavimas

Nuo 20 Eur

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į užsienio kalbą

Pagal vertimo biuro įkainius

Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu

8 Eur už kiekvieną

Paslauga

Kredito sutarties parengimo, pratęsimo mokestis

Mokestis

Nuo 0,5% nuo kredito sumos, min. 150 Eur

Paslauga

Kreditavimo projekto analizės ir įvertinimo mokestis

Pasirašius kredito sutartį, mokestis įskaičiuojamas į kredito sutarties parengimo mokestį

Mokestis

Nuo 0,25% nuo kredito sumos, min. 150 Eur

Paslauga

Kredito sutarties keitimo mokestis, kai didinama kredito suma

Mokestis

Nuo 0,5% nuo didinamos sumos, min. 150 Eur

Paslauga

Kitų kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis

Mokestis

Nuo 0,2% nuo kredito likučio sumos, min. 100 Eur

Paslauga

Įsipareigojimo mokestis nuo nepanaudotos kredito ar kredito linijos sumos

Mokestis

Nuo 0,75% metinių palūkanų nuo nepanaudotos sumos

Paslauga

Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą ar jo dalį

Mokestis

Nuo 2 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 300 Eur

Paslauga

Mokestis už leidimo (pažymos) antriniam įkeitimui kito kreditoriaus naudai išdavimą

Mokestis

Nuo 1% nuo kredito likučio sumos, min. 200 Eur

Paslauga

Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su kredito sutartimi, išdavimas

Mokestis

Nuo 20 Eur

Paslauga

Sutarties, jos priedų, papildomų susitarimų ir pažymų vertimas į užsienio kalbą

Mokestis

Pagal vertimo biuro įkainius

Paslauga

Pranešimų apie įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą siuntimas paštu

Mokestis

8 Eur už kiekvieną

Lengvatinės paskolos įvairaus dydžio įmonėms ir verslininkams

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.