Palūkanų kompensavimas

Gaukite dalies palūkanų už verslo pasiskolintas lėšas kompensaciją!

Privalumai

  • Paslauga – smulkaus ir vidutinio verslo subjektams

  • Lengvesnis finansavimo gavimas ir mažesni kaštai

  • Kompensuojama iki 95 % sumokėtų kredito palūkanų

  • Patraukli verslumo ir verslo plėtros skatinimo priemonė


Kokios palūkanos kompensuojamos?

  • Mažų ir vidutinių įmonių, kurios veikia paslaugų ir gamybos sektoriuose garantuotų ir negarantuotų INVEGOS individualia garantija investicinių kreditų ir finansinės nuomos (lizingo) iš banko nuosavų lėšų ar pagal finansinę priemonę „Atviras kreditų fondas 2“ (AKF2) palūkanos.

  • UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija garantuotų investicinių kreditų ir lizingo palūkanos

Pasinaudokite galimybe susimažinti finansavimo kaštus!

Daugiau informacijos apie palūkanų kompensavimo tvarką ir sąlygas galite rasti rasti INVEGA ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo tinklalapiuose.

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.