Akredityvai

Patogus atsiskaitymo būdas siekiant sumažinti sandorio riziką tarptautinėje prekyboje!

Privalumai

 • Populiarus atsiskaitymo būdas tarptautinėje prekyboje

 • Minimizuojama galima sandorio rizika

 • Suplanuoti apmokėjimai ir prekių (paslaugų) gavimas laiku

 • Užtikrinamas tarptautinių taisyklių laikymasis


Kaip išleisti?

 • Suderinkite sąlygas su verslo partneris

  Pardavėjas ir pirkėjas pasirašo sutartį, kurioje numato atsiskaitymą akredityvu

  1

 • Atvykite į padalinį

  Iš anksto susitarkite dėl susitikimo su banko specialistu arba atvykite į artimiausią banko padalinį konsultacijai Jums patogiu laiku

  2

 • Pateikite prašymą

  Pateikite užpildytą prašymą išleisti dokumentinį akredityvą ir kitus su akredityvo išleidimu susijusius dokumentus

  3

 • Gaukite patvirtinimą apie banko išleistą akredityvą

  Bankas, deponavęs pirkėjo lėšas specialioje sąskaitoje arba suteikęs kredito liniją akredityvams leisti, už kurią įkeičiamas bankui priimtinas turtas, išleidžia ir perduoda akredityvą pardavėjo bankui

  4

 • Priimkite dokumentus arba prekes (paslaugas)

  Pardavėjo bankas praneša akredityvą pardavėjui > Pardavėjas išsiunčia prekes (suteikia paslaugas) pirkėjui ir pateikia savo bankui akredityvo sąlygose nurodytus dokumentus > Pardavėjo bankas siunčia dokumentus pirkėjo bankui > Pirkėjo bankas patikrina dokumentus ir, jeigu jie atitinka akredityvo sąlygas, nurašo lėšas nuo kliento sąskaitos, perveda jas pardavėjo bankui ir įteikia dokumentus pirkėjui > Pardavėjo bankas užskaito lėšas pardavėjui.

  5

Įkainiai

Importo akredityvai

Paslauga

Mokestis

Akredityvo išleidimas

Deponuojant kliento lėšas

90 Eur

Akredityvo išleidimas

Nedeponuojant kliento lėšų

90 Eur + įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą

Akredityvo sąlygų pakeitimas

Už kiekvieną pakeitimą

40 Eur

Akredityvo dokumentų tikrinimas

Už kiekvieną dokumentų komplektą

0,15 % nuo sumos, min. 60 Eur

Dokumentų apmokėjimas

0,1 % nuo sumos, min. 50 Eur

Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas

40 Eur

Atidėto mokėjimo priežiūra

40 Eur

Dokumentų neatitikimas akredityvo sąlygoms

Už kiekvieną dokumentų komplektą

100 Eur

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas

40 Eur

Paklausimas kliento prašymu

40 Eur

Paslauga

Akredityvo išleidimas

Deponuojant kliento lėšas

Mokestis

90 Eur

Paslauga

Akredityvo išleidimas

Nedeponuojant kliento lėšų

Mokestis

90 Eur + įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą

Paslauga

Akredityvo sąlygų pakeitimas

Už kiekvieną pakeitimą

Mokestis

40 Eur

Paslauga

Akredityvo dokumentų tikrinimas

Už kiekvieną dokumentų komplektą

Mokestis

0,15 % nuo sumos, min. 60 Eur

Paslauga

Dokumentų apmokėjimas

Mokestis

0,1 % nuo sumos, min. 50 Eur

Paslauga

Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas

Mokestis

40 Eur

Paslauga

Atidėto mokėjimo priežiūra

Mokestis

40 Eur

Paslauga

Dokumentų neatitikimas akredityvo sąlygoms

Už kiekvieną dokumentų komplektą

Mokestis

100 Eur

Paslauga

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas

Mokestis

40 Eur

Paslauga

Paklausimas kliento prašymu

Mokestis

40 Eur

Eksporto akredityvai

Paslauga

Mokestis

Pranešimas apie gautą akredityvą ar jo sąlygų pakeitimą

40 Eur

Dokumentų tikrinimas

Už kiekvieną dokumentų komplektą

0,15 % nuo sumos, min. 90 Eur

Akredityvo tvirtinimas

Pagal susitarimą, min. 90 Eur

Dokumentų apmokėjimas

Vykdant akredityvą UAB Medicinos banke

0,1 % nuo sumos, min. 50 Eur

Išankstinis dokumentų apmokėjimas

Diskontas pagal susitarimą

Atidėto mokėjimo priežiūra

40 Eur

Akredityvo perleidimas

0,2 % nuo sumos, min. 90 Eur

Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas

50 Eur

Paklausimas kliento prašymu arba pranešimo perdavimas

40 Eur

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas

40 Eur

Paslauga

Pranešimas apie gautą akredityvą ar jo sąlygų pakeitimą

Mokestis

40 Eur

Paslauga

Dokumentų tikrinimas

Už kiekvieną dokumentų komplektą

Mokestis

0,15 % nuo sumos, min. 90 Eur

Paslauga

Akredityvo tvirtinimas

Mokestis

Pagal susitarimą, min. 90 Eur

Paslauga

Dokumentų apmokėjimas

Vykdant akredityvą UAB Medicinos banke

Mokestis

0,1 % nuo sumos, min. 50 Eur

Paslauga

Išankstinis dokumentų apmokėjimas

Mokestis

Diskontas pagal susitarimą

Paslauga

Atidėto mokėjimo priežiūra

Mokestis

40 Eur

Paslauga

Akredityvo perleidimas

Mokestis

0,2 % nuo sumos, min. 90 Eur

Paslauga

Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas

Mokestis

50 Eur

Paslauga

Paklausimas kliento prašymu arba pranešimo perdavimas

Mokestis

40 Eur

Paslauga

Neapmokėtų dokumentų grąžinimas

Mokestis

40 Eur

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.